Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

BIBLIOTEKA  ARHIVA  FEDERACIJE
Sarajevo, Marka Marulića
Tel: 033 / 216-734
Fax: 033 / 556 – 905
Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka, 08 – 16 h, petkom biblioteka ne radi za korisnike


Fond: 2.500  jedinica graðe

 
Osnivanjem Arhiva Federacije i arhivske službe, istovremeno je počelo prikupljanje i nabavka knjiga, prije svega onih koje su služile stručnim radnicima za uspješno obavljanje poslova, da bi se dalje proširilo na potpunije pružanje usluga korisnicima knjižnog fonda, a naroèito naučnoistraživačkim radnicima.

Kako je, za relativno kratko vrijeme, u Arhivu Federacije je stvoren knjižni fond koji je omogućio da počne funkcionisati biblioteka Arhiva Federacije. Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. 

Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica (1000 knjiga i 1.500 periodične publikacije). Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.

Strukturu bibliotečkog fonda čine:

  • knjige - prevashodno iz oblasti opšte i nacionalne istorije, pomoćnih istorijskih nauka, prava, politike, javne uprave, statistike, filozofije, geografije, književnosti, školstva, bibliotekarstva, religije ...
  • naslovi periodike - službeni listovi,  i glasnici zakona, informativni listovi, časopisi iz oblasti kulture, umjetnosti i obrazovanja, kao i periodične publikacije iz oblasti istorije, arhivistike ...
  • rječnici i priručnici, spomenice ustanova i preduzeća i raznih dogaðaja, leksikoni, bilteni, monografije, jubilarna izdanja, katalozi izložbi itd.