Slot Gacor Hari Ini Syair HK pay4d situs togel online maxwin slot server thailand https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/togel-bet-100-perak/ pay4d https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/judi-mpo-slot/ https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/situs-togel-resmi-layanan-pasang-togel-online-terpercaya/ SLOT88 Bandar Togel Terpercaya dan Agen Judi Togel Hadiah 4D 10 Juta https://baketrans.dephub.go.id/sigap-sihati/uploads/-/bandar-togel-terpercaya-dan-agen-judi-togel-hadiah-4d-10juta/ https://richtercollective.com https://pepperandpals.com https://caralancar.com https://artaccessresearch.com https://cyprustraveller.com https://amandastantonblog.com https://platesonthesquare.com
Maxwin Slot SLOT88 PAY4D
https://melmariadesigns.com https://grup123.ltd https://localsurgemedia.com https://grupsatuduatiga.com https://grup123.limited https://www.soccerenergie.com https://kenzosatuduatiga.com https://linkkenzo123.com https://planetsrk.com https://rezeki123.world https://www.readingmadeez.com https://rezeki123.xn--q9jyb4c https://rezekisatuduatiga.com https://www.rezeki123.com Login SLOT88 Gacor bandar-togel-terpercaya daftar-togel-resmi link-situs-togel togel-bet-100 info-togel-alternatif togel-hadiah-10juta agen-togel-terbesar
Privreda i bankarstvo

Select your language

POSTBANK BH POŠTANSKA BANKA BIH DD SARAJEVO

Sign: BA-AF/ POST BH

Arhivska građa se sastoji od dokumentacije nastale radom organa upravljanja (Skupštine banke, Upravnog odbora banke, Nadzornog odbora banke, Odbora za reviziju), dokumentacije nastale radom Uprave banke, dokumentacije privremenih uprava i likvidacione uprave, dokumentacije koja se odnosi na plaćanje obaveza banke, konačnih obračuna i bruto balansa banke, ugovora o dokapitalizaciji banke, raspisivanja i provođenja javnih poziva o dokapitalizaciji, uvođenju privremene i likvidacione uprave, dokumentacije sudskih sporova, personalnih dosijea radnika, izvoda CB BiH i ino-banaka, oročenja, naloga platnog prometa s inostranstvom, otplaćenih kredita fizičkih lica s odlukama kreditnih komisija, registara zaloga, blokade računa pravnih lica po rješenjima sudova i poreskih uprava, UIO, blokade po mjenicama poslovnih banaka, te ostale dokumentacije nastale radom sektora sredstava, izvještaja Agenciji za bankarstvo FBiH, izvještaja i nalaza interne revizije, prijave transakcija i provjere lica za SIPU, FOO, FBA, sudova, tužilaštva, poreske uprave, UIO, knjige dioničara banke, registara zaloga opreme, vrijednosnih papira i odluke Registra zaloga.

Postbank BH Poštanske banke Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo osnovana je Odlukom JP PTT Saobraćaja BiH Sarajevo 1996. godine. Dozvolu za rad Poštanskoj banci izdala je Agencija za bankarstvo Federacije BiH 1997. godine. Na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za bankarstvo je 2003. godine uvela privremenu upravu i imenovala Privremenog upravnika. Agencija za bankarstvo FBiH je  2007. godine ukinula Privremenu upravu od kada Poštanska banka BiH d.d. Sarajevo posluje kao komercijalna banka. Rješenjem Agencije za bankarstvo FBiH 2010. godine ponovo se imenuje privremena uprava. Na prijedlog Privremenog upravnika Banke, Agencija za bankarstvo FBiH Rješenjem 2013. godine otvorila je likvidacioni postupak i imenovala Likvidacionog upravnika Banke. Na osnovu izvještaja Likvidacionog upravnika Banke, Agencija za bankarstvo FBiH predlaže Općinskom sudu u Sarajevu da se otvori stečajni postupak nad Postbank BH Poštanska banka BiH d.d. Sarajevo u likvidaciji. Općinski sud u Sarajevu je donio 2015. godine rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad imovinom Postbank BH Poštanska banka BiH d.d. Sarajevo u likvidaciji.

Građa: raspon građe: 1992–2015; 1.445 arhivskih kutija, 2 knjige, (144, 5 d/m); registraturno sređena; jezik u građi: bosanski; pismo u građi: latinica.

ŠIP STUPČANICA DD OLOVO

Sign: BA-AF/ŠSO

Društvo je osnovano 1962. godine. U toku svog rada poslovalo je sljedećim radnim jedinicama: šumarstvo, primarna prerada, finalna prerada, transport, građenje, društvena ishrana. Tokom 1992–1995. godine znatan dio arhivske građe je uništen. Nad društvom je 2007. godine pokrenut stečajni postupak Rješenjem Općinskog suda u Zenici. 

Arhivska građa se sastoji od LD radnika, pasivnih dosijea radnika, obarazaca M4, djelovodnih protokola, dokumentacije nastale radom Nadzornog odbora, Liste dioničara, osnivačkih akata Društva, knjige stalnih i osnovnih sredstava.

Građa:  raspon građe: 1970–2016;   38 arhivskih kutija, 45 arhivskih paketa, (26,5 d/m); registraturno sređena; jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski; pismo u građi: latinica, ćirilica.

ENERGOINVEST TERMOAPARATI D.D. SARAJEVO

Sign: BA-AF/ETS

Firma Energoinvest – Termoaparati je nastala davne 1946. godine i kao takva je poslovala do ratnih dešavanja 1992. godine. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu sjedište firme se nalazilo na prvoj borbenoj liniji, pa je pri tome uništen značajan dio dokumentacije od izuzetnog značaja za samog stvaraoca. Početkom 2011. godine dolazi do pokretanja stečajnog postupka.

Arhivska građa Energoinvest – Termoaparati d.d. Sarajevo sastoji se od sledeće dokumentacije nastale radom: Nadzornog odbora, Skupštine društva, Uprave društva, Službe za komercijalne poslove, Odjeljenja marketinga i prodaje, Odjeljenja za nabavku i realizaciju ugovora, Službe za tehničke poslove, Odjeljenja za projektovanje i konstrukciju, Odjeljenja tehnologije zavarivanja, Službe za prizvodne aktivnosti, Službe održavanja kvaliteta, Odjeljenja finansija i računovodstva, Službe općih i pravnih poslova, te Službe za zaštitu imovine i lica, LD radnika, pasivnih dosijea radnika, obarazaca M4, djelovodnih protokola, dokumentacije nastale radom Nadzornog odbora, Liste dioničara, osnivačkih akata Društva, knjige stalnih i osnovnih sredstava i dr.

Građa: raspon građe: 1959–2011;  928 arhivskih kutija, (93 d/m); registraturno sređena; jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski; pismo u građi: latinica, ćirilica.

NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO “ZAJEDNICA” SARAJEVO

Sign: BA-AF/NIDZ

Društvo je osnovano 1965. godine i djelovalo je do 1992. godine. Dokumentacija iz pomenutog perioda je uništena tokom agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Na inicijativu Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, reosigiranja i Federalnog zavoda PIO/MIO, 1996. godine formirano je društvo pod nazivom Novinsko izdavačko društvo “Zajednica” d.o.o. Sarajevo. Nad društvom je 2010. godine pokrenut postupak likvidacije, te je isti okončan rješenjem Općinskog suda u Sarajevu 2015. godine.

Arhivska građa se sastoji od finansijske dokumentacije, administrativne i personalne dokumentacije te dosijea uposlenih.

Građa: raspon građe: 1983–2015; 46 arhivskih kutija, 2 knjige, (5 d/m); registraturno sređena;  jezik u građi: bosanski; pismo u građi: latinica, ćirilica.

MEMRB DOO SARAJEVO

Sign: BA-AF/MEMRB

„MEMRB d.o.o. Sarajevo” za istraživanje tržišta društvo s ograničenom odgovornošću djelovalo je od 2007. do 2013. godine.

Arhivska građa MEMRB d.o.o. Sarajevo sastoji se od slijedeće dokumentacije: osnivačkih akata, uvjerenja o poreznoj registraciji, pravilnika o radu, pravilnika o blagajničkom maksimumu, specifikacije plata, obračunskih lista, odluke o mjesečnim kartama i regresu, knjige ulaznih računa, prijave i pregleda uplaćenih doprinosa, ugovora, izvještaja, izvoda, PDV prijava, potvrda, faktura, godišnjih izvještaja, obavijesti, likvidacionog obračuna, analitike, popisa osnovnih sredstava i drugog.

Građa: raspon građe: 2007–2013; 18 arhivskih kutija, (2 d/m); registraturno sređena;  jezik u građi: bosanski, engleski;  pismo u građi: latinica.

AC NIELSEN DOO SARAJEVO

Sign: BA-AF/AC NIEL

AC NILSEN BH za istraživanje tržišta društvo s ograničenom odgovornošću je djelovalo od 2006. do 2011. godine.

Građa „AC NIELSEN BH d.o.o. Sarajevo” (2006–2011) sastoji se od administrativne dokumentacije, finansijske dokumentacije i tehničke dokumentacije

Građa: Vremenski raspon građe: 2006–2011; 15 arhivskih kutija, (1,5 d/m); registraturno sređena;  jezik u građi: bosanski, engleski;  pismo u građi: latinica.

MARKET FINANCIAL CONSULTING DOO SARAJEVO

Sign: BA-AF/MFC

Društvo je prvobitno djelovalo pod nazivom “Market Financial Company” d.o.o. Sarajevo od 2003. godine, da bi 2006. promijenilo naziv u “MF Invest” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, a 2010. godine dobija naziv „MF Consulting“ d.o.o. Sarajevo. Nad društvom je 2010. godine pokrenut postupak likvidacije, te je isti okončan Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu krajem 2010. godine.

Građa „MF Consulting“ d.o.o. Sarajevo u „likvidaciji“ (2003–2010) sastoji se od administrativne dokumentacije, finansijske dokumentacije i tehničke dokumentacije.

Građa: Raspon građe: 2003–2010; 82 arhivske kutije, (8 d/m);  registraturno sređena;  jezik u građi: bosanski, engleski;  pismo u građi: latinica.

PERNORD RICARD BOSNIA

Sign: BA-AF/PRB

Društvo je prvobitno djelovalo pod nazivom “Allied Domecq Agencies d.o.o.”, da bi od 2006. godine poslovalo pod nazivom “Pernord Ricard Bosnia d.o.o.“. Djelatnost firme bila je uvoz i ditribucija alkoholnih pića. Postupak likvidacije firme počeo je 2017. a završen 2018. godine.

Građa Pernord Ricard Bosnia d.o.o. u likvidaciji (2001–2015) sastoji se od slijedeće dokumentacije: godišnjih obračuna, godišnjih finansijskih izvještaja s pratećom dokumentacijom, aktivnih i pasivnih dosijea zaposlenih, obrazaca M4, platnih listi, imovinsko-pravnih spisa, akata o osnivanju društva, matične knjige radnika, odluka po pojedničanim pravima zaposlenika, ponuda i ugovora o zakupu, sudskih predmeta, internih akata od uticaja na finansijsko poslovanje i dr.

Građa: raspon građe: 2001–2015; 30 arhivskih kutija, (3 d/m); registraturno sređena;  jezik u građi: bosanski, engleski;  pismo u građi: latinica.

UNIS TOOLS DOO VOGOŠĆA

Sign: BA-AF/UNIS

Društvo je od 1974. godine prvobitno djelovalo pod nazivom “Pretis” d.o.o. Sarajevo. U periodu 1992–1996. godine sva dokumentacija je uništena. Od 1998. godine ponovo počinje sa radom pod nazivom “UNIS PRETIS” d.o.o. Sarajevo, da bi 2014. godine počelo pod nazivom “UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo – Vogošća. Općinski sud u Sarajevu otvorio je stečajni postupak nad „UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo – Vogošća u stečaju 2017. godine.

 Građa UNIS TOOLS d.o.o. Sarajevo – Vogošća u stečaju sastoji se od slijedeće dokumentacije: dokumentacije vezane za rad Nadzornog odbora, Skupštine društva, imovinsko-pravnih spisa, otkupa stanova, ličnih dosijea, tužbi radnika, objekata male privatizacije, kadovskih poslova i dr.

Građa:  raspon građe: 1992–2017; 127 arhivskih kutija, 33 arhivska paketa, (29 d/m); registraturno sređena;  jezik u građi: bosanski;  pismo u građi: latinica.

FABRIKA RUBLJA „OLA“ DD OLOVO U STEČAJU

Sign: BA-AF/OLA

Fabrika rublja “OLA” d.d. Olovo u stečaju je osnovana kao fabrika rublja “ŠIK” d.d. Sarajevo – ispostava Olovo 1967. godine, koja je pod tim imenom radila sve do 1990. godine kada mijenja naziv u OLA d.d. Olovo. Pod ovim imenom djeluje sve do gašenja. U toku 1992–1995. godine smanjuje s radom, da bi od 1996. do 2003. godine nastavila raditi. Rad fabrike je ipak stagnirao, da bi 2003. godine bio pokrenut stečajni postupak. Do potpunog gašenja firme dolazi 2005. godine.

Arhivska građa koja se predaje Arhivu Federacije sastoji se od 318 ličnih dosijea i 26 radnih knjižica radnika Fabrike rublja „OLA“ d.d. Olovo u stečaju.

Građa: raspon građe: 1967–2005;  13 arhivskih paketa, (6 d/m); registraturno sređena;  jezik u građi: bosanski, hrvastki, srpski;  pismo u građi: latinica.

http://arhivfbih.gov.ba/toto-macau/