Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

U Goraždu otvorena izložba “Bosna u vrijeme Kulina bana”

U Goraždu otvorena izložba “Bosna u vrijeme Kulina bana”

U Goraždu je otvorena izložba “Bosna u vrijeme Kulina bana”, Arhiva Federacije BiH. Izložba je koncipirana na poznatim povijesnim izvorima o životu ovog vladara. Centralni eksponat izložbe je replika povelje Kulina bana nastala 1189. godine. Međutim i Bilinopoljska izjava iz 1203. i ploča sa banovim...

OBJAVLJENI INVENTARI ARHIVA FEDERACIJE

OBJAVLJENI INVENTARI ARHIVA FEDERACIJE

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, iz domena čuvanja, zaštitite i sređivanje arhivske građe, uposlenici Arhiva Federacije su završili dugotrajan proces arhivističke i tehničke obrade pet fondova u količini od 267,5 d/m, te izradili naučno informativna sredstva – sumarno-analitičke inventare z...

Predstavljena knjiga “Vodič Arhiva Federacije”

Predstavljena knjiga “Vodič Arhiva Federacije”

Povodom obilježavanja 9. juna, Međunarodnog dana arhiva i Dana Arhiva Federacije u Bošnjačkom institutu Fondacija Adil Zulfikar Pašić predstavljena je knjiga “Vodič Arhiva Federacije” autora Admira Hadrovića, direktora ove institucije. Vodič objašnjava šta to Arhiv čuva u svojim fondovima i zbirkama...