Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine čestitku Arhivu Federacije i građanima Bosne i Hercegovine uputio je predsjedavajući EU Policies institute Turske Hasan Soyguzel.