Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

ZAHVALNOST DR. ADAMIRU JERKOVIĆU ZA ČUVANJE LIKA ALIJE IZETBEGOVIĆA

ZAHVALNOST DR. ADAMIRU JERKOVIĆU ZA ČUVANJE LIKA ALIJE IZETBEGOVIĆA

Posjeta predsjednika Međunarodnog udruženja za razmjenu ideja „Alija“ direktoru Arhiva FederacijePosjeta predsjednika Međunarodnog udruženja za razmjenu ideja „Alija“ direktoru Arhiva Federacije ZAHVALNOST DR. ADAMIRU JERKOVIĆU ZA ČUVANJE LIKA ALIJE IZETBEGOVIĆA Direktor Arhiva Federacije Bosne i He...

Čestitku Arhivu Federacije i građanima Bosne i Hercegovine uputio je predsjedavajući EU Policies institute Turske Hasan Soyguzel

Čestitku Arhivu Federacije i građanima Bosne i Hercegovine uputio je predsjedavajući EU Policies institute Turske Hasan Soyguzel

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine čestitku Arhivu Federacije i građanima Bosne i Hercegovine uputio je predsjedavajući EU Policies institute Turske Hasan Soyguzel.

POSJETA GAZI HUSREV- BEGOVE BIBLOTEKE ARHIVU FEDERACIJE BIH

POSJETA GAZI HUSREV- BEGOVE BIBLOTEKE ARHIVU FEDERACIJE BIH

(Sarajevo, 1. Februar 2018.) U posjeti Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine boravili su direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić i arhivista iz GHB Muhamed Hodžić, koji su vodili razgovor sa direktorom  prof. dr. Adamirom Jerkovićem. Razgovarano je o unapređenju međusobnih odnos...