Slot Gacor Hari Ini Syair HK pay4d situs togel online maxwin slot server thailand https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/togel-bet-100-perak/ pay4d https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/judi-mpo-slot/ https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/situs-togel-resmi-layanan-pasang-togel-online-terpercaya/ SLOT88 Bandar Togel Terpercaya dan Agen Judi Togel Hadiah 4D 10 Juta https://baketrans.dephub.go.id/sigap-sihati/uploads/-/bandar-togel-terpercaya-dan-agen-judi-togel-hadiah-4d-10juta/ https://richtercollective.com https://pepperandpals.com https://caralancar.com https://artaccessresearch.com https://cyprustraveller.com https://amandastantonblog.com https://platesonthesquare.com
Maxwin Slot SLOT88 PAY4D
https://melmariadesigns.com https://grup123.ltd https://localsurgemedia.com https://grupsatuduatiga.com https://grup123.limited https://www.soccerenergie.com https://kenzosatuduatiga.com https://linkkenzo123.com https://planetsrk.com https://rezeki123.world https://www.readingmadeez.com https://rezeki123.xn--q9jyb4c https://rezekisatuduatiga.com https://www.rezeki123.com Login SLOT88 Gacor bandar-togel-terpercaya daftar-togel-resmi link-situs-togel togel-bet-100 info-togel-alternatif togel-hadiah-10juta agen-togel-terbesar
Nevladine organizacije

Select your language

HUMANITARNA ORGANIZACIJA UDRUŽENJA PENZIONERA “SANUS”

Sign: BA-AF/HOUPS

Humanitarna organizacija udruženja penzionera “Sanus” osnovana je na Osnivačkoj Skupštini građana penzionera Bosne i Hercegovine 30. oktobra 1993. godine. Humanitarna organizacija udruženja penzionera “Sanus” prestala je sa radom 2004. godine.

Građa Humanitarne organizacije udruženja penzionera “Sanus” se sastoji od općih akata, pravne, personalne i finansijske dokumentacije.

Građa: raspon građe: 1993–2004; 17 arhivskih kutija, (2 d/m); sumarno-analitički inventar; jezik u građi: bosanski; pismo u građi: latinica.

ODJEL JAVNIH RADOVA I ZAPOŠLJAVANJA “LORA”

Sign: BA-AF/OJRZL

Fondacija za održivi razvoj Sarajevo osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2001. godine. Nastala je spajanjem Fondacije lokalnog razvoja (FLR) i Fondacije za obuku, zapošljavanje, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove. Fondacija za održivi razvoj je prestala s radom 2015. godine.

Građa Odjela javnih radova i zapošljavanja “Lora” sastoji se od općih akata, pravne, personalne, finansijske i projektne dokumentacije.

Građa: raspon građe: 1996–2001;  242 arhivskih kutija, (24 d/m); sumarno-analitički inventar; jezik u građi: bosanski; pismo u građi: latinica.

UDRUŽENJE / DRUŠTVO BOŠNJAČKO-HRVATSKOG PRIJATELJSTVA / DRUŠTVA HRVATSKO-BOŠNJAČKOG PRIJATELJSTVA

Sign: BA-AF/DHBP

Udruženje Društvo bošnjačko-hrvatskog prijateljstva / Društvo hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva Sarajevo je osnovano na Osnivačkoj sjednici održanoj 22. juna 1995. godine sa sjedištem u Sarajevu. Područje djelovanja Društva bošnjačko-hrvatskog prijateljstva / Društva hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva Sarajevo je Federacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Sljedećih godina osnivaju se podružnice u Banovićima, Ilidži, Srednjem, Dobrinji, Olovu, Kraljevoj Sutjesci, Hadžićima, Varešu, Bihaću, Lukavcu, Tuzli, Kiseljaku, Fojnici, Kreševu, Konjicu, Živinicama, Gunji i Travniku. Društvo bošnjačko-hrvatskog prijateljstva / Društvo hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva prestaje s radom 2005. godine Odlukom Vanredne skupštine Udruženja.

 Građa Udruženja Društva bošnjačko-hrvatskog prijateljstva / Društva hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva Sarajevo se sastoji od općih akata, pravne, finansijske, kao i dokumentacije članova društva i njihovih podružnica.

Građa: raspon građe: 1995–2005;  9 arhivskih kutija, (1 d/m); sumarno-analitički inventar; jezik u građi: bosanski, hrvatski; pismo u građi: latinica.

UNIJA UDRUŽENJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

Sign: BA-AF/UUCŽR

Unija udruženja civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine nastala je kao pravni nasljednik Republičkog odbora Udruženja civilnih žrtava rata Bosne i Hercegovine, odnosno Unije udruženja civilnih žrtava rata Bosne i Hercegovine. Djelatnost Unije udruženja civilnih žrtava rata Bosne i Hercegovine, a kasnije Unija udruženja civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine, regulisana je Statutom Saveza civilnih invalida rata Bosne i Hercegovine. Savez civilnih invalida rata Bosne i Hercegovine je dobrovoljna društvena humanitarna i samoupravna organizacija građana Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, koji su dobili invalidnost usljed ranjavanja, povreda ili oboljenja nastalih zlostavljanjem od strane fašističkih okupatora i domaćih izdajnika, ranjavanjem tokom ratnih operacija, ranjavanjem ili povredama zadobijenim eksplozijom zaostalog ratnog materijala, kao i žrtve neprijateljskog djelovanja.

Građa fonda Unije udruženja civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od djelovodnih protokola i upisnika, završenih premeta osnovne djelatnosti, prepiski, planova, programa i izvještaja rada, finansijske dokumentacije i drugog.

Građa: raspon građe: 1972–2009; 29 arhivskih kutija, 12 knjiga, 15 sveski interne evidencije, (4 d/m); sumarno-analitički inventor; jezik u građi: bosanski, hrvatski, srpski, dok je manji dio građe prilikom korespondencije i saradnje s međunarodnim udruženjima korišten engleski, njemački i slovenački jezik; pismo u građi: latinica.

CRVENI KRIŽ OPĆINE ZENICA

Sign: BA-AF/CKOZ

Crveni križ općine Zenica je osnovan i počeo s radom 1931. godine. Statusne promjene tokom narednog perioda nisu zabilježene. U periodu 1992–1995. godine Crveni križ općine Zenica obavlja vrlo važnu ulogu u socijalnom zbrinjavanju kako domaćeg stanovništva općine Zenica, tako i izbjeglica koji su masovno pristizali na slobodnu teritoriju općine Zenica iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Arhivska građa se sastoji od izbjegličkih kartona s podacima o kretanju, datumu prihvatanja, broju članova porodice koji su u periodu 1992–1995. godine dolazili i boravili na području općine Zenica, gotovo iz svih dijelova Bosne i Hercegovine kao i iz zemalja regiona (Kosova, Srbije, Hrvatske i Crne Gore).

Građa: raspon građe: 1992–1995; 140 registratora, (14 d/m); djelimično sređena; jezik u građi: bosanski; pismo u građi: latinica.

http://arhivfbih.gov.ba/toto-macau/