Select your language

Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Arhiva Federacije je osnovan 1994. godine kao državna upravna organizacija Federacije Bosne i Hercegovine, ali je sa radom počeo tek sredinom 1997. godine. Pripada skupini relativno mlađih arhivskih ustanova u zemlji i inostranstvu. Od jedne male arhivske ustanove, koja po osnivanju nije imala ni jednog dužnog metra arhivske građe, Arhiv Federacije za gotovo dvije i pol decenije svog postojanja, izrastao u ustanovu koja se danas može pohvaliti činjenicom da posjeduje oko 1.500 m¹ arhivske građe, 2.000 bibliotečkih jedinica i 150 m¹ periodike.

s novine

Službene novine Federacije BiH, broj: 2/94

Prema trenutno važećem Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, br: 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06), (član 24. stav 3.), Arhiv Federacije je samostalna upravna organizacija Federacije Bosne i Hercegovine, sa statusom, rukovođenjem i ostalim pitanjima uređenim odredbama Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05) koja važe za sve samostalne upravne organizacije.

U skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, Arhiv Federacije vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: evidentiranje, preuzimanje, sređivanje, obradu, zaštitu i upotrebu ukupne arhivske građe i registraturskog materijala; razvoj arhivske djelatnosti u Federaciji, mjere osiguranja i zaštite arhivske građe, stručni nadzor nad radom registraturskog materijala i arhivske građe i odabir arhivske građe iz registraturskog materijala, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih značajnih isprava o činjenicama i dokazima koji se nalaze u građi koju čuva, stručno usavršavanje radnika arhivske službe i naučnoistraživački rad, publicistički rad u arhivskoj djelatnosti i međunarodnu arhivsku saradnju.