Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Direktor Arhiva Federacije je

ADMIR HADROVIĆ

admir hadrovicNa sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 18.juna 2020, godine postavljen je za direktora Arhiva Federacije. Dužnost direktora je preuzeo 1. jula. 2020. godine.

Admir Hadrović je rođen 1979. godine u Olovu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Školovanje dalje nastavlja na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je 2003. godine stekao stručni naziv profesor historije. Po završetku školovanja počinje raditi kao profesor historije i predavač latinskog jezika u MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ u  Olovu. Nakon toga radi kao nastavnik historije u Osnovnoj školi „Ćamil Sijarić“ u Nemiloj. Sredinom 2007. godine dolazi u Arhiv Federacije.

U Arhivu Federacije je prošao i obavljao sve vrste poslova u svim organizacionim jedinicama. Posebne rezultate postigao u zaštiti arhivske i registraturne građe van Arhiva Federacije, kojom prilikom je na području Federacije Bosne i Hercegovine uspješno afirmisao preko dvije stotine registratura da ispunjavaju obaveze koje su propisane zakonskim i podzakonskim aktima. Radio je na poslovima odabiranja i izlučivanja bezvrijedne registraturne građe nastale radom registratura pod nadležnošću Arhiva Federacije, usaglašavanja saglasnosti na Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja, poslovima preuzimanja arhivske i registraturne građe ukinutih organa uprave, poslovima stručnog nadzora nad  stanjem stručnog održavanja i čuvanja registraturne i arhivske građe, te je obavljao i druge poslove iz oblasti arhivske struke.

 

Autor je dvije izložbe Bosna u vrijeme Kulina bana i Bosna i Hercegovina i Drugi svjetski rat,  koje su do sada prezentovane u više gradova širom Bosne i Hercegovine.

Autor knjige Osnovi kancelarijskog i arhivskog poslovanja, Sarajevo, 2019

Objavio je više stručnih radova iz oblasti arhivsitike.

Održao je više obuka, radionica i predavanja iz oblasti arhivskog poslovanja.

Od strane direktora Arhiva Federacije je 2010. godine proglašen za najboljeg radnika u Arhivu Federacije, a 2016. godine dobiva priznanje „Pismena pohvala Arhiva Federacije".

Sredinom 2006. godine je stekao stručno zvanje arhivist, da bi 2015. godine  dobio stručno zvanje viši arhivist.

Predsjednik je Komisije za polaganje stručnog arhivističkog ispita u Federaciji Bosne i Hercegovine

chastity man teased by wife.free videos a tropical threeway with three brunettes gets hardcore.
mi primera vez jessi lopez. redwap
xvideosking.me brown sandboxxx.