Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

Uspostavljena saradnja Arhiva Federacije BiH i Nacionalnog Arhiva Azerbejdžana

Uspostavljena saradnja Arhiva Federacije BiH i Nacionalnog Arhiva Azerbejdžana

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine uskoro će predstaviti u Azerbejdžanu svoju međunardnu izložbu „Srebrenički inferno“. Ovo je rezultat posjete direktora Arhiva Federacije BiH prof. dr. Adamira Jerkovića Nacionalnom arhivu Republike Azerbejdžan koju je učinio na poziv direktora dr. Atahan Pašajev...

U Kraljevoj Sutjesci izložba Arhiv Federacije BiH U Kraljevoj Sutjesci izložba Arhiv Federacije BiH

U Kraljevoj Sutjesci izložba Arhiv Federacije BiH U Kraljevoj Sutjesci izložba Arhiv Federacije BiH

Franjevci  i Arhiv Federacije podsjetili na rodni list Bosne U Franjevačkom samostanu Kraljeva Sutjeska  29. augusta/kolovoza 2017. otvorena je   izložba Arhiva Federacije „Bosna u vrijeme Kulina bana“. Šesnaest eksponata govore u vremenu srednjovjekovne bosanske države i njenom...

Izložba Arhiva Federacije BiH u Kaunasu, Litvaniji

Izložba Arhiva Federacije BiH u Kaunasu,  Litvaniji

Sarajevo ponovo u središtu zanimanja EvropeIzložba Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine „Sarajevski atentat“ otvorena je u Litvaniji povodom 100. godišnjice osnivanja Litvanske Republike Nakon filmskog festivala, Sarajevo se ponovno našlo u središtu evropske pažnje. Zahvaljujući izložbi Arhiva Fed...