Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

POSJETA GAZI HUSREV- BEGOVE BIBLOTEKE ARHIVU FEDERACIJE BIH

POSJETA GAZI HUSREV- BEGOVE BIBLOTEKE ARHIVU FEDERACIJE BIH

(Sarajevo, 1. Februar 2018.) U posjeti Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine boravili su direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić i arhivista iz GHB Muhamed Hodžić, koji su vodili razgovor sa direktorom  prof. dr. Adamirom Jerkovićem. Razgovarano je o unapređenju međusobnih odnos...

Uspostavljena saradnja Arhiva Federacije BiH i Nacionalnog Arhiva Azerbejdžana

Uspostavljena saradnja Arhiva Federacije BiH i Nacionalnog Arhiva Azerbejdžana

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine uskoro će predstaviti u Azerbejdžanu svoju međunardnu izložbu „Srebrenički inferno“. Ovo je rezultat posjete direktora Arhiva Federacije BiH prof. dr. Adamira Jerkovića Nacionalnom arhivu Republike Azerbejdžan koju je učinio na poziv direktora dr. Atahan Pašajev...

U Kraljevoj Sutjesci izložba Arhiv Federacije BiH U Kraljevoj Sutjesci izložba Arhiv Federacije BiH

U Kraljevoj Sutjesci izložba Arhiv Federacije BiH U Kraljevoj Sutjesci izložba Arhiv Federacije BiH

Franjevci  i Arhiv Federacije podsjetili na rodni list Bosne U Franjevačkom samostanu Kraljeva Sutjeska  29. augusta/kolovoza 2017. otvorena je   izložba Arhiva Federacije „Bosna u vrijeme Kulina bana“. Šesnaest eksponata govore u vremenu srednjovjekovne bosanske države i njenom...