Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

ZLOČIN U KATINU I SREBRENICI SU ISTOVJETNI

ZLOČIN U KATINU I SREBRENICI SU ISTOVJETNI

Arhiv Federacije BiH domaćin izložbi Poljskog državnog arhiva U organizaciji Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine u Zemaljskom muzeju je 13. aprila 2018.  na nacionalni praznik Poljske otvorena veoma posjećena izložba Državnog arhiva „Zločin u Katinskoj šumi“, kada je po nalogu sovjetskog part...

JAVNI POZIV - za dodjelu bosanskohercegovačkih priznanja u oblasti arhivske djelatnosti

JAVNI POZIV - za dodjelu bosanskohercegovačkih priznanja u oblasti arhivske djelatnosti

JAVNI POZIV za dodjelu bosanskohercegovačkih priznanja u oblasti arhivske djelatnosti        

ZAHVALNOST DR. ADAMIRU JERKOVIĆU ZA ČUVANJE LIKA ALIJE IZETBEGOVIĆA

ZAHVALNOST DR. ADAMIRU JERKOVIĆU ZA ČUVANJE LIKA ALIJE IZETBEGOVIĆA

Posjeta predsjednika Međunarodnog udruženja za razmjenu ideja „Alija“ direktoru Arhiva FederacijePosjeta predsjednika Međunarodnog udruženja za razmjenu ideja „Alija“ direktoru Arhiva Federacije ZAHVALNOST DR. ADAMIRU JERKOVIĆU ZA ČUVANJE LIKA ALIJE IZETBEGOVIĆA Direktor Arhiva Federacije Bosne i He...