Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

ZABAVA I PODJELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA NAŠE NAJMLAĐE

ZABAVA I PODJELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA NAŠE NAJMLAĐE

U prostorijama Arhiva Federacije BiH upriličena je zabava i podjela paketića za nasu djecu. Djeca su se zabvljala i plesala uz muziku, kolače i sokove. Uposlenici arhiva na čelu sa svojim direktorom Prof.dr. Adamirom Jerkovićem potrudili su se da svojim najmlađim prirede nezaboravnu zabavu. Naravno...

ARHIV FEDERACIJE BIH ORGANIZIRAO U SARAJEVU VELIKU IZLOŽBU POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

ARHIV FEDERACIJE BIH ORGANIZIRAO U SARAJEVU VELIKU IZLOŽBU POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

PORUKE ZAVNOBiH  SU NAŠE TRAJNO OPREDJELJENJE Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine danas je Arhiv Fedracije BiH otvorio izložbu pred prepunim gledalištem u institutu Yunus Emre u Sarajevu, koja govori o ovom događaju što se zbio tačno prije 75 godina u Mrkonjić Gradu. Na 1...

U TARTUU ARHIV FEDERACIJE BIH OBILJEŽIO 100 GODIŠNJICU ZAVRŠETKA VELIKOG RATA I ESTONSKE NEZAVISNOSTI

U TARTUU ARHIV FEDERACIJE BIH  OBILJEŽIO 100 GODIŠNJICU ZAVRŠETKA VELIKOG RATA I ESTONSKE NEZAVISNOSTI

Zajednički projekt Arhiva Federacije BiH i Nacionalnog arhiva Estonije U TARTUU ARHIV FEDERACIJE BIH  OBILJEŽIO 100 GODIŠNJICU ZAVRŠETKA VELIKOG RATA I ESTONSKE NEZAVISNOSTI        Dok su se svjetski lideri gurali u Parizu na proslavi 100. godišnjice od završetka P...