Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

Objavljen “Vodič Arhiva Federacije”

Objavljen “Vodič Arhiva Federacije”

Iz štampe je izašla stručna publikacija pod nazivom „Vodič Arhiva Federacije“, autora Admira Hadrovića, direktora Arhiva Federacije. Vodič Arhiva Federacije kao naučnoinformativno sredstvo ima svrhu pružiti sistematizirane informacije o Arhivu Federacije, o arhivskim fondovima i zbirkama koje posjed...

Arhivi BiH i FBiH pomažu opremanje prostorija Arhiva BPK

Arhivi BiH i FBiH pomažu opremanje prostorija Arhiva BPK

Direktori Arhiva Bosne i Hercegovine i Federacije BiH Saša Klepić i Admir Hadrović posjetili su danas Bosanskopodrinjski kanton (BPK) Goražde, te s ministricom za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Natašom Danojlić i direktorom Arhiva BPK Nihadom Gabelom razgovarali o jačanju kapaciteta kantonalno...

Intervju s Admirom Hadrovićem povodom Dana arhiva i arhivske službe BiH

Intervju s Admirom Hadrovićem povodom Dana arhiva i arhivske službe BiH

Danas se obilježava Dan arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine. Tim povodom Sanel Kajan razgovarao je s direktorom Arhiva Federacije BiH Admirom Hadrovićem. Gospodine Hadrović, dajte nam neke osnovne podatke o Arhivu Federacije? Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine je osnovan 1994. godine, ali...