Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Na osnovu člana 60. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 35/05) i člana 12. st. 1. Uredbe o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti, („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/16), Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu bosanskohercegovačkih priznanja u oblasti arhivske djelatnosti

I

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci i državni organi, pravna lica i druge domaće i inostrane/inozemne institucije.

II

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se Arhivu Federacije, odnosno Komisiji, zaključno do 9. aprila/travnja, odnosno 60 dana prije datuma dodjele priznanja.

III

Za priznanja konkurišu domaće ili inostrane/inozemne ličnosti, državni organi, pravna lica i institucije, a predlažu se za njihov doprinos u afirmaciji arhivističke djelatnosti. Priznanje se mogu dodjeliti, također, licu ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali izuzetno važan doprinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u različitim oblastima društvenog života od značaja za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, kao i za njihovu afirmaciju zemlji i svijetu.

Mogu se dodijeliti sljedeća nenovčana priznanja:

1. Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić
2. Plaketa Bosanski stećak
3. Pismena pohvala Arhiva Federacije

IV

Priznanja će biti dodijeljena povodom Međunarodnog dana arhiva 9. juna/lipnja na svečanoj sjednici/manifestaciji Arhiva Federacije.

V

Arhiv Federacije vodi evidenciju o dodijeljenim priznanjima. Evidencija o priznanjima čuva se trajno.

VI

Javni poziv je objavljen u sredstvima informiranja (Dnevni avaz, 9.2.2017.), na web stranici i facebooku Arhiva Federacije. Pijedloge treba dostaviti na adresu: Arhiv Federacije, Marka Marulića br. 2, Sarajevo.

DIREKTOR
Prof. dr. Adamir Jerković