Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Broj: : 01-05-1-314/1-2018
Sarajevo, 16. 4. 2018.

Na osnovu člana 60. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 35/05)  i člana 12. st. 1 Uredbe o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti  (2018.), direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine formira

 

KOMISIJU ZA SAČINJAVANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA

 

I

U Komisiju za sačinjavanje prijedloga za dodjelu priznanja se imenuju:

  1. Taiba Mehmedbegović, direktorica Bosansko-podrinjskog arhiva Goražde, predsjednica
  2. Ivanka Taraba, predjednica Skupštine Udruženja arhivskih i administrativnih radnika Federacije BiH, Vijeće ministara BiH,  član
  3. Samir Bajramović, Arhiv Federacije BiH, član
  4. Zapisničar je Ferida Tabaković, knjižničar

 II

Zadatak Komisije je da razmotri sve podnesene prijedloga za dodjelu priznanja, utvrdi koji prijedlozi ispunjavaju propisane kriterije za dodjelu priznanja i utvrdi konačnu listu kandidata za dodjelu priznanja.

III

Komisija će listu sa predloženim kandidatima dostaviti direktoru.

IV

Za priznanja konkurišu domaće ili inozemne ličnosti, državni organi, pravna lica i institucije, a predlažu se za njihov doprinos u afirmaciji  arhivističke djelatnosti. Priznanje se mogu dodjeliti  također licu ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali izuzetno važan doprinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u različitim oblastima društvenog života od značaja za Federaciju BiH i Bosnu i  Hercegovinu, kao i za njihovu afirmaciju zemlji i svijetu.

Mogu se dodijeliti sljedeća priznanja:

  1. Plaketa „Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić“
  2. Plaketa Povelja Kulina bana
  3. Plaketa „Bosanski stećak“
  4. Pismena pohvala Arhiva Federacije
  5. Zahvalnica

                                                                                                            D I R E K T O R

                                                                                                   Prof. dr. Adamir Jerković

 

Dostavljeno:

        - Taiba Mehmedbegović, predsjednica

        - Ivanka Taraba, član

        - Samir Bajramović, član

        - Ferida Tabaković, zapisničar

        - Oglasne ploče

        - WEB Arhiva Federacije

        - Facebook Arhiva Federacije

        - a/a

chastity man teased by wife.free videos a tropical threeway with three brunettes gets hardcore.
mi primera vez jessi lopez. redwap
xvideosking.me brown sandboxxx.