Slot Gacor Hari Ini Syair HK pay4d situs togel online maxwin slot server thailand https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/togel-bet-100-perak/ pay4d https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/judi-mpo-slot/ https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/situs-togel-resmi-layanan-pasang-togel-online-terpercaya/ SLOT88 Bandar Togel Terpercaya dan Agen Judi Togel Hadiah 4D 10 Juta https://baketrans.dephub.go.id/sigap-sihati/uploads/-/bandar-togel-terpercaya-dan-agen-judi-togel-hadiah-4d-10juta/ https://richtercollective.com https://pepperandpals.com https://caralancar.com https://artaccessresearch.com https://cyprustraveller.com https://amandastantonblog.com https://platesonthesquare.com
Maxwin Slot SLOT88 PAY4D
https://melmariadesigns.com https://grup123.ltd https://localsurgemedia.com https://grupsatuduatiga.com https://grup123.limited https://www.soccerenergie.com https://kenzosatuduatiga.com https://linkkenzo123.com https://planetsrk.com https://rezeki123.world https://www.readingmadeez.com https://rezeki123.xn--q9jyb4c https://rezekisatuduatiga.com https://www.rezeki123.com Login SLOT88 Gacor bandar-togel-terpercaya daftar-togel-resmi link-situs-togel togel-bet-100 info-togel-alternatif togel-hadiah-10juta agen-togel-terbesar
Arhivistički ispit

Select your language

U skladu sa članom 37. Zakona o arhivskoj graði («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj.45/02) i članom 2. Uredbe o uslovima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj struci («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», br. 91/14), zakonska obaveza svih stvaralaca arhivske i registraturne graðe je da na arhivske poslove rasporede zaposlenike sa položenim stručnim arhivističkim ispitom.

Polaganje arhivističkog ispita vrši se na pismeni zahtjev kandidata.

Zahtjev se podnosi Arhivu Federacije, a uz zahtjev koji dobijete od strane Arhivu Federacije  se prilaže slijedeća dokumentacija:

  1.  ovjerena diploma ili svjedočanstvo o završenoj školskoj spremi
  2. uvjerenje ili potvrda o pripravničkom, odnosno radnom stažu (za VSS minimum 1 godina, a za SSS minimum 6 mjeseci radnog staža)


Kada se radi o kandidatu sa VSS potrebno je dostaviti ovjereni dokaz o poznavanju engleskog ili drugog stranog jezika.

Troškove polaganja stručnog arhivsitičkog ispita snosi organ, odnosno pravno lice gdje se kandidat nalazi na radu ili kandidat samostalno ukoliko organ ili pravno lice u kojem je kandidat zaposlen ne odluči da snosi troškove. Cijena polaganja stručnog arhivističkog ispita je 400, 00 KM, a iznos uplatiti  na Union banku dd Sarajevo, primalac Federalno ministarstvo finansija - Arhiv Federacije,  Jedinstveni račun trezora - broj:1020500000106698, Vrsta prihoda: 722621, Budžetska organizacija: 3601001, Opština/općina: 079, ID broj Arhiva Federacije 4200782350009.

 

uplatnica
 

Primjer pravilno popunjene uplatnice


 Literatura za polaganje stručnog arhivsitičkog ispita se može dobiti u prostorijama Arhiva Federacije.

Arhivistički ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Pismeni dio ispita se odnosi na izradu odreðenog zadatka iz arhivistike ili druge ispitne oblasti, koju na prijedlog kandidata ili samoincijativno odreðuje Komisija.

Usmeni dio ispita se polaže pred stručnom Komisijom a pitanja se odnose na oblasti: historijski razvoj arhivistike; osnovi arhivistike; arhivsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini; kancelarijsko poslovanje u organima uprave, sudovima, institucijama koja vrše javna ovlaštenja, javnim preduzećima  drugim privrednim subjektima;  informacijske tehnologije i arhivistika; strani jezik (engleski ili drugi jezik).

Kandidatu koji položi stručni arhivistički ispit, Arhiv Federacije izdaje uvjerenje o položenom stručnom arhivsitičkom ispitu

Nakon položenog stručnog ispita kandidati mogu dobiti slijedeća stručna zvanja:  

  1. za službenike visoke školske spreme zvanja su: arhivsit, viši arhivist i arhivski savjetnik
  2. za službenike više školske spreme zvanja su: viši arhivski tehničar i arhivski tehničar I vrste
  3. za službenike srednje školske spreme zvanja su: arhivski tehničar II vrste i arhivski manipulant

                                  
Dodatne informacije možete dobiti na tel. 033 214 481; fax: 033 556 905 ,  Adresa: Hamdije Ćemerlića br. 2. Sarajevo

 

http://arhivfbih.gov.ba/toto-macau/