Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

U TARTUU ARHIV FEDERACIJE BIH OBILJEŽIO 100 GODIŠNJICU ZAVRŠETKA VELIKOG RATA I ESTONSKE NEZAVISNOSTI

U TARTUU ARHIV FEDERACIJE BIH  OBILJEŽIO 100 GODIŠNJICU ZAVRŠETKA VELIKOG RATA I ESTONSKE NEZAVISNOSTI

Zajednički projekt Arhiva Federacije BiH i Nacionalnog arhiva Estonije U TARTUU ARHIV FEDERACIJE BIH  OBILJEŽIO 100 GODIŠNJICU ZAVRŠETKA VELIKOG RATA I ESTONSKE NEZAVISNOSTI        Dok su se svjetski lideri gurali u Parizu na proslavi 100. godišnjice od završetka P...

100 GODINA OD ZAVRŠETKA PRVOG SVJETSKOG RATA

100 GODINA OD ZAVRŠETKA PRVOG SVJETSKOG RATA

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine priredio veliku međunarodnu izložbu 100 GODINA OD ZAVRŠETKA PRVOG SVJETSKOG RATA Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine obilježio je 11. novembar,  kraj Prvog svjetskog rata, u literaturi poznatog kao Veliki rat. Prigodnom izložbom koja se sastoji od 40 panoa...

100 GODINA PRVE DEMOKRATSKE REPUBLIKE GRUZIJE

100 GODINA PRVE DEMOKRATSKE REPUBLIKE GRUZIJE

Povodom sto godina od osnivanja Džordžije u Sarajevu je danas u organizaciji Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, a na temelju potpisanog Memoranduma o saradnji, otvorena izložba Nacionalnog arhiva Džordžije „Prva demokratska republika Gruzija“.  O prvoj demokratskoj Gruziji, koja je osnovana...