Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

100 GODINA PRVE DEMOKRATSKE REPUBLIKE GRUZIJE

100 GODINA PRVE DEMOKRATSKE REPUBLIKE GRUZIJE

Povodom sto godina od osnivanja Džordžije u Sarajevu je danas u organizaciji Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, a na temelju potpisanog Memoranduma o saradnji, otvorena izložba Nacionalnog arhiva Džordžije „Prva demokratska republika Gruzija“.  O prvoj demokratskoj Gruziji, koja je osnovana...

POSJETA KENETA LARSONA IZ USAID

POSJETA KENETA LARSONA IZ USAID

  Dr. Adamir Jerković, direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, primio je u prijateljsku posjetu g. Keneta Larsona iz USAID-a, koji mu je čestitao za „izvanredan tekst u subotnjem izdanju lista Olsobođenje o Berlinskom kongresu 1878. i Bosni Herceghovini“. On se također interesirao za ak...

829. GODINA BOSANSKE DRŽAVNOSTI

829. GODINA BOSANSKE DRŽAVNOSTI

  Arhiv Federacije je povodom 829. godišnjice izdavanja Povelje Kulina bana,  29. avgusta 2018. godine u saradnji sa općinom Visoko, JU Kulturni centar Altindag Visoko i JU Zavičajni muzej Visoko priredio izložbu pod nazivom „Bosna u vrijeme Kulina bana“. Izložba je prezentirana u sklopu o...