Select your language

DRUŠTVENE NAUKE

ADEMOVIĆ FADIL, Beznađe zla, Sarajevo, 1997.

ADEMOVIĆ FADIL, Nastavni plan i program o zaštiti od neeksplodiranih ubojnih sredstava, Sarajevo, 1996.

ADEMOVIĆ FADIL, Dogovori u Karađorđevu o podeli Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1999.

ADEMOVIĆ HALID, Učiteljske škole u Bosni i Hercegovini, Federalno ministarstvo obrazovanja, Mostar, 2009.

ADEMOVIĆ STEINER, Ustav Bosne i Hercegovine, Komentar, Sarajevo, 2010.

AJANOVIĆ IRFAN, Molila sam i da me ubiju, Savez logoraša BiH, Sarajevo, 1999.

ALAĐIĆ DRAGAN, Značenja, Matična biblioteka, Doboj, 2009.

ALBAHARI NISIM, Sarajevo u Revoluciji, knjiga 2, Sarajevo, 1977.

ALIČIĆ S. AHMED, Sidžili Kadije kaza Novi Pazar od 1766 do 1768, Sarajevo, 2012.

ALIHODŽIĆ EKREM, Busovačko ne 1991-1995, Udruženje za zaštitu tekovina, Sarajevo, 2017.

ALIJA ISMET, Pojmovnik prava intelektualnog vlasništva, Univerzitet u Travniku, Travnik 2015.

ALIJA ISMET, Pozitivnopravna zaštita autorskog i srodnih prava u BiH, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2014

ALISPAHIĆ BAKIR, Terorizam šta je to, Sarajevo, 2007.

ANDREJKA R, Definitivni rezultati popisa Stanovništva od 31. marta 1931, prisustvo stanovništva po vjeroispovjesti, Beograd 1938.

ANĐELOVIĆ JOVAN, Platforma za XII Kongres saveza Socijalističke omladine Jugaslavije, Beograd, 1986.

ANĐELIĆ NEVEN, Kratka povijest ljudskih prava, Sarajevo, 2008.

ANIĆ NIKOLA, Velika podvala – Cenčić podmeće Titu izmišljene stenograme, Zbornik radova i dokumenata, Beograd, 2003.

ANTONIĆ ZDRAVKO, Ustanak u istočnoj i centralnoj Bosni 1941, Beograd, 1973.

ARMAKOLAS JEANNIS, Politika i društvo u Tuzli 1992–1995, Udruženje za modernu istoriju, Sarajevo, 2016.

ARNAUTOVIĆ RAMO, Djeca u vrhu rata, Sarajevo, 2000.

ARNAUTOVIĆ SUAD, Kontraverze o izborima i izbornom sistemu u BiH, Promocult, Sarajevo, 2017.

ARRIA DIEGO EURUQUE, Genocid u kontinuitetu – svjedočenje ambasadora ARRIE, Sarajevo, 2011.

AVDIĆ EMINA, Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Njemačke, University press Sarajevo, 2011.

BABIĆ NIKOLA, Sarajevo u revoluciji knjiga i Revolucionarni pokret 1937/1941, Sarajevo, 1976.

BABIĆ MANOJLO, Korporativno upravljanje principi i mehanizmi, Revicon, Sarajevo, 2008.

BABOVIĆ NIHAD, Pečat Blagaja 1992–1995, Blagaj, 2003.

BAHTIĆ SADIK, Ekonomski razvoj, Univerzitet Travnik, Travnik, 2015.

BAHTO HAMID, Hamid Bahto s braniocima Sarajeva i Goražda, Sarajevo, 2008.

BAJTAL ESAD, Zločini i laži Miloševićeve kripto – politike, Sarajevo, 2014

BAKŠIĆ MIRSAD, Uloga i mjesto Hrvata islamske vjere, Sarajevo, 1989.

BANDIĆ NADIJA, Priručnik o prevenciji nasilja u porodici, Mostar, 2011.

BAŠIĆ VESNA, Privreda Vojvodine 1918–1945, Novi Sad, 2006.

BAŠIĆ ESMIR, Pedagoške ideje u djelima Edhema Mulabdića, Zenica 2004.

BAŠIĆ HAZIM, Bosnia and Herzegovina – 15 Years of the Dayton Peace Agreement, Sarajevo, 2011.

BEĆOVIĆ UZEIR, Pod zastavom Tita omladinske radne grupe iz Pljevaljske opštine, Pljevlja, 1986.

BEĆIROVIĆ FIKRET, Kulturna polivalentnost i apsurd zločina u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2013.

BEĆIROVIĆ FIKRET, DŽANANOVIĆ MUAMER, Srebrenica 1995–2015, Evalucija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida, Sarajevo, 2016.

BEGANOVIĆ AMIR, Privatizacija u FBiH upotreba privatizacijskih certifikata, Sarajevo, 1999.

BEGANOVIĆ HARE MUHAREM, 16 Krajiška Narodnooslobodilačka udarna brigada, Banja Luka, 1984.

BEGIĆ I. KASIM, Ekonomska politika, Sarajevo, 2010.

BENEDEK WOLFGANG, Ljudska prava u BiH znanost i praksa simpozij u Grazu 1997, Sarajevo 1999.

BERBEROVIĆ LJUBOMIR, Tehnološki parkovi i inkubacioni centri u BiH, ANIU, Sarajevo, 2001.

BERMAN M. DAVID, Heroji treće gimnazije ratna škola u Sarajevu 1992–1995, Sarajevo, 2004.

BEŠIREVIĆ EDINA, Kriminalističke teme, Sarajevo, 2007.

BEŠIĆ MUJO / SAKIB, Oplemenjivanje organizacije u preduzeću, Sarajevo, 2016.

BIGNJEVIĆ MILORAD, Kozara u NOR-u, zapisi i sjećanja, knjiga I, Beograd, 1971.

BILINSKI LEON, Bosna i Hercegovina u uspomenama Leona Bilinskog, Sarajevo, 2004.

BIKIĆ ABEDIN, Obligaciono pravo opći dio, Pravni fakultet, Sarajevo, 2004.

BIKIĆ ABEDIN, Kako riješiti obligacionopravni slučaj, Pravni fakultet, Sarajevo, 2011.

BIKIĆ ABEDIN, Obligaciono pravo – opći dio, Pravni fakultet, Sarajevo, 2013.

BISIĆ MUSTAFA, Ratni zločin i genocide, zbika pravnih dokumenata sa ljudskom praksom, Sarajevo, 1998.

BJEDIĆ BAHRUDIN, Operacija Leteći Zmaj, Historijski Arhiv Sarajevo, 2010.

BJEDIĆ BAHRUDIN, The windy city konzulove depeše, Sarajevo, 2007.

BLAGOJEVIĆ MARINA, Položaj žena u zemljama balkana – komporativni pregled, Beograd, 2004.

BORIVOJE LJUBOMIR, Peta Kozaračka brigade, Beograd, 1972.

BOŠNJOVIĆ ILIJAS, Nučni skup – Tranzicija u BiH, knjiga CXIII, Sarajevo, 2000.

B. P. JOSIP, Pedagogika udžbenika za učiteljske škole, Beograd, 1947.

BRADVIĆ SLAVICA, Javno zagovaranje, Tuzla, 2001.

BRKIĆ MILENKO, Obrazovanje u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova, Sarajevo, 1997.

BRKIĆ MILENKO, Međunarodni okrugli stol obrazovanja u BiH zbornik radova – Sarajevo 1997.

BROZ JOSIP TITO, Josip Broz Tito Vojna Djela I 1941/1945, Beograd, 1961.

BROZ JOSIP TITO, Josip Broz Tito Vojna Djela II 1941/1945, Beograd, 1961.

BROZ JOSIP TITO, Josip Broz Tito Vojna Djela III 1941/1945, Beograd, 1961.

BUBALOVIĆ TADIJA, Krivično procesno pravo opći dio, Zenica, 2016.

BUJAK ADNAN, Petnaest godina Univerziteta u Zenici 2000–2015, Zenica, 2015.

BUKVIĆ AMER, Japanski način upravljanja ljudskim resursima kao model za ekonomiju u tranziciji, Sarajevo, 1998.

BURNAZOVIĆ TUFIK, Privlačenje i tržište kapitala, Sarajevo, 1997.

CAREVIĆ MIĆO, Kako dalje, Banja Luka, 1999.

CAREVIĆ OLGA, Moj srpski rod Hrvatski dom, Zagreb, 1993.

CIGIĆ PERO, Osnovne elektrotehnike za I razred elektrotehničke škole, Sarajevo, 2002.

CIKOTIĆ SELMO, Securhy prospective of Bosnia and Hercegovina – Vijeće Kongresa, Sarajevo, 2010.

CVIJOVIĆ ROSA, Narodna Vlada NR BiH 1945–1948 Zapisnici, Sarajevo, 1985.

CVIKOVIĆ IVAN, Sociološki pogledi na naciju i religiju, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2017.

CVITKOVIĆ IVAN, Demografske i etičke promjene u BiH posebna izdanja, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 2017.

ĆEMIRAGIĆ RASIM, Prvi ombudsmeni u BiH, Sarajevo, 2006.

ĆIŠIĆ HUSEIN HUSAGA, Bošnjačke teme, BZK Preporod, Mostar, 2011.

ĆOSIĆ DOBRICA, Ćosičev rat, Zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi Bosanski rat, Sarajevo, 2013.

ĆURAK NERZUK, Srebrenica sjećanje za budućnost, Sarajevo, 2005.

ČAMPARA EŠREF, Tolerancija, Sarajevo, 1999.

ČAMPARA EŠREF, Human rights trroughaut and Today, Sarajevo, 2002.

ČAMPARA SALKO, Genocid nad Bošnjacima u Istočnoj Hercegovini, Institut za istraživanje zločina, Sarajevo, 2015.

ČANAK JOVAN, Vojno delo, knjiga 2, Beograd, 1985.

ČANOVIĆ AMER, Ilidžanske ruže i pupoljci, Sarajevo, 2010.

ČEHAJIĆ LJILJANA, Priručnik za pripremanje stručnog upravnog ispita službenika i pripravnika, Sarajevo, 1998.

ČEHIĆ NAMIR, Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji 1941/1942, knjiga I, Sarajevo, 1990.

ČEKIĆ SMAIL, Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija jula 1995, Sarajevo, 2000.

ČEKIĆ SMAIL, Srebrenica 1995, dokumenti i svjedočenja, knjiga 2, Sarajevo, 1999.

ČEKIĆ SMAIL, Genocid zločini u Bosanskoj krajini za vrijeme agresije na republiku BiH 1991/1995, knjiga 1, Sarajevo, 2011.

ČEKIĆ SMAIL, Genocid zločini u Bosanskoj krajini za vrijeme agresije na republiku BiH 1991/1995, knjiga 2, Sarajevo, 2011.

ČEKIĆ SMAIL, Zločini u Vrbanji jula 1993, Sarajevo, 2001.

ČEKIĆ SMAIL, Masovne grobnice u Bosni i Hercegovini sigurna zona UN Srebrenica, Sarajevo, 2010.

ČEKIĆ SMAIL, Genocid u BiH posljedice presude međunarodnog suda pravde, Sarajevo, 2011.

ČEKIĆ SMAIL, Milošević Guilty of Genocide Decision on motion of the hague Tribunal of 16 june 2004, Sarajevo, 2013.

ČEKIĆ SMAIL, Revolucionarni rad KPJ u Vojsci Kraljevine Jugoslavije, Sarjevo 2003.

ČEKIĆ SMAIL, Genocid sjećanja, opomene i poruke zbornika radova sa okruglog stola održanog 26. Januara, Sarajevo 2012.

ČEKIĆ SMAIL, Zločini u Bosanskoj Krajini za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991–1995, knjiga II, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2011.

ČEKIĆ SMAIL, Prvi Korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2017.

ČEKIĆ SMAIL, Zločin nad djecom Sarajeva u opsadi, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2010.

ČEKIĆ SMAIL, Research of genocide victims With a special emphasis on Bosniaand Herzegovina, Sarajevo, 2009.

ČEKIČ SMAIL, Genocid i istina o genocidu u BiH, Sarajevo, 2012.

ČEKIĆ SMAIL, Judgement of The International Court of justice, Sarajevo, 2007.

ČEKIĆ SMAIL, Zločin nad djecom sarajeva u opsadi 1992–1995, Sarajevo, 2010.

ČEKIĆ SMAIL, Genocid nad bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica jula 1995. (izložba), Sarajevo, 2005.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Zapisi iz oslobodilačkig rata, knjiga IV, Sarajevo, 1966.

ČENGIĆ HAJRUDIN, O genocidu nad Bošnjacima muslimanima u zapadnom dijelu Sandžaka 1943, Sarajevo, 1994.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Memoari kazivanje o jednom pokoljenju, Sarajevo, 1968.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Kazivanje o jednom pokoljenju, Sarajevo, 1966.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Iz partizanskog dnevnika, Sarajevo, 1945.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Zapisi iz oslobodilačkog rata, knjiga III, Sarajevo 1965.

ČOSIĆ ANTO, Politička filozofija Vaclava Havela, Sarajevo, 2000.

DANILOVIĆ UGLJEŠA, Sjećanja djetinstvo, školovanje univerzitet, knjiga I, Beograd, 1987.

DANILOVIĆ UGLJEŠA, Sjećanja na partijskom radu u BiH, knjiga II, Beograd, 1987.

DANILOVIĆ UGLJEŠA, Sjećanja članci i ratni dnevnik, knjiga III, Beograd, 1987.

DANILOVIĆ UGLJEŠA, Sarajevo u revoluciji, knjiga 3, Sarajevo, 1979.

DAMIĆ MILIVOJE, Kritička analiza funkcionisanja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja, Beograd, 1985.

DAUTBEGOVIĆ ALMA, Upravno-pravni unutarnji poslovi, Fakultet za javnu upravu, Sarajevo, 2009.

DAVIDOVIĆ DAVID/KOSOVAC DRAGUTIN, Sarajevo u Socijalističkoj Jugoslaviji, knjiga I, Sarajevo, 1988.

DEDIĆ SEAD, Upravno pravo Bosne i Hercegovine, Beograd, 1947.

DEDIĆ SEAD/HADŽIĆ MEHMED, Socijalno pravo, Pravni fakultet, Sarajevo, 2018.

DEDIĆ SEAD, Međunarodni radni standardi u random zakonodavstvu BiH, Sarajevo, 2001.

DEDIJER VLADIMIR, Jugoslovensko-albanski odnosi 1939–1948, Beograd, 1949.

DEDIJER VLADIMIR, Dnevnik, knjiga II, Beograd, 1950.

DELIBEGOVIĆ OGNJEN, Vodič kroz dosije kampanje “pomozite danas nama a sutra možda sebi”, Sarajevo, 2008.

DELIĆ RASIM, Armija Republike Bosne i Hercegovine, razvoj i odbrana zemlje, Sarajevo, 2007.

DEMIR FEHIM, This is questo e das ist Sarajevo, Sarajevo 1997.

DIKA MIHAILO, ČIZMIĆ JOZO, Komentar zakona o parničnom postupku FBiH, Sarajevo, 2000.

DIZDAR SREBREN, Razvoj i perspective obrazovanja nastavnika u BiH, Sarajevo, 1998.

DIZDAR SREBREN, Development and Perspective of teacher education in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 1998.

DIZDAR ZDRAVKO, Radnički pokreti u Poujnu 1929/1941, Beograd, 1980.

DIZDAREVIĆ DELILA, Riječnik englesko-francuskih bosanskih pojmova iz oblasti ljudskih prava, Sarajevo, 1999.

DIZDAREVIĆ ISMET, Knjige svjedoci, Institut za istraživanje zločina, Sarajevo, 2010.

DONIA J. ROBER, Radovan Karadžić – uzroci, postanak i uspon genocida u BiH, University Press, Sarajevo, 2016.

DONIA J. ROBERT, Iz skupštine Republike Srpske 1991–1996, izvodi iz izlaganja poslanika Republike Srpske, Sarajevo – Tuzla, 2012.

DONIJA J. ROBERT, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, 2011.

DOSTAL DUBRAVKA, Konferencija BiH u Evropi, Sarajevo, 2001.

DRAKULIĆ GORAN, Porezi Istorijske lekcije, Revicon, Sarajevo, 2014.

DURIĆ EKREM, Moje godine u Vijetnamu, Sarajevo, 2001.

DURMIŠEVIĆ ENES, Uspostava i pravni položaj rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1882–1899, Magistrat, Sarajevo, 2002.

ĐAPO FAHRUDIN, Bosna i Hercegovina i bošnjaci u politici i praksi Franje Tuđmana, Sarajevo, 1998.

ĐEREMI POUP, Antikorupcijski priručnik, Banja Luka, 2011.

ĐUDERIJA SALIHA, Direktna asistencija žrtvama trgovine ljudima u BiH, Sarajevo, 2008.

ĐILAS MILOVAN, Nova klasa, Beograd, 1990.

ĐILAS MILOVAN, Komunist organ centralnog Komiteta KPJ mart 1949, Beograd 1949.

ĐONLAGIĆ AHMET, KAZAZOVIĆ ĆAMIL, Borbeni put 16. Muslimanske NOU Brigade, Sarajevo, 1981.

ĐONLAGIĆ ASIM, ILIĆ ZLATKO, Causes of Socially unacceptable Adolescent, Sarajevo, 1998.

ĐURĐEVIĆ DERVIŠ, Federacija Bosne i Hercegovine u brojkama, Sarajevo, 2002.

ĐUREVIĆ DERVIŠ, Posavski Kanton u Brojkama, Sarajevo, 2002.

ĐURĐEVIĆ-ĐUKIĆ OLGA, Narodni heroji Jugoslavije knjiga N–Ž, Beograd, 1975.

ĐUREVIĆ MILINKO, Hercegovina u NOB, Beograd, 1961.

ĐURIĆ-BOSNIĆ ALEKSANDRA, Kultura nacije između krvi i tla, Magistrat izdanja, Sarajevo 2016.

DŽANOVIĆ MUAMER, Zločini nad djecom u Goraždu tokom opsade 1922–1995, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2015.

ENGLISH KATHRYN, Priručnik za ljudska prava praktični vodič za nadgledanje ljudskih prava, Zagreb, 1998.

Evidencija učiteljstva u BiH, Sarajevo, 1948.

FILANDRA ŠAĆIR, Bošnjaci nakon Socijalizma o bošnjačkom identitetu u postjugoslovenskom dobu, Sarajevo – Zagreb, 2012.

FILIPOVIĆ MUHAMED, Komunizam i nostalgija, Sarajevo, 2001.

FILIPOVIĆ MUHAMED, Bosna i Hercegovina u okovima nacionalizma, Sarajevo, 2003.

FILIPOVIĆ MUHAMED, Pitanje odgovornosti za rat u BiH 1992–1996, Sarajevo, 2002.

FILIPOVIĆ VLADIMIR, Ispod plavih šljemova motivi država za sudjelovanjem u misiji UNPROFOR 1992–1995, University press, Sarajevo – Zagreb, 2015.

FRIEDRICH RUDOLF, Funkcionisanje demokratske države na primjeru Švicarske, Sarajevo, 2004.

GAGULA SAFET, Od logora do logora, Savez logoraša u BiH, Sarajevo, 2010.

GANIĆ JASMIN, Srednja Bosna Washingtona do Daytona ratna 1994–1995, Udruženje za zaštitu tekovina, Sarajevo, 2014.

GANIJA VILDANA, Edukacija kadrova u sigurnosnim službama BiH, Kiseljak, 2017.

GAVELLA NIKOLA, Nasljedno pravo, Zagreb, 1990.

GAŽEVIĆ NIKOLA, Vojna Enciklopedija indeks, Beograd, 1976.

GAŽEVIĆ NIKOLA, Vojna Enciklopedija F–J, Beograd, 1972.

GAŽEVIĆ NIKOLA, Vojna Enciklopedija J–L, Beograd, 1972.

GAŽEVIĆ NIKOLA, Vojna Enciklopedija L–N, Beograd, 1973.

GAŽEVIĆ NIKOLA, Vojna Enciklopedija T–Ž, Beograd, 1975.

GORČIN MILORAD, Prva Krajiška udarna proletrska brigada, Split, 1981.

GRABOVAC NIKOLA, Pad kapitalizma i početak filantropizma, Štamparija Fojnica, Sarajevo, 2017.

GRBO ZINKA, Uvod u pravo privrednih društava, Pravni fakultet, Sarajevo, 2017.

GRGIĆ ANTO, Zbirka propisa u FBiH civilno materialno pravo, Agencija Stručna knjiga, Breza, 2016.

GRUPA AUTORA, Pristup socijalnim pravima u Evropi, Strasburg, 2002.

Grupa oficira i službenika, Regesta dokumenata o radu KPJ-a i političkih organa u jedinicama po Jugoslaviji, Beograd, 1963.

GUNDJONS HERBERT, Seminar u Kantonu Sarajevo – Integrisanje principa ravnopravnosti spolova u odgojno-obrazovni sistem BiH, Sarajevo, 2004.

GUTOWSKI ADAM, Mord Katynski ubistvo u Katinskoj šumi Poljska, Državni Arhiv Poljske, 2010.

GVOJIĆ HADŽI LJUBIŠA, Karta agresija avijacije na Jugoslaviju / Srbiju, Večernje novosti, Beograd, 2019.

HADŽIABDIĆ IRENA, Izbori u BiH – drugi put ka demokratskim standardima, Centralna izborna Komisija, Sarajevo, 2018.

HADŽIAVDIĆ IZMIR, Priručnik za polaganje stručnog ispita za namještenike u organima državne službe u FBiH, Sarajevo, 2007.

HADŽIĆ DŽEVAD, Agresija na istinu o odbrani Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2018.

HADŽIĆ KADIRA, Crimes in Vrbanja in juli 1993, Sarajevo, 2002.

HADŽIĆ ZEHRUDIN, Stotinu i jedno prisjećanje tradicija bošnjaka na području općine Jajce, Jajce, 2015.

HADŽIMUSIĆ MENSUR, Ugovori s komentarom i sudskom praksom, Sarajevo, 2001.

HAJDAREVIĆ HADŽEM, Čitanka za IV razred gimnazije, Sarajevo, 1996.

HAJDAREVIĆ MUHAMED, Rječnik diplomacije i međunarodnih odnosa Englesko-Francusko-Bosanski, Sarajevo, 2007.

HALILAGIĆ RASIM, Foča 1992–1995, Žrtve Genocida, Sarajevo, 2008.

HALILBEGOVIĆ NIHAD, Bošnjaci u Jasenovačkom logoru, Sarajevo, 2016.

HALILBEGOVIĆ NIHAD, Diverzija u glavnoj pošti u Sarajevu i telekomunikacijama, Sarajevo, 2010.

HALILBEGOVIĆ NIHAD, Ali Riza ef. Prohić život i djelo, Sarajevo, 2000.

HALILOVIĆ SAKIB, Zvornik između nama i srama, Udruženje Pravda, Sarajevo, 2017.

HANGIĆ ANTUN, Život i običaj muslimana u BiH narodne pjesme, Sarajevo, 2009.

HASIĆ JASMIN, Holokaust u zemljama Višegradske grupe Komporativni pregled, Pravni fakultet, Sarajevo, 2017.

HERCO FIKRET, Šehidi i poginuli borci Breze, Breza, 2006.

HERNIJA-MASTEN MARIJA, Prvi med Enakimi! Funkcija nestnega sodnika in Župana skori Statetja, Ptuj, 2006.

HERNIJA-MASTEN MARIJA, Urbar Grospoščine Gornji Ptuj 1597, arhivska odbelava inuporaba vira, Ptuj, 2008.

HERO MESUD, Hrvatska Republika Herceg-Bosna agresija i zločin, Futur art, Sarajevo, 2010.

HODŽIĆ HAZIM, Nova škola stručni časopis nastavnika BiH, broj 2, Tuzla, 2006.

HODŽIĆ ZEHRUDIN, Stotinu i jedno prisjećanje tradicija bošnjaka na području općina Jajce i Šipovo, Medžlis Islamske Zajednice Jajce, Jajce, 2015.

Hrvatsko narodno vijeće BiH / Srpsko građansko vijeće – pokret za ravnopravnost u BiH / Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Branko Mikulić – Kobne godine, Sarajevo, 2016.

HUREM MIRJANA, Zaštita osobnih podataka i dostupnosti informacija preporuke Vijeća Europe, Zagreb, 2002.

HUSIĆ ALADIN, Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu, Zbornik radova s okruglog stola, Sarajevo, 2012.

IBRAHIMAGIĆ OMER, Srpsko osporavanje Bosne i Bošnjaka / Serb denial of Bosnia and Bosniaks, Sarajevo, 1998.

IBRAHIMAGIĆ OMER, Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1998.

IBRAHIMPAŠIĆ BESIM, Pregled časopisa za društvena pitanja, Sarajevo, 1968.

IKIĆ DESANKA, Materijalni i društveni razvoj Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine 1947–1984, Sarajevo, 1989.

ILIĆ VENCESLAV, Krivični zakon kazneni zakon Criminal Code, Sarajevo, 1998.

ILIĆ ZLATKO, Okrugli stol djeca sa Posebnim Potrebama, Sarajevo, 1998.

ILIĆ ZLATKO, Putokazi UNICEF i Institucija ombudsmena FBiH, Sarajevo, 1999.

ILIĆ ZLATKO, Newsletter uloga društvenih političkih odgojnih faktora u provođenju Konvencije o pravima djeteta, Sarajevo, 2000.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Historija države i prava BiH, Sarajevo, 2014.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Bošnjaci – Bosniaks, Sarajevo, 2000.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Pravni položaj i unutrašnjo politički razvitak BiH od 1878. do 1914, Sarajevo, 2007.

IMAMOVIĆ JASMIN, 100 godina Gimnazije u Tuzli, Tuzla, 1999.

INDŽET MEMETI, Politika misala zaštita na čovekovite prava i pravata na Malcinstvata Vo Eyropa, Skoplje, 2008.

INĐIĆ MILAN, Teritorijalna odbrana, Odbrana Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1989.

INĐIĆ MILAN, Juriš od Grmeča, Zenica, 1989.

IŠEK TOMISLAV, Djelatnost hrvatske seljačke stranke u BiH do zavođenja diktature, Sarajevo, 1981.

IŠEK TOMISLAV, Hrvatska seljačka stranka u Bosni i Hercegovini 1929/1941, Sarajevo, 1991.

IŠTUK HRVOJE, KRESO ISMET, Džemal Bijedić 1917–1977, Sarajevo 1981.

IVANOVIĆ VESNA, Raspad Jugoslavije stvaranje BiH, Sarajevo, 2006.

IVANOVIĆ ŽELJKO, Jačanje parlamentarne uloge u zaštiti ljudskih prava u BiH okrugli sto, Sarajevo, 2002.

IZETBEGOVIĆ ALIJA, Govori, interviju, izjave i pisma 1998–1999, Predsjedništvo BiH, Sarajevo, 1999.

JABUČAR ABDULAH, Nastavni plan i program Osnovna škola, Sarajevo, 1999.

JABUČAR ABDULAH, Strateško planiranje obnove obrazovanj nastavnika u BiH (završno izvješće), Sarajevo, 1997.

JABUČAR ABDULAH, Nastavni plan i program preventivna zaštita od mina i drugih ubojitih sredstava, Sarajevo, 2002.

JAGANČIĆ DŽEVAD, Bošnjačko iskustvo Antifašizma, Zagreb, 2013.

JAGANJAC AMIR, Priručnik za nevladine organizacije iz oblasti ljudskih prava, Sarajevo, 1997.

JAGANJAC AZRA, Živjeti u skladu s okolišom, Sarajevo, 2007.

JAKUPOVIĆ ADEM, Notarijat u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2017.

JERKOVIĆ ADAMIR, Izložba Srebrenički inferno, Sarajevo, 2016.

JERKOVIĆ ADAMIR, Izložba Mostar 20 godina posle rata, Sarajevo, 2016.

JERKOVIĆ ADAMIR, Alija Izetbegović Simpozyum 20–22. oktobar Bursa / Turkey, Arhiv FBiH, Sarajevo, 2017.

JERKOVIĆ ADAMIR, Učitelji u administrativnom Socijalizmu, Arhiv Federacije, Sarajevo, 2019.

JOVIĆ PETAR, Predznaci agresije i druge zloslutnice reagovanja i polemike 1979–1991, Sarajevo, 2003.

JUKIĆ VELIMIR, Popis migracije / Census Migrations, Agencija za statistiku BiH, Sarajevo, 2019.

JURIĆ FRA EMANUEL, BRANKO, Svi smo osuđenici na smrt, Tisak Fojnica, Kreševo, 2014.

JUZBAŠIĆ DŽEVAD, Politika i privreda u BiH pod austrougarskom upravom, Sarajevo, 2000.

JUZBAŠIĆ DŽEVAD, Politika i privreda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 2002.

JUZBAŠIĆ DŽEVAD, Lične zabilješke generala oskara Patioreka o unutrašnjopolitičkoj situacijiu BiH, Akademija nauke i umjetnosti, Sarajevo, 2015.

KAČEVENDA PETAR / ŽIVKOVIĆ DUŠAN, Narodni heroji Jugoslavije A–M, knjiga I, Ljubljana, 1982.

KAČEVENDA PETAR / ŽIVKOVIĆ DUŠAN, Narodni heroji Jugoslavije N–Ž, Beograd, 1982.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Kongres bosansko-muslimanskih intelektualaca 22. decembar 1992, Sarajevo, 1992.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka zbornik radova, Sarajevo, 2009.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Historijski motivi na Balkanu, zbornik radova, Sarajevo, 2003.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Mehmed Spaho, Politička biografija, Sarajevo, 2009.

KAPOR ČEDO, Krv i život za slobodu, Beograd, 1986

KAPOR ČEDO, Krv i život za slobodu slike iz života i borbe studenata iz Jugoslavije u Španiji, Beograd, 1976.

KARABEGOVIĆ OSMAN, Bosanska Krajina nepresušeni izvor revolucionarnih snaga, Beograd, 1988.

KARAHASAN DŽEVAD, Sarajevo Exodus ofacity Sarajevo jednog grada podsjeća na prikaz opsade Sarajeva i funkcionisanje, Dobra knjiga, Sarajevo, 1994/2016.

KARDELJ EDVARD, Organizacija i metodi rada Savezne Skupštine, Beograd, 1946.

KARDELJ EDVARD, Samoupravljanje I, Sarajevo, 1979.

KARDELJ EDVARD, Samoupravljanje II, Sarajevo, 1979.

KARDELJ EDVARD, Samoupravljanje III, Sarajevo, 1979.

KARDELJ EDVARD, Samoupravljanje IV, Sarajevo, 1979.

KARDELJ EDVARD, Dva puta malih naroda Jugoistočne Evrope, Bari, 1954.

KARDELJ EDVARD, O ustavnom sistemu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Beograd, 1963.

KARDELJ EDVARD, Samoupravljanje V, Sarajevo, 1979.

KARDELJ EDVARD, Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Beograd, 1963.

KARIĆ AMIR, Panislamizam u Bosni 2008/2009, Connectum, Sarajevo, 2009.

KARIĆ RENATA, Presuda Međunarodnog suda pravde, Sarajevo, 2008.

KARO EMINA, Tursko-bosanski pravni leksikon (s latinskim izrekama), Univerzitet u Travniku, Travnik, 2014.

KAROVIĆ-BABIĆ MERISA, Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992–1995, Sarajevo, 2014.

KATZ VERA, Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945–1953, Sarajevo, 2014.

KAVČIĆ STANE, Komunist danas u susret VIII Kongresa SKJ, Beograd, 1964.

KESIĆ STOJAN, Četvrta Krajiška brigade, knjiga I, Beograd, 1982.

KEŠO SAFET, OSMANOVIĆ NAZIF, Vitezovi pozdrav domovini, Monografija časti i herojstva branitelja BiH, 2. Viteška Motorizovana brigade, Udruženje Druga Viteška Novi Grad, Sarajevo, 2010.

KEY ELLEN, Stoljeće djeteta, Zagreb, 2000.

KIDRIĆ BORIS, Ekspoze Povodom pretresa prijedloga općedržavnog budžeta za 1949. godinu, Zagreb, 1949.

KISIĆ ČEDO, Sveske, stvaralaštvo jevreja u kulturnoj baštini i razvoju BiH, naučnoistraživački projekti, Tuzla, 1984.

KISIĆ ČEDO, Sveske stvaralaštvo jevreja u kulturnoj baštini i razvoju BiH naučnoistraživački projekti, Sarajevo, 1987.

KISIĆ ČEDO, Sveske Tito i nacionalni odnosi, Sarajevo, 1987.

KRESO MUHAREM, Okrugli sto, Drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a, Deklaracija o pravima građana BiH, Sarajevo, 2000.

KOLANOVIĆ JOSIP, Hrvatski Državni sabor 1848, broj 1, Zagreb, 2008.

KOLANOVIĆ JOSIP, Hrvatski Državni sabor 1848, broj 2, Zagreb, 2008.

KOLANOVIĆ JOSIP, Hrvatski Državni sabor 1848, broj 3, Zagreb, 2008.

KOLANOVIĆ JOSIP, Hrvatski Državni sabor 1848, broj 4, Zagreb, 2008.

KOLAR ZDRAVKO, Praćenje i vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada iz odbrane i zaštite u osnovnom i srednjem obrazovanju, Beograd, 1986.

KOMŠIĆ IVO, Socijalna moć uma, uvod u teoriju socijalne pulsacije, Svjetlost, Sarajevo, 2012.

KORAĆ HANA, Organizovani kriminalitet i druga krivična djela, Univerzitet u Travniku, Travnik, 2014.

KORAĆ IVO, KRAMARIĆ IVICA, Krivični postupak, Priručnik za primjenu zakona o krivičnom postupuku s primjerima, Zagreb, 1983.

KOS DUŠAN, Statut mesta Ptuja 1513, Ljubljana, 1999.

KOVAČEVIĆ NEĐO, Opštine u SR Bosni i Hercegovini 1963–1973, Sarajevo, 1974.

KOVAČEVIĆ LJUPKA, Ženski sud feministički pristup pravdi, Beograd, 2011.

KOVAČEVIĆ EMIR, Zbornik radova Final Report Seminar o ljudskim pravima pravo na slobodu, Sarajevo, 1998.

KOZARIĆ KEMAL, Monetary stability in the function of the financial stability, Sarajevo, 2008.

KOZARIĆ KEMAL, Monetarno kreditna politika, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2012.

KRAJNOVIĆ VERICA, Za više žena u preduzetništvu analiza rezultata istraživanja, Sarajevo, 2004.

KRESO ADILA, International Round Table Couses of socially Unaccepteble Adalescent Behavior, Sarajevo, 1998.

KRESO MUHAREM, Genocid u BiH Posljedice presude međunarodnog suda, prva knjiga, Sarajevo, 2011.

KRESO MUHAREM, Nacističko konačno rješenje jevrejskog pitanja o okupiranim zemljama Zapadnog Balkana, Sarajevo, 2006.

KRESO MUHAREM, Zločini u Vrbanji jula 1993, Sarajevo, 2001.

KRESO MUHAREM, Crimes in Vrbanja july 1993, Sarajevo, 2002.

KRESO MUHAREM, Okrugli sto ZAVNOBIH – Deklaracija o pravima građana BiH 1999, Sarajevo, 2001.

KRESO MUHAREM, Nacističko konačno rješenje jevrejskog pitanja u okupiranim zemljama Zapadnog Balkana 1941–1945, Sarajevo, 2007.

KRNETA LJUBOMIR, Jedinstvena škola razvoj i problem (kopija), Beograd, 1963.

KRNIĆ ISMET, Nastavni planovi i program srednje tehničke i srednje škole, Sarajevo, 1995.

KRNIĆ ISMEL, Nastavni planovi i program prirodno-matematička gimnazija – učiteljska škola, Sarajevo, 1995.

KULENOVIĆ ESAD, Fizika za 6. razred osnovne škole, Sarajevo, 1997.

KURTĆEHAJIĆ SUAD, Prilozi za politički sistem BiH, Futur art, Sarajevo, 2017.

KURTOVIĆ TODOR, U borbi za slobodu, Sarajevo, 1977.

KUŠEN DRAŽEN, Dokumenti na udaru ratnog uništenja za vrijeme agresije na Hrvatsku od 1991, Osijek, 2006.

LABUS ALAN, Politika i novine u nezavisnoj državi Hrvatskoj, Zagreb, 2011.

LATIFIĆ ALIJA, Partizanska staza drugi dio ratnog dnevnika 1943–1944, Tuzla, 1984.

LATIFOVIĆ IBRAHIM, Jugoslavija 1945–1990, razvoj privrede i društvenih djelatnosti, Beograd, 2001.

LAVRIĆ SANADIN, Pregled časopisa za društvena pitanja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015.

LENJIN V. I, Staljin o sindikatima, Beograd, 1949.

LENJIN V. I, Izabrana djela, tom I, knjiga prva, Beograd, 1950.

LENJIN V. I, Izabrana djela, u dva toma, Beograd, 1950.

LENJIN V. I, Izabrana djela, tom II, knjiga prva, Beograd, 1950.

LENJIN V. I, Dečja bolest „Devičarstva” u Komunizmu, Beograd, 1949.

LENJIN V. I, O socijalističkom takmičenju, Beograd, 1946.

LENJIN V. I, O oktobarskoj Revoluciji, Beograd, 1947.

LEPENDA STJEPAN, Berlinski kongres i Dejtonski sporazum, Sarajevo, 1999.

LEPUŠINA MILENKO, Zbirka propisa iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda, Sarajevo, 2007.

LEPUŠINA MILENKO, Zbirka propisa o radnim odnosima državnih službenika u organima državne službe, Sarajevo, 2006.

LONDRC BENJAMINA, Pravni položaj jevrejske zajednice u BiH 1918–1945, University Press, Sarajevo, 2017.

LUČIĆ ZDRAVKO, Osnove evropskog privatnog prava, Pravni fakultet, Sarajevo, 2017.

LJUBIĆ SLOBODAN, XI Kongres Saveza udruženja boraca NOR jugoslavije, Beograd, 1990.

MAGLAJLIĆ-HADŽIHALILOVIĆ HIMKA, Zapisi o Vahidi Maglajlić, Banja Luka, 1973.

MAJDANAC BORO, Narodna skupština Srbije 1804–2004, Beograd, 2004.

MAMULA BRANKO, Slučaj Jugoslavija, Beograd, 2014.

MANDIĆ BLAŽO, Tito izbliza, Ljubljana, 1981.

MARKOVIĆ DRAGAN, KRŽAVAC SAVO, Liberalizam od Đilasa do danas, Beograd, 1979.

MARKOVIĆ SLOBODAN, Pravo intelektualne svojine, Sarajevo, 2015.

MARKOVINA DRAGAN, Povijest poraženih, University press, Sarajevo, 2016.

MARGETIĆ LUJO, Vinodoski zakon la legge del vinodol das Gesetz van vinodol The vinodol Law, Zagreb, 2008.

MARKS KARL, Kapital, kritika političke ekonomije, knjiga I, Beograd, 1947.

MARKS KARL, Kapital, kritika političke ekonomije, knjiga III, Beograd, 1948.

MARKS KARL, FRIDRIH ENGELS, Komunistički manifest, Beograd, 1945.

MASTALIĆ-KOŠUTA ZILHA, Zločin nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992–1995, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2017.

MAŠIĆ NIJAZ, Srebrenica agresija otpor izdaja genocid, Općina Srebrenica, Srebrenica, 1999.

MAŽAR DRAGO, Partizanski album, Banja Luka, 1981.

MEMIĆ MUSTAFA, Bošnjaci muslimani Crne Gore, Podgorica, 2003.

MIČIJEVIĆ SENAD, Bosanski etnološki riječnik, Federalno ministarstvo obrazovanja, Mostar, 2010.

MIČANOVIĆ SLAVKO, S Majevice i Semberije, Sarajevo, 1948.

MIJATOVIĆ CVIJETIN, Organizacioni izvještaj pokrainskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, 1948.

MILANOVIĆ SEDŽAD, Bitno smanjena uračunljivost u krivičnom pravu BiH, Internacionalni Univerzitet, Travnik, 2016.

MILANOVIĆ RADOVAN, Pregled časopisa za društvena pitanja, Sarajevo, 1988.

MILIĆ VOJIN, Socijološki metod, Beograd, 1996.

MILIČIĆ BUDIMIR, Radnička klasa Sarajevo 1919–1941, Sarajevo, 1986.

MINIĆ MILOŠ, Ratovi na Kosovu 1998–1999 i u Čečeniji 1994–1996, Sarajevo, 2000.

MISITA NEVENKO, Uvod u pravo Evropske unije, Pravni fakultet, Sarajevo, 2014.

MISITA NEVENKO, Evropska unija, unutrašnje tržište, Revicon, Sarajevo, 2014.

MORAČA PERO, Sedma krajiška brigada, Zbornik sjećanja, Beograd, 1987.

MRVIĆ TATJANA, Kreditne rejting Agencije kreatori finansijskih tržišta, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2015.

MULALIĆ HAJRUDIN, Pravni pojam i značaj vakufa u BiH, Sarajevo, 1997.

MULAOSMANOVIĆ ADMIR, Iskušenje opstanka Izetbegovićevih deset godina 1990–2000, Sarajevo, 2017.

MURATOVIĆ MILORAD, Demokratski centralizam u SKJ, Sarajevo, 1986.

MURATOVIĆ RASIM, Moć i nemoć države blagostanja, Institut za Istraživanje zločina, Sarajevo, 2011.

MURATOVIĆ RASIM, Genocid u Brčkom 1992–1995, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2015.

MURATOVIĆ RASIM, Olovo 1992–1995, stradanje i razaranje herojskog Olova, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2017.

MURATOVIĆ RASIM, Genocid u Ahmićima 1993, Sarajevo, 2013.

MURATOVIĆ RASIM, Holokaust nad Jevrejima i genocid nad Bošnjacima, Sarajevo, 2012.

MURATOVIĆ RASIM, Politički i vojni značaj odbrane Sarajevo 1992–1995, Sarajevo, 2014.

MURATOVIĆ SEAD, Civilno društvo i sigurnost, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2017.

MUSIĆ ŠEMSUDIN, Pravo u armiji press centar ARBiH, Sarajevo, 1995.

MUSIĆ ŠEMSUDIN, Bošnjačko pitanje, Sarajevo, 1995.

MUSLAČEVIĆ ERMIN, Okrugli sto, istina i imperativ bosanskohercegovačke budućnosti, Tuzla, 2000.

MUSLIĆ FUAD, Međunarodni dokumenti iz oblasti ljudskih prava, Sarajevo, 1995.

MUSLIMOVIĆ FIKRET, Argumenti i sjećanja o ratu knjiga prva (1990–1993), Sarajevo, 2006.

MUSLIMOVIĆ FIKRET, Kako su nas slagali, nepoznato

MUŠINBEGOVIĆ HASIB, Monografija zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici armije 1992–1995, Sarajevo, 2000.

MUSABEGOVIĆ JASMINA, Žene Bosne i Hercegovine u narodnooslobodilačkoj borbi 1941–1945, Sarajevo, 1977.

MUZUR AMIR, Zlatna knjiga gostiju Opatije, Opatija, 2008.

MUŽIĆ IVAN, Katolička crkva i Stepinac, Split, 2003.

NAJETOVIĆ DŽEMAL, Deset godina uspješnog rada Pravnog fakulteta, Pravni fakultet u Travniku, Travnik, 2018.

NAZOR ANTE, Specijalna policija MUP-a RH u oslobodilačkoj operaciji “Oluja”1995. (Prilozi), Zagreb, 2008.

Nepoznat autor, Neki podaci iz razvitka i izgradnje NR BiH, Sarajevo 1953.

Nepoznat autor, Organizacija kalhozne proizvodnje, Beograd, 1948.

Nepoznat autor, Kontrarevolucionarnoj i klevetničkoj kompaniji protiv Socijalističke Jugoslavije, Beograd, 1949.

Nepoznat autor, Perspektive nerazvijenih područja u BiH, Sarajevo, 1968.

Nepoznat autor, Program Saveza Komunista Jugoslavije, nepoznato, 1985.

Nepoznat autor, Tito radničkoj klasi, Zagreb, 1949.

Nepoznat autor, Statut Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1978.

Nepoznat autor, Osnivački kongres saveza boraca narodno-oslobodilačkog rata, Beograd, nepoznato

Nepoznat autor, Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Beograd, nepoznato

Nepoznat autor, Josip Broz Tito, Izgradnja nove Jugoslavije I, Beograd, 1947.

Nepoznat autor, Josip Broz Tito, Izgradnja nove Jugoslavije II, Zagreb, 1950.

Nepoznat autor, Josip Broz Tito, Izgradnja nove Jugoslavije III, Beograd, 1947.

Nepoznat autor, Socijalistička Republika BiH osnovni pokazatelj razvoja, Sarajevo, 1986.

Nepozna autor, NEWSLETTER Mostar mladi i droga, Sarajevo, 2000.

Nepoznat autor, Evropski i BiH standardi o ljudskim pravima priručnik, Sarajevo, 2000.

Nepoznat autor, Uzorci društveno neprihvatljivih ponašanja maloljetnika, Sarajevo, 1998.

Nepoznat autor, Nastavni plan i program studijska grupa Istorija, Sarajevo, nepoznato

Nepoznat autor, Informacija o bankarskom sistemu FBiH, Sarajevo, 2009.

Nepoznat autor, Zakoni i propisi BiH 2008/2009, Sarajevo, 2009.

Nepoznato autor, Zakoni i propisi BiH 2011, Sarajevo, 2011.

Nepoznato autor, Zakoni i propisi Federacije BiH, Sarajevo, 2011.

Nepoznat autor, Monitoring napretka u provođenju antikorupcijskih reformi BiH, Banja Luka, 2011.

Nepoznat autor, Prvo Zasjedanje zemaljskog Antifašističkog Vijeća narodnog oslobođenja BiH (kopija), Sarajevo, 1953.

NIKČEVIĆ TOMICA, Pravi običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji, Titograd, 1984.

NIKOLIĆ MILOŠ, Tito i revolucija 1937–1967, Beograd, 1967.

NIKOLIĆ STANOJE, Dvadeset prva Tuzlanska brigada, Tuzla 1988.

NUHANOVIĆ ASAD, Demokratija mediji javnost ogledi o slobodi i jednakosti – politička misao, Sarajevo, 2010.

ODIĆ SLAVKO, Srednja Bosna u NOB, knjiga I, Beograd, 1976.

ODIĆ SLAVKO, Srednja Bosna u NOB, knjiga II, Beograd, 1980.

OLBINA DANE, Ratni dani / dnevnik 25. februar 1943. – 15 maj 1945, Sarajevo, 1972.

OLBINA DANE, Dani i godine opsade, Sarajevo, 2002.

OKANIĆ IBRAHIM, Javno izvjšće o reviziji Proračuna / budžeta FBiH za 2002. godinu, Sarajevo, 2002.

OKERIĆ RASIM, Naš odlazak iz zavičaja, Sarajevo, 2012.

OMANIĆ ASIM, Godišnji izvještaj 2003, Sarajevo, 2003.

OMANIĆ ASIM, Annual Report 2003, Sarajevo, 2003.

OMEROVIĆ ENES, Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj – nova istraživanja i perspektive, Institut za Istoriju, Sarajevo, 2015.

OSMANKOVIĆ JASMINA, International scientific conference local economic and in frustructure development of the contexl ode u accession, ANIU, Sarajevo, 2013.

OSTERUD OYVIND, Šta je rat, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2016.

PAJIĆ-SREMAC RADA, Globalno naslijeđe MKSJ, Transkript Konferencije Haag 15–16 novembar 2011, Sarajevo, 2011.

PAJIĆ ZORAN, Tumačenje zločina protiv čovječnosti na Nirnberškom Procesu – Sarajevo 1991.

PAPIĆ MITAR, Školstvo u Bosni i Hercegovini 1941–1955, Sarajevo, 1970.

PAPIĆ MITAR, Školstvo u Bosni i Hercegovini (kopija), Sarajevo, 1981.

PATAKI S, Uvod u opću pedagogiju, Zagreb, 1948.

PAŠALIĆ ARZIJA, Monografija, 45 godina razvoja fakulteta zdravstvenih studija, Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo, 2018.

PAŠIĆ NUSRET, Nastavni program akademija likovnih unjetnosti Sarajevo, Sarajevo, 2001.

PEJANOVIĆ MIRKO, The Sate of Bosnia and Herzegovina And Democracy, University press, Sarajevo, 2017.

PEJANOVIĆ MIRKO, Simpozij Daytonski mirovni sporazum i budućnost BiH, ANIU, Sarajevo, 2015.

PEJANOVIĆ MIRKO, Local Economicand infrastructure development of see in the Context of eu accession, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 2016.

PEJANOVIĆ MIRKO, Država Bosna i Hercegovina i demokratija, University press, Sarajevo, 2015.

PEJANOVIĆ MIRKO, The political Development of Bosnia And Herzegovina in The Post – Dayton period, Sarajevo, 1997.

PEJANOVIĆ DUŠAN, Podgrmeć NOB, Beograd, 1972.

PEPIĆ MEDO, Uvod u matematiku, Sarajevo, 2008.

PEROVIĆ LATINKA, Dominantna i neželjena elita, beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji, Beograd, 2015.

PETKOVIĆ SLAĐANA, Promocija zdravlja u školama, Banja Luka, 2003.

PETKOVIĆ RADOMIR, Kozara, Beograd, 1971.

PETKOVSKI DANE, Tito vrhovni komadant, Beograd, 1980.

PETRIĆ ERNEST, Pravo samoupravljanje Palestina, Sarajevo, 1996.

PETRIČ VOLFGANG, Bosna i Hercegovina od Dejtona do Evrope, Sarajevo, 2002.

PETROVIĆ BORISLAV, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Pravni fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2017.

PETROVIĆ BORISLAV, Šezdeset pet godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Pravni fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2011.

POLOVIĆ JADRANKA, Utjecaj Sjedinjenih Američkih Država na hrvatsku politiku u razdoblju 1990–2000. godine, Split, 2004.

POLJAK SLOBODAN, Finansiranje HVO-a, Zagreb, 2008.

POPLAŠEN NIKOLA, Za Komunističku orijentaciju, Sarajevo, 1981.

POPOVIĆ ZORAN, Gimnazija u Novom Pazaru (1913–2013), Novi Pazar, 2013.

POPOVIĆ ZORAN, Zapisnici odbora Opštine Novopazarske (1937–1939), Novi Pazar, 2013.

POPOVIĆ ZORAN, Zapisnici odbora Opštine Novopazarske (1913–1920), Novi Pazar, 2012.

POTKONJAK NIKOLA, Od etaističke ka samoupravnoj socijalističkoj osnovnoj školi (kopija), Beograd, 1977.

PRALJAK SLOBODAN, Politički i vojni hrvatsko-muslimanski (bošnjački) odnosi 1991–1995, Zagreb, 2009.

PRALJAK SLOBODAN, Politički i vojni hrvatsko-muslimanski (bošnjački) odnosi 1991–1995, Zagreb, 2009.

PRALJAK SLOBODAN, Procjena ratnih šteta u Hrvatskoj nastalih zbog agresije na području ili s područja BiH, Zagreb, 2007.

PRALJAK SLOBODAN, Agresija BiH na Republiku Hrvatsku, Zagreb, 2007.

PRALJAK SLOBODAN, Ratno zdrastvo HVO – činjenice, Zagreb, 2008.

PRANJIĆ STJEPO, Sredstva za rješavanje kolektivnih radnih sporova, Sarajevo, 2001.

PRPIĆ IVAN, Leksikon temeljnih pojmova politike, Sarajevo, 1996.

PRSTOJEVIĆ MIROSLAV, Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine I, Sarajevo, 1990.

PRSTOJEVIĆ MIROSLAV, Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine II, Sarajevo, 1990.

PURIVATRA ATIF, DURAKOVIĆ NIJAZ, Priručnik ideološko-političkog obrazovanja, Sarajevo, 1977.

PULJIZ MILAN, Građanin presjednik Milan Puljiz, Zagreb, 2004.

PURIŠEVIĆ FUAD, Boračka zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2000.

RADAKOVIĆ MIRJANA, Vodič kroz vaša prava, Zagreb, 1999.

RAGUŽ BRANKA, Putokazi UNICEF, Sarajevo, 1993.

RAMIĆ EDIN, Heroji s Vrbasa, Bugojno 1992–1996, monografija šehida i poginulih boraca, Organizacija šehida i poginulih boraca Bugojno, Bugojno, 2013.

RAMIĆ EDIN, Gornji Vakuf grad heroj, ratna hronika, august, 1993–1995, Organizacija ratnih vojnih invalida Gornji Vakuf, Gornji Vakuf, 2016.

RAUŠ STEVO, GONČIN MILORAD, Prva krajiška udarna brigada, Beograd, 1981.

RAŽOV SLAVKO, Puška škola u Škabrnji 1876–1941, nepoznato

REDŽEPAGIĆ SULEJMAN, Radnički i nacionalni oslobodilački pokret, Beograd, 1968.

REDŽIĆ ENVER, Nacionalni odnosi u BiH 1941–1945 u analizama jugoslovenske istorijografije, Sarajevo, 1999.

REDŽIĆ ENVER, Okrugli sto, naučno djelo Nedima Filipovića, Sarajevo, 2000.

REDŽIĆ ENVER, Nacionalni odnosi u BiH 1941–1945, Sarajevo, 1989.

REDŽIĆ ENVER, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontroverzama istorijske nauke, ANIU, Sarajevo, 2000.

RIBAR IVAN, Politički zapisi, Beograd, 1948.

RIZVI Z, Ljudska prava, Human Rights odabrani evropski dokumenti, Sarajevo, 1996.

RIZVANOVIĆ SAMIJA, 17. Majevička NOU brigada, Tuzla, 1980.

RIZVANOVIĆ SAMIJA, Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska Buna 1920, Tuzla, 1984.

RODINIS ANDREJ, Izvještaji o situaciji u Drinskoj Banovini (1929–1931), knjiga 1, Sarajevo, 2009.

RODINIS ANDREJ, Izvještaji o situaciji u Drinskoj Banovini (1932–1935), knjiga 2, Sarajevo, 2010.

RODINIS ANDREJ, Narodno Vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, 2008.

ROKSANDIĆ DRAGO, Savez Komunista Jugoslavije u razvoju socijalističkog samoupravljanja I, Beograd, 1978.

ROKSANDIĆ DRAGO, Savez Komunista Jugoslavije u razvoju Socijalističkog samoupravljanja II, Beograd, 1978.

ROKSANDIĆ DRAGO, Opštenarodna odbrana, bezbjednost i društvena samozaštita, Beograd, 1977.

ROVAČ FUAD, Vječnost je njihova, šehidi, poginuli i umrli pripadnici OSRBiH općine Ilidža, Sarajevo, 2009.

SAMARAH TARIK, Srebrenica, Sarajevo, 2005.

SAMARDŽIJA STEVO, 14. Srednjobosanska NOU brigada, Banja Luka, 1983.

SARAČ-RUJAVAC DŽENITA, Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu bošnjaka od 1980–1990.godine, Sarajevo, 2012.

SARAČEVIĆ SEAD, Bilo je časno živjeti s Titom, Zagreb, 1980.

SARIČ DŽEVAD, International Scientific Symposium, Sarajevo, 2002.

SCHWIMMERA WALTERA, Vijeće Evrope 800 milijuna Europljana, nepoznato

SELHANOVIĆ SELMAN, Bošnjakinje govore, Sarajevo, 2010.

SELIMOVIĆ ISMAIL, Stradanje muslimana Općine Zvornik (2.284 šehida), Tuzla, 2010.

SELIMOVIĆ SEAD, Tuzlanski kraj 1851–1991, Tuzla, 2007.

SIJERČIĆ-ČOLIĆ HAJRIJA, Krivično procesno pravo, knjiga I, Pravni fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2012.

SIJERČIĆ-ČOLIĆ HAJRIJA, Krivično procesno pravo, knjiga II, Pravni fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2012.

SIJERČIĆ-ČOLIĆ HAJRIJA, Zakon o kaznenom postupku o krivičnom postupku CODE of criminal procedure, Sarajevo, 1998.

SIJERČIĆ-ČOLIĆ HAJRIJA, Uvod u penologiju i izvršno krivično pravo BiH, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2011.

SILAĐI ŽELJKO, Izrada zakona, drugih propisa i općih akata u Federaciji BiH, Sarajevo, 2010.

SILAĐI ŽELJKO, ELMA TABAK, Komentar pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH, Pravni fakultet Sarajevo, 2017.

SILAJDŽIĆ HARIS, Na putu ka modernoj državi / On the road to the modern state, Sarajevo, 2000.

SIMIĆ PERO, Broz protiv Tita – Kako je zaista počeo raspad Jugoslavije, Beograd, nepoznato

SIMOVIĆ MARINA, Sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga s osvrtom na krivično-pravni aspekt, Sarajevo, 2016.

SLADOJE NIKOLA, Praktikum za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, Sarajevo, 2012.

S. N, DEMOGRAFIJA/ DEMOGRAPHY, Sarajevo, 2004.

S. N, Internacionalna konferencija Izvještaj 7–9 oktobar Sarajevo, Sarajevo 1996.

SOFTIĆ AIŠA, Obećani čas – običaji bosanskohercegovačkih muslimana vezani za smrt, Sarajevo, 2016.

SOFTIĆ SAKIB, Revizija presude Međunarodnog suda pravde, mit ili stvarnost, Fojnica, 2015.

SOKOLOVIĆ DŽEMAL, Aporije demokratije ili aporije slobode, BZK Preporod, Sarajevo, 2018.

SPAHIĆ BESIM, Nacionalni antimarketing EX-YU i BH naroda, Sarajevo, 2001.

SPAHIĆ SEMIR, Tristo petnaest istina, Monografija šehida i poginulih boraca Općine Ilijaš 1992–1995, Organizacija PŠ PB općine Ilijaš, Ilijaš, 2014.

SPAHIĆ TAIB, Partnerstvo sa zajednicom (Policija i građani u misiji reforme), Zenica, 1998.

STEINBERG RICHARD H, Procjena naslijeđa MKSJ, Sarajevo, nepoznato

STOJČEV ALEKSANDAR, Makedonija vo dokumente Cia, tom I, Državni arhiv Severna – Makedonija, Skoplje, 2019.

STOJČEV ALEKSANDAR, Makedonija vo dokumente Cia, tom II, Državni arhiv Severna – Makedonija, Skoplje, 2019.

STOJILJKOVIĆ LJILJANA, Jugoslovenski program mera i aktivnosti za zaustavljanje iseljavanja Srba i Crnogoraca, Beograd, 1987.

STOKIĆ ZORAN, Priručnik za praktičnu primjenu zakona o krivičnom postupku FBiH, Agencija stručna knjiga, Breza, 2016.

SUĆESKA AVDO, JUZBAŠIĆ DŽEVAD, Nacionalno-politički odnosi u Bosanskohercegovačkom saboru i jezičko pitanje (1910–1914), Akademija nauka umjetnosti BiH, Sarajevo, 1999.

SUĆESKA ASIM, Bošnjaci u osmanskoj državi, Sarajevo, 1995.

SUBOTIĆ GAVRILO, Otrgnuti od zaborava, Sarajevo, 1983.

SUDAR PERO, U službi pravde i mira, Sarajevo, 2001.

SURTEES REBECCA, Slušanje žrtava iskustva identifikacije povratka i pomoći u Jugoistočnoj Europi, Beč, 2007.

ŠADINLIJA MESUD, Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva 1992–1995, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, 2014.

ŠARAC NEDIM, Sarajevo u Revoluciji, knjiga IV, Sarajevo, 1981.

ŠARIĆ SABAHUDIN, Velikosrpska ideologija njegovanje tradicije NOR-a, Sarajevo, 2010.

ŠEĆERKADIĆ MURIS, Skraćeni izvještaj vanjskih revizora o finansijskim iskazima banaka u FBiH za 2008. godinu, Sarajevo, 2008.

ŠEHIĆ ZIJAD, U smrt za cara i domovinu, Sarajevo, 2007.

ŠEHIĆ VEHID, Okrugli sto, pomirenje imperativ bosanskohercegovačke budućnosti transkriti, Tuzla, 2000.

ŠEJTANIĆ SEMIR, Stilovi rada nastavnika, Univerzitet u Mostaru, Mostar, 2016.

ŠKRBIĆ AJLA, Imunitet države od suđenja i izvršenja, University Press, Sarajevo, 2018.

ŠPAGO SALKO, Reforme školstva i pedagoške ideje u Bosni i Hercegovini u period 1878–1918, Mostar, 2012.

ŠVIMER VALTER, San Evropa iz 19. veka i treći milenijum, Beograd, 1969.

TADIĆ MATO, Ustavi BiH, FBiH, RS, KZ FBiH s amandmanima na jezicima bosanski, hrvatski, srpski, engleski, Sarajevo, 1997.

TADIĆ MATO, Pregled prakse ustavnog suda BiH, drugo izdanje, Ustavni Sud BiH, Sarajevo, 2016,

TADIĆ MATO, Odluke Evropskog suda za ljudska prava i njihov utjecaj na standard, Ustavni sud BiH, Sarajevo, 2016,

TADIĆ SVETA, Narodna obrana – kako će se narod Jugoslavije braniti za slučaj agresije, Beograd, 1969.

TAKI DŽAFARI MOHAMED, Univerzalna ljudska prava, Sarajevo, 2014.

TAUBER ELI, Holokaust u Bosni i Hercegovini, Beograd, 2014.

TERMIZ DŽEVAD, Moguće implikacije socijalnog položaja prognanog stanovništva u Tuzlansko-podrinjskom kantonu, Sarajevo, 1997.

TIHIĆ ESAD, Petnaesta Majevička brigade – sjećanje i članci, Beograd, 1979.

TIHIĆ ESAD, Podgrmeč u NOB, knjiga III, Beograd, 1972.

TINJIĆ ADNAN, Naučni skup – dokumentaciona osnova ratnih zbivanja u BiH (1992– 1995.), Društvo historičara Tuzla, Tuzla, 2016.

TODOROVIĆ LJUBO, Pravila za izradu pravnih popisa i drugih akata BiH, FBiH, Republike Srpske Brčko, Sarajevo, 1999.

TODOROVIĆ LJUBO, Privredna društva, komentar zakona i primjeri ugovora, knjiga I, Sarajevo, 1999.

TODOREVIĆ LJUBO, Priručnik o porezima i doprinosima, Sarajevo, 2003.

TODOROVIĆ LJUBO, MENSUR HADŽIMUSIĆ, Upravni sporovi s napomenama, Sarajevo, 2005.

TODOROVIĆ VOJO, Vojna Enciklopedija T–Ž, Beograd, 1976.

TOKAČA MIRSAD, Grijeh šutnje – rizik govora zbornik radova, Sarajevo, 1999.

TOMIĆ ZVONIMIR, Krivično pravo, Pravni fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2008.

TOMOVIĆ MILISAV, Zemlja čudnih ljudi, Udruženje za kulturu Nova Svjetlost, Sarajevo, 2018.

TRNINIĆ VESELIN, Tehnološki parkovi i inkubacioni centri u BiH, Knjiga CXV, Sarajevo, 2001.

TRNKA KASIM, Konstitutivnost naroda, Sarajevo, 2000.

TROMP NEVENKO, Smrt u Hagu – nezavršeno suđenje Slobodanu Miloševiću, University Press Sarajevo, Sarajevo, 2019.

TUCAKOVIĆ ŠEMSO, Historija komuniciranja, Sarajevo, 1999.

TUCAKOVIĆ ŠEMSO, Partizanski mediji i propaganda u BiH, Sarajevo, 2003.

UROŠEVIĆ MILOŠ, Mirovni aktivizam u religijama, Beograd, 2007.

VEJZAGIĆ MUHAMED, Agresija na Bosnu i borba za njen opstanak, Sarajevo, 1997.

VELAGIĆ ADNAN, Hercegovački muslimani u koncepcijama četničkog pokreta (1941– 1945), Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Mostar, 2012.

VELDE VAN DER JAKOV, Ključni izvodi iz izbora presuda Evropskog suda za ljudska prava, Savez Evrope, 1998.

VIDANJ DRUGE, Politički slovnik, URSR, 1976.

VIDOJEVIĆ VESNA, Priručnik za usavršavanje znanja i vještina državnih službenika, Sarajevo, 2006.

VIZNER BORIS, KAPOR VLAIMIR, Ugovori građanskog i pravnog prava, Rijeka, 1971.

VLAHOVIĆ VELJKO, Svijet i stvarni život, Sarajevo, 1975.

VOJNOVIĆ MARIJA, Priručnik o ugovorima i natječajnim procedurama Evropske komisije, Sarajevo, 2008.

VRBAN DUŠKO, Sociologija prava uvod i izvorišne osnove, Zagreb, 2006.

VRIČKO JOSIP, Zapisi iz podzemlja (2009–2014), Rabic, Sarajevo, 2014.

VUJASINOVIĆ TODOR, Ozrenski Partizanski odred, Sarajevo, 1950.

VUKIĆ MARIO, Josip Broz Tito – referati s kongresa KPJ–SKJ, knjiga 1, Sarajevo, 1982.

VUKIĆ MARIO, Josip Broz Tito – radnička klasa i Savez Komunista Jugoslavije 1926–1977, knjiga 2, Sarajevo, 1982.

VUKIĆ MARIO, Josip Broz Tito – nacionalno pitanje i revolucija, knjiga 3, Sarajevo 1982.

VUŠKOVIĆ LINA, Ženska strana rata, Beograd, 2007.

WILLIAM GLASSER, Kvalitetna škola, Zagreb, 1994.

ZAHIRAGIĆ MUNIRA, Federacija BiH u brojkama, Sarajevo, 2001.

ZALČIĆ ZLATKO, Zakoni BiH, Stockholm, 1999.

ZANINOVIĆ MATO, Kulturno-prosvjetni rad u NOB-u (1941–1945), Sarajevo, 1968.

ZGODIĆ ESAD, Ideologija nacionalnog mesijanstva, Sarajevo, 1999.

ZGODIĆ ESAD, Scijaldemokratija 6–7, Sarajevo, 2001.

ZGODIĆ ESAD, Socijaldemokratija 9, Sarajevo, 2002.

ZGODIĆ ESAD, Bosanska politička misao austrougarskog doba, Sarajevo, 2003.

ZGODIĆ ESAD, Titova nacionalna politika, Sarajevo, 2000.

ZGODIĆ ESAD, Politike poricanja o metopolitici i bosanskoj alteropolitici, Sarajevo, 2005.

ZGODIĆ ESAD, Politike fantazija o ratu protiv BiH, Sarajevo, 2005.

ZGODIĆ ESAD, Politička meteorologija uloga atmosphere u politici, Sarajevo, 2007.

ZGODIĆ ESAD, Studije i intervjui, Tešanj, 2002.

ZGODIĆ ESAD, Država, nacija, demokratija iz diskursa SDP BIH, Sarajevo, 1998.

ZGODIĆ ESAD, Socijaldemokrat, tom 1, Sarajevo, 2000.

ZGODIĆ ESAD, Naučnici i rat – prilozi mirotvornoj politici, Univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2017.

ZORANIĆ HAKIJA, O etnogenezi bošnjana – bošnjaka, Sarajevo, 2009.

ZUBČEVIĆ LOKMAN, Sarajevo u Socijalističkoj Jugoslaviji, knjiga II, Sarajevo, 1990.

ZUKIĆ AMIR, Demokratski izbori u Bosni i Hercegovini 1990–2010, Publishing, Sarajevo, 2012.

ŽIGA JUSUF, Tradicija Bosne koju su izdali, Sarajevo, 2001.

ŽIGIĆ ZLATA, Reforma obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, Tuzla, 2006.

ŽILIĆ MEHMED, Tuzla od izbora do agresije, Sarajevo, 2001.

ŽUJO VALERIJAN, 105 godina radiologije u Sarajevu, Udruženje radiologa, Sarajevo, 2005.

ŽUNIĆ LEJLA, Turizam Sarajava – receptivni kulturni faktori destinacije, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2010.

HISTORIJA

ABELE DINA, What Is Riga – Latvija, Riga, 2009.

AČKOSKA BIOLETA, Istorija Sojuz na istoričarite na Republika Makedonija, Skopje, 2005.

ADEMOVIĆ FADIL, Četništvo i četnička propaganda u južnoslovenskim zemljama u drugom svjetskom ratu 1941–1945, tom 1, Sarajevo, 2009.

AGIĆ AKIF, Svjedoci zla živa knjiga agresija Hrvatske na BiH, Štamparija Fojnica, Gornji Vakuf, 2018.

AJANOVIĆ IRFAN, 77 gradova BiH, Sarajevo, 2016.

ALAĐUZ VAHID, Stari bosanski nišani općine Hadžići, Hadžići, 2019.

ALIČIĆ S. AHMED, Pokret za autonomiju Bosne od 1831 do 1832. godine, Sarajevo, 1996.

AVDIBEGOVIĆ NUSRET, Ajvatovica, Sarajevo, 2010.

BABIĆ ANTO, IVAN BOŽIĆ, Istorija naroda Jugoslavije, knjiga 1, Beograd, 1953.

BABIĆ MIRKO, Građevinski objekti u Bijeljini iz Austrougarskog perioda (1878–1918), Bijeljina, 2008.

BABIĆ SILVIJA, Stručni ispit za zaštitu i obranu arhivskog gradiva, Zagreb, 2009.

BABIĆ VLADIMIR, Istorija naroda Jugoslavije, knjiga 2, Beograd, 1960.

BALTIĆ REMZIJA, Džamije – dio muslimanske baštine Unsko-sanskog područja, Bihać, 2009.

BARBARIĆ JOSIP, Camera apostolic 1299–1560, Zagreb, 1996.

BARTULOVIĆ ŽELJKO, Sušak 1919–1947, Rijeka, 2004.

BEGOVIĆ AZRA, Počitelj, Sarajevo, 2003.

BEKTAŠEVIĆ SENADIN, Konjic u slici i riječi, Konjic, 2003.

BENJAC ALOJZ, Arheološka problematika zapadne Bosne zbornik, Sarajevo, 1983.

BEŠLIJA SEDAD, Istimalet Bosna u Osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće), Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo, 2017.

BISAROVIĆ RISTO, Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini pod Austro-Ugarskom upravom, Sarajevo, 1968.

BOBAN LJUBO, Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 1928–1941. iz povjesti Hrvatskog pitanja, Zagreb, 1974.

BOBAN LJUBO, Španjolska 1936–1939, prilozi sa znastvenog savjetovanja, Zagreb, 1986.

BOGDANOVIĆ RADOMIR, Arhivist, Beograd, 1983.

BOKAN BRANKO, Bihaćka Republika, Beograd, 1965.

BOKOVA IRINA, Memory of states and Nations World Register of Unesco programme memory, Warszawa, 2011.

BONIN ZDENKA, Vodnik po fondih in zbirkah pokrajinskega arhiva, Koper, 2006.

BRKA AMIR, Djelo dr. Adema Handžića, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Tešanj 15. i 16. decembar 2006, Tešanj, 2007.

BRKA AMIR, Publicističko-histografsko djelo Alije Galijaševića, Tešanj, 2009.

BRKOVIĆ MILKO, MARTINOVIĆ SUZANA, Dalmatinska Zagora na mletačkim katastrima XVII i XVIII stoljeća u državnom arhivu u Zadru, Zadar, 2007.

BURNAZOVIĆ TUFIK, Ko je ko u Bošnjaka, Sarajevo, 2000.

BUSULAJDŽIĆ ADNAN, Glasnik Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu – arheologija, Zemaljski Muzej Sarajevo, Sarajevo, 2011.

BUSULADŽIĆ ADNAN, Morfologija antičkih fibula i zbirke zemaljskog muzeja BiH, Sarajevo, 2010.

BUŠATLIJA MIRSAD, Povjest Bugojna, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2008.

BUŠATLIJA IBRAHIM, Geografija za 4 razred gimnazije, Sarajevo, 1996.

CHARMAN BAKER, Twenty years of the national historic preservation act, 1986.

CHISHOLM JANE, Datumi iz svjetske historije – ključni historijski događaji, Sarajevo, 1999.

CRNKOVIĆ GORAN, Inventar fonda pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci 1870–1918, Rijeka, 2011.

CRNKOVIĆ GORAN, Fotografski zapisi iz rusko-turskog rata 1877–1878. na tlu Bugarske, Rijeka, 2004.

CVELFAR BOJAN, Hiša pisanih spominov, Zgodinski arhiv Celje, Celje, 2006.

CVELFAR BOJAN, Knjiga Gostov zdravilišća Rogaška Slatina 1823–1850, Celje, 2002.

ĆEMAN HASAN MIRZA, Urbana antropologija Tešnja 1461–1878, Tešanj, 2006.

ĆOROVIĆ VLADIMIR, Istorija Srba, Beograd, 2010.

ĆOSIĆ SONJA, AJDINOVIĆ ANIS, Društvo Bošnjačko-hrvatskog / Hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva, sumarno-analitički inventar Arhiv Federacije BiH, Sarajevo, 2006.

ĆOSIĆ SONJA, Komisija za Civilnu službu, sumarno-analitički inventor, Arhiv Federacije, Sarajevo, 2006.

ĆOSIĆ SONJA, Fond Branko Mikulić, sumarno-analitički inventor, Arhiv Federacije, Sarajevo, 2017.

ĆOSIĆ STJEPAN, Naklada catalog iz arhivistike, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2009.

ČAMPARA SALKO, Izdaja i zločin – novi dokumenti o ustačkom, četničkom i partizanskom pokretu, Sarajevo, 2006.

ČARD- DRNDA HATIDŽA, Nastanak Mostara – urbani i demografski razvoj grada, Sarajevo, 2014.

ČEHAJIĆ RAIF, Naši korjeni od rodočelnika do savremenika, Sarajevo, 2011.

ČEHAJIĆ RAIF, Leksikon Kaknja, JU Gradska biblioteka Kakanj, Kakanj, 2013.

ČEHAJIĆ RAIF, Čitanje porodičnog stabla, JU Gradska biblioteka Kakanj, Kakanj, 2009.

ČELIK MURAT, Osmanli Arsiyleri, Yalova, Turska

DEDIĆ ISMET, Sanjajući zavičaj, Bugojno, 2006.

DEDIJER VLADIMIR, Josip Broz Tito – prilozi za biografiju, Kultura Beograd, Beograd, 1955.

DEDIJER VLADIMIR, Jugoslavija od Versaja do Pariza, Beograd, 1947.

DEDIJER VLADIMIR, Sarajevo 1914, Prosvjeta, Beograd, 1966.

DIZDAR HAMID, Odabrani arhivistički i historijski radovi Hamdija Dizdar, Sarajevo, 2008.

DIZDAREVIĆ NIJAZ, Albanski dnevnik, Globus, Zagreb, 1988.

DIZDAREVIĆ MIDHAT, Derventa u borbi i revoluciji, Derventa, 1975.

DIZDAREVIĆ RAIF, Od smrti Tita do smrti Jugoslavije – svjedočenje, Sarajevo, 2000.

DODDOLI LUCIANO, Svijet poslije II svjetskog rata, Split, 2005.

DODOŠ JELENA, Velika knjiga UNESCO-ove svjetske baštine, Hrvatska, 2008.

DONIA J. ROBERT, Sarajevo biografija grada, Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo, 2006.

DRMAČ MARIJAN, Nekropole srednjovjekovne Župe Lepenice, Udruženje građana Edukativo, Kiseljek, 2019.

DURANOVIĆ AMIR, Na margini povijesti, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2018.

DURANOVIĆ ELVIR, Hasan Kafi Prušćak – 400 godina, Djela Hasana Kafije Prušćaka, Institit za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, 2015.

DYTE VELLIMI I, Udherrefyesi i arkivit Qendror Shteteror, Albanija, 2001.

ĐOZIĆ A, MUTAPČIĆ E, DJEDOVIĆ. R, Srebrenica kroz minula stoljeća – monumenta Srebrenica, Tuzla, 2012.

ĐUKANOVIĆ VLADIMIR, Potočari Bosanske Krajine, Sarajevo, 2014.

ĐUROVIĆ MILINKO, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, Beograd, 1964.

ĐURIĆ OLIVERA, Vodić kroz istoriju muzike, Beograd, 1999.

EDISHERASHIVILI SERGO, Travel in Georgio, Gruzija, 2012.

EKMEČIĆ MILORAD, Naučni skup posvećen aneksiji BiH, Sarajevo, 1991.

EVANS MARIH- MARTIN, Bitke prvog svjetskog rata, Split, 2005.

FEKEŽA LIDIJA, Antičke svjetiljke u BiH, Sarajevo, 2007.

FILIPEC KREŠIMIR, Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća, Univerzit u Sarajevu, Sarajevo, 2015.

FILIPOVIĆ MUHAMED, Historija bosanske duhovnosti – duhovni život Osmanske Bosne, Sarajevo, 2010.

FIRATH H. ERKAN, Jeta socijale ne SHQIPERI (1654–1912) Arnavutluk ta Sosyal Hayat – T. C. dajti, Tirane, 2006.

GLIBOTA MILAN, Povijest Donje Neretve i prvi Mletački katastri, Zadar, 2006.

GRABOVA LIDA, Le documenten Franca is dana les Archives centralea idetat, Albanija, 2001.

GRBELJA TONČI, Visočko-fojnički kraj u Narodnooslobodilačkoj (NOB) 1941–1945, Sarajevo.

GRBELJA TONČI, Vrhbosna / Sarajevo kroz stoljeća, Sarajevo

GRIJAK ZORAN, ĆOSIĆ STJEPAN, Figure politike Lujo Vojnovići, Robert William Seton – Watson, Zagreb, 2012.

Grupa autora, Priručnik za polaganje arhivističkog ispita, Sarajevo, 2005.

GUŠIĆ MILOMIR, Vodič kroz Takovski kraj, Gornj Milanovac, 1975.

GUŠIĆ SEJDALIJA, Okrugli sto s međunarodnim učešćem na temu Arhiva u vremenu tranzicije, Sarajevo, 2002.

GUŠIĆ SEJDALIJA, Istorijski arhiv Sarajevo 1948–2008. – priča o nama, Sarajevo, 2008.

GUŠIĆ SEJDALIJA, Vodič kroz fondove i zbirke istorijskog arhiva Sarajevo, Sarajevo, 2003.

GUZINA SAVO, 30 godina Pretis Vogošća 1948–1978, Sarajevo, 1985.

HABICHT MARIAN, Pitsereid Tallinna Linnaarhivest – Estonija, Tallinn, 2013.

HABICHT MARIAN, Lubecki čiguse Tallinna kodeks 1.282 revalet kodex des Lubishen Richts – Estonija, Tallinn, 1998.

HABICHT MARIAN, Atlas of Damage descritions of Archival Materials Nacionalni arhiv Latvija

HABICHT MARIAN, Eesti Rahvusraamatukogu Aastraamat, Estonija, 2014.

HADROVIĆ AHMET, The Kozka river – Valley sustainable living, Fojnica, Sarajevo, 2011.

HAĐBELI ŽIVANA, Vodič za upravljanje s elektroničkim gradivom arhivskog stajališta, Zagreb, 1999.

HAĐBELI ŽIVANA, Smjernice za korištenje elektrotehničkih informacija kako postupiti sa strojno-čitljivim podacima i električnim dokumentima, Zagreb, 1999.

HAĐBELI ŽIVANA, BOŽIDAR KEREKOVIĆ, Državni Arhiv u Zagrebu 1907–2017, Državni arhiv, Zagreb, 2017.

HADŽIABDIĆ HADŽIJA, Unija udruženja Civilnih žrtava rata FBiH, sumarno-analitički inventor, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo, 2012.

HADŽIABDIĆ HADŽIJA, Market financial company DOO Sarajevo, sumarno-analitički inventor, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo, 2013.

HADŽIBEGOVIĆ AVDO, Boško Kućanski, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo

HADŽIBEGOVIĆ ILIJAS, Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Institut za Istoriju, Sarajevo, 2004.

HADŽIBEGOVIĆ ILIJAS, Prilozi instituta za istoriju 24, Sarajevo, 1988.

HADŽIĆ MUJO, Tragovi jednog vremena – Kulturna hronika, Donji Vakuf, 2016.

HADŽIĆ NERMANA, Oblasni narodni odbor Tuzla 1949–1952, sumarno-analitički inventor, Tuzla, 2006.

HADŽIHASANOVIĆ AZIZ, Motivi zajedništva, Sarajevo, 1976.

HADŽIJAHIĆ MUHAMED, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Gazi husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 1972.

HADŽIMUHAMEDOVIĆ AMRA, Godišnjak II, Sarajevo, 2006

HAJDAREVIĆ HADŽEM, Čitanka za 4 razred gimnazije, Sarajevo, 1996.

HALILAGIĆ RASIM, Orahovica, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2010.

HALILBEGOVIĆ NIHAD, Uništavanje kulturno-historijskog naslijeđa u Sarajevu 1992–1995, spašavanje Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 2013.

HAMZABEGOVIĆ HAMZA, Podjela Eona i drugi radovi iz povijesti, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013.

HAMZIĆ OMER, EDIN ŠAKOVIĆ, Malešići kod Gračanice, Gračanica, 2018.

HAMZIĆ MIRZA, Gračanički glasnik, časopis za kulturu historiju, Tuzla, 2005.

HAMZIĆ MIRZA, Gračanički glasnik, časopis za kulturu historiju, Gračanica, 2007.

HANA YOUNIS, Od dućana do pozorišta – sarajevska trgovačka elita 1851–1878, Institut za historiju, Sarajevo, 2017.

HANNES GRANDITS, Multi konfesionalna Hercegovina, Institut za historiju, Sarajevo, 2014.

HASANDEDIĆ HIVZIJA, Genealoška istraživanja, Mostar, 2009.

HASANOVIĆ BILAL, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo, 1987.

HAŠETA ABAS, Prešućena istina Kulen Vakuf 1941, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2016.

HELIĆ NUSRET, Općina grada ljudi Gračanica / Community Town People Gračanica, Gračanica, 2006.

HERMODSSON LARS, Gati – narod ratnika, Vrijeme Tuzla, Tuzla, 2010.

H. MIHAJLOV, B. POKŠUŠEVSKI, Putovanje po matici SSSR, Novi Sad, 1948.

HODŽIĆ IDRIZ, Obodnica u zagrljaju Majevice, Sarajevo, 2009.

HODŽIĆ MUAMER, Foča središte Hercegovačkog aandžaka, Orijentalni institut, Sarajevo, 2019.

HODŽIĆ NERMANA, Oblasni narodni odbor Tuzla 1949–1952, Sumarno-analitički inventor, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2006.

HODŽIĆ OSMAN, Područje općine Doboj Istok kroz historiju, Doboj, 2003.

HOZIĆ ADVAN, BAŠIĆ RADE KRNETA, Ivica Marušić Ratko – Nigro, Glas, Banja Luka, 1987.

HOZIĆ ADVAN, Tešanj i tešanjski kraj 1918–1945, Tešanj, 1998.

HUKIĆ ABDURAHMAN, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga IV, Sarajevo, 1976.

HUKIĆ ABDURAHMAN, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga V–VI, Sarajevo, 1978.

HUKIĆ ABDURAHMAN, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga VII–VIII, Sarajevo, 1982.

HUKIĆ ABDURAHMAN, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga IX–X, Sarajevo, 1983.

HUKIĆ ABDURAHMAN, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga XI–XII, Sarajevo, 1985.

HUSEINDŽINOVIĆ SABIRA, Kula Huseina-kapetana Gradašćevića – vrijednost, stanje poslije rata 1992–1999, Gradačac, 2000.

HUSIĆ ALADIN, Prilozi za historiju Tešanj, Centar za kulturu Tešanj, Tešanj, 2017.

HUSIĆ ALADIN, Crna Gora u defteru Dukađinskog sandžaka iz 1.570. godine, Orjentalni institut, Sarajevo, 2017.

HUREM MIRJANA, Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva, Zagreb, 1997.

HUREM MIRJANA, Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe, Zagreb, 2006.

HUREM MARIJANA, Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, Zagreb, 1999.

HUREMOVIĆ MEHMEDALIJA, Balkan 2010. izvještaj samostalne specijalne grupe, Sarajevo, 2011.

ILIĆ VLADIMIR, Korak napred, dva koraka nazad, Beograd, 1999.

IMAMOVIĆ ENVER, Ugoroženost i zaštita kulturno-historijskog blaga u BiH, Sarajevo, 2008.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Mustafa Imamović – 45. godina naučnog i publicističkog rada, Sarajevo, 2010.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Historija za 4. razred gimnazije, Sarajevo, 1996.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Historija za 3. razred osnovne škole, Sarajevo, 1996.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Sarajevo fotomonografija, Sarajevo, 1997.

IRMA ESRA NIGAR K, Yalova grad prirode, zdravlja i turizma, Yalova, 2012.

ISAKOVIĆ FAHRUDIN, Historija za 1. razred gimnazije, Sarajevo, 1994.

ISMAYIL A.MAMMADOV, Nacionalna biblioteka Azerbejdžana, Azarbejdžan, 2013.

ISMAYIL A MAMMADOV, Azarbejdžan u starom i sadašnjem dobu, Azarbejdžan, 2006.

ISOVIĆ KASIM, Sabrani radovi, Sarajevo, 2007.

IVANIĆ LJUBOMIR, Sto godina školstva u opštini Sanski Most 1886–1986, Banja Luka – Sanski Most, 1987.

IVANOVIĆ SNJEŽANA, Izvori za istraživanja političke represije Socijalističkog razdoblja u HAD-u, Zagreb, 2013.

IVKOVIĆ VLADO, Nevesinje 1941, Ljubljana, 1980.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XV–XVI, Sarajevo, 1990.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XVII–XVIII, Sarajevo, 1996.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XIX–XX, Sarajevo, 2001.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXV–XXVI, Sarajevo, 2007.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXVII–XXVIII, Sarajevo, 2008.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXIX–XXX, Sarjevo, 2009.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXXI, Sarajevo, 2010.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXXII, Sarajevo, 2011.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXXIII, Sarajevo, 2012.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXXIV, Sarajevo, 2013.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXXV, Sarajevo, 2014.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXXVI, Sarajevo, 2015.

JAHIĆ MUSTAFA, Anali, Gazi Husrev-begova biblioteka, knjiga XXXVII, Sarajevo, 2016.

JALIMAM SALIH, Izvori za historiju srednjovjekovne bosanske države, Tuzla, 1997.

JERKOVIĆ ADAMIR, Sjećanja na Aliju Izetbegovića, Almada, Sarajevo, 2010.

JERKOVIĆ ADAMIR, Alija izbliza – Istočno od Daytona, knjga 1–3, Dom štampe, Zenica, 2005.

JERKOVIĆ ADAMIR, Uloga Alije Izetbegovića u nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo – Kairo, 2011.

JERKOVIĆ ADAMIR, Sarajevski atentat – Sarajevo assassination, katalog, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo, 2014.

JERKOVIĆ ADAMIR, Alija Izetbegović and Srebrenica, Bosnian prospects after the genocide, Arhiv Federacije, Sarajevo, 2017.

JERKOVIĆ ADAMIR, Alija Izetbegović, thoughts and struggle, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo – Bursa, 2017.

JERKOVIĆ ADAMIR, Ko je bio Alija Izetbegović, 5. godišnjica smrti Alije Izetbegovića, Arhiv Federacije BiH, Priština, 2008.

JERKOVIĆ ADAMIR, Alija versus Machiavelli, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo – Istanbul, 2008.

JERKOVIĆ ADAMIR, Continuity of greater Serbia hegemonistic politics through aggression and perfidious land grabbing through agrarian reforms and colonization, Arhiv of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo – Warszawa, 2016.

JERKOVIĆ ADAMIR, Sjećanje na Aliju Izetbegovića, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo – Istanbul, 2007.

JERKOVIĆ ADAMIR, Tihomir Begić, Željko Samardžija, Bosnia and Herzegovina here and now, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 2009.

JERKOVIĆ ADAMIR, Alija at close quarters, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo – Istanbul, 2008.

JONČIĆ DUŠAN, Vodič kroz zbirke, Beograd, 2007.

JOTEBSKI BASI, Istorija Sojuz na istoričarite na Republika Makedonija, broj 1–2, Skopje, 2006.

JURKOVIĆ MACAN, Povjest za 3 razred, Sarajevo, 2001.

JUŽBAŠIĆ DŽEVAD, Prilozi Historije, Sarajevo, 1997.

JUZBAŠIĆ DŽEVAD, Lajost Thalloczy der istorikes und politike, Akademija nauka i umjetnost, Sarajevo, 2010.

KALJANAC ADNAN, Historija arheologije u potrazi za prošlošću, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Bosna i svijet, Sarajevo, 1996.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Hod po trnju iz bosanskohercegovačke historije, Sarajevo, 2011.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Spomenica Ibrahima Kamberovića, Sarajevo, 2013.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Bosna i Hercegovina 1941, Sarajevo, 2012.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, 60 godina od završetka drugog svjetskog rata – kako se sjećati 1945. godine, Sarajevo, 2006.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Identitet BiH kroz historiju zbornik radova 1, Sarajevo 2011.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/contributions, Institut za istoriju, broj 33, Sarajevo, 2004.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/contributions, Institut za istoriju, broj 34, Sarajevo 2005.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/contributions, Institut za istoriju, broj 35, Sarajevo, 2006.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/contributions, Institut za istoriju, broj 36, Sarajevo, 2007.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/contributions, Institut za istoriju, broj 37, Sarajevo, 2008.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/ contributions institut za istoriju, broj 39, Sarajevo, 2010.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/contributions, Institut za istoriju, broj 40, Sarajevo, 2011.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/contributions, Institut za istoriju, broj 42, Sarajevo, 2013.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi/contributions, Institut za istoriju, broj 43, Sarajevo, 2014.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Prilozi historiji BiH u Socijalističkoj Jugoslaviji, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2017.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Jugoslavija u histografskim ogledalima zborni radova, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2018.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine, Institut za istoriju, Sarajevo, 2014.

KAMBEROVIĆ ISMA, Bošnjački nekrolog (2005–2017), Gradačac, 2018.

KAPIDŽIĆ HAMDIJA, KASIM ISOVIĆ, Naučne ustanove u BiH za vrijeme Austro-Ugarske uprave, Sarajevo, 1973.

KAPLAN SALMIR, Naše starine, Sarajevo, 2013.

KAPOR ČEDO, Za mir progres u svijetu, Sarajevo, 1999.

KARABEGOVIĆ IBRAHIM, Spomenica Ibrahima Karabegovića, Sarajevo, 2013.

KARABEGOVIĆ IBRAHIM, Reformistički pravac u radničkom pokretu BiH 1919–1941, Sarajevo, 1979.

KARABEGOVIĆ IBRAHIM, Prilozi, Institut za istoriju, broj 28, Sarajevo, 1999.

KARDELJ EDVARD, Nova Jugoslavija u savremenom svetu, Beograd, 1951.

KARIĆ ELMA, Životni put prvog beglebega Bosne Ferhad Paša Sokolović (1530–1550), Sarajevo, 2015.

KARIĆ ENES, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga XXI–XXII, Srajevo, 2003.

KARIĆ ENES, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga XXIII–XXIV, Sarajevo, 2005.

KARIĆ MAJA, Slavni gosti na Jadranu, broj 1, Hrvatski muzej Turizma, Opatija, 2011.

KATIĆ TINKA, 6. seminar arhivi, knjižnice muzeji, Zagreb, 2003.

KATIĆ TINKA, 7. seminar arhivi, knjižnice muzeji, Zagreb, 2004.

KATIĆ TINKA, 8. seminar arhivi, knjižnice muzeji, Zagreb, 2004.

KATZ VERA, Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, knjiga 4, Sarajevo, 2007.

KATZ VERA, Historijska traganja broj 1, 2008, Sarajevo, 2008.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 2, Sarajevo, 2008.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 3, Sarajevo, 2009.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 5, Sarajevo, 2010.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 6, Sarajevo, 2010.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 7, Sarajevo, 2011.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 8, Sarajevo, 2011.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 9, Sarajevo, 2012.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 10, Sarajevo, 2012.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 11, Sarajevo, 2013.

KATZ VERA, Historijska traganja, broj 12, Sarajevo, 2013.

KATZ VERA, Historijska traganja / Historical searches, broj 13, Institut za Istoriju, Sarajevo, 2014.

KATZ VERA, Historijska traganja, Institut za Istoriju, Sarajevo, 2014.

KECMAN VLADO, Klasje pod crvenim zastavama, Sarajevo, 1973.

KESIĆ STOJAN, Hronologija radničkog pokreta SKJ 1919–1979, Beograd, 1980.

KHAN RIZ, Alwaleed Bismisen milijarder princ, Sarajevo

KLAJIĆ VJEKOSLAV, Bosna – zemljopis reprint iz 1878, knjiga III, Naklada Matice Hrvatske, Zagreb, 1878.

KLAJIĆ VJEKOSLAV, Povjest Hrvata, knjiga 1, Zagreb, 1985.

KLAJIĆ VJEKOSLAV, Povjest Hrvata, knjiga 2, Zagreb, 1985.

KLAJIĆ VJEKOSLAV, Povjest Hrvata, knjiga 3, Zagreb, 1985.

KLAJIĆ VJEKOSLAV, Povjest Hrvata, knjiga 4, Zagreb, 1985.

KLAJIĆ VJEKOSLAV, Povjest Hrvata, knjiga 5, Zagreb, 1985.

KLARIĆ SLAVICA, Vodič Arhiva BiH, Sarajevo, 1987.

KLEN DANILO, Pisma Petra I Petrovića Njegoša, Zagreb, 1990.

KOLANOVIĆ JOSIP / LELJAK ROBERT, Andreas Condam Petri de Canturio – bilježnički zapis 1955–1956, Zadar, 2001.

KOLANOVIĆ JOSIP, Sisak u obrani od Turaka 1544–1597, Zagreb, 1993.

KOLANOVIĆ JOSIP, Vizitacija Zagrebačke nadbiskupije 1615–1913, Zagreb, 1989.

KOLANOVIĆ JOSIP, Hrvatske kraljevinske konferencije, Zagreb, 1993.

KOLANOVIĆ JOSIP, Fontes – izvori za Hrvatsku povijest, Zagreb, 1996.

KOLANOVIĆ JOSIP, I Kongres Hrvatski Arhivista – Arhivi u novom tisućljetu, Zagreb, 2001.

KOLANOVIĆ JOSIP, Etički kodeks Arhivistika, Zagreb, 1997.

KOLAR NATAŠA, Ne damo se, Ljubljana, 2006.

KOLAR NATAŠA, Ptuy ormož ne damo se, Slovenija, 1991.

KOLAV MIRA, Gospodarska problematika ZAVNOH-a, Zagreb, 1984.

KONSTATINOV MILOŠ, Arhivist zbornik historijskog arhiva u Dubrovniku, Dubrovnik, 1979.

KORAČ J. VOISLAV, Trebinje istorijski pregled, Trebinje, 2008.

KORAČ VELJKO, Marksovo svatanje čovjeka, Zagreb, 1987.

KORAČ VELJKO, Marksovo svatanje čovjeka, Beograd, 1975.

KORIĆ ELMA, Životni put Prvog Beglerbega Bosne, Orijentalni institut, Sarajevo, 2016.

KOŠTOVIĆ NIJAZIJA, Sarajevo između dobrotvorstva i zla, Sarajevo, 1995.

KOVAČEVIĆ DEANA, Zbornik radova Hrvatskog arhivističkog društva Državnog arhiva u Karlovcu, Karlovac, 2006.

KOVAČEVIĆ MATKO, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika BiH, broj XXXI, Sarajevo 1991.

KOVAČEVIĆ MATKO, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika BiH, broj XXXII, Sarajevo, 1993.

KOVAČEVIĆ MATKO, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika BiH, broj XXXIII, Sarajevo, 1995.

KOVAČEVIĆ MATKO, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika BiH, broj XXXIV, Sarajevo, 1997.

KOZLIČIĆ MIDHAT, Reciones flumina unnat et Sanane in veteribus Tabulis geograpihcis / Unsko-sansko područje na starim geografskim kartama, Sarajevo – Bihać, 2003.

KOŽAR AZEM, Pomoćne historijske znanosti i arhivistika, Arhiv Tuzlanskog Kantona, Tuzla, 2004.

KOŽAR AZEM, Tuzlanski partizanski odred, Tuzla, 1988.

KOŽAR AZEM, Isad (G) – Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva, Zagreb, 1997.

KOŽAR AZEM, Vodič Arhiva Tuzla, Tuzla, 1989.

KOŽAR AZEM, Arhivska praksa, broj 1, Tuzla, 1998.

KOŽAR AZEM, Arhivska praksa, broj 2, Tuzla, 1999

KOŽAR AZEM, Arhivska praksa, broj 3, Tuzla, 2000.

KOŽAR AZEM, Arhivska praksa, broj 4, Tuzla, 2001.

KOŽAR AZEM, Arhivska praksa, broj 5, Tuzla, 2002.

KOŽAR AZEM, Arhivska praksa, broj 6, Tuzla, 2003.

KOŽAR AZEM, Arhivska praksa, broj 7, Tuzla, 2004.

KOŽAR AZEM, Arhivska praksa, broj 8, Tuzla, 2005.

KOŽAR AZEM, Glasnik arhiva i društva arhivskih radnika BiH, knjiga XXXV, Sarajevo 2000.

KOŽAR AZEM, II savjetovanje – arhivistika u registraturama, Bihać, 2000.

KOŽAR AZEM, Arhivistika u teoriji i praksi, knjga 2, Tuzla, 2005.

KOŽAR AZEM, Arhivistika u teoriji i praks, i knjga 3, Tuzla, 2011.

KOŽAR AZEM, Arhivistika u teoriji i praksi, knjga 4, Tuzla, 2016.

KOŽIČIĆ SIMUN, Od bitija redovničkoga knjižnice, knjiga 2, Rijeka, 2009.

KRALJAČIĆ TOMISLAV, MAŽAR BOŽO, Hronologija radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta u Sarajevu i njegovoj okolini 1919–1945, Sarajevo, 1967.

KRKELJIĆ J. BRANKO, Sanđačke legende, Beograd, 1986.

KROCHMAL JUCK, Miscellanea historic archivistica, Warsawa, 2012.

KRŽAVAC SAVO, RISTOVIĆ LJUBIŠA, Robija, Beograd, 1968.

KUJOVIĆ MINA, Kabinet Predsjednika i potpresjednika Federacije BiH, Sumarno-analitički inventor, Arhiv Federacije, Sarajevo, 2005.

KUJUNDŽIĆ ENES, Ko je ko u Bosni, Tešanj, 2014.

KURTOVIĆ ESAD, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo, 2009.

KUTUKOGLU MUBAHATS, Historija osmanske države i civilizacije, Sarajevo, 2008.

LAKER VALTER, Istorija Evrope 1945–1992, kopija, Beograd, 1999.

LASZOWSKI EMILIJA, Povijest plemstva – općine Turopolja, svezak I, Zagreb, 1904.

LASZOWSKI EMILIJA, Povijest plemstva – općine Turopolja, svezak II, Zagreb, 1905.

LASZOWSKI EMILIJA, Povijest plemstva – općine Turopolja, svezak III, Zagreb, 1924.

LASZOWSKI EMILIJA, Povijesni spomenici općine Turopolja, svezak IV, Zagreb, 1928.

LATIFIĆ IBRAHIM, Jugoslavija 1945–1990 razvoj privrede i društvenih djelatnosti, Beograd, 1997.

LAVIĆ OSMAN, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga XXXVIII, Sarajevo, 2017.

LAVIĆ OSMAN, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga XXXIX, Sarajevo, 2018.

LEMIĆ VLATKA, Fontes 20 – izvori za hrvatsku povijest, Zagreb, 2014.

LEMIĆ VLATKA, Hrvatska i vijeće Evrope – Trnoviti put, Zagreb, 2013.

LEMIĆ VLATKA, Međunarodno arhivsko vijeće – Povjerenstvo za najbolje prakse i norme radna skupina za dostupnost, Zagreb, 2015.

LESKOVAC SAŠA, Omer Ibrahimagić – od đaka pješaka do akademika, Monos, Gračanica, 2016.

LOVRENOVIĆ DUBRAVKO, Bosanska kvadratura, Sarajevo, 2012.

LOVRENOVIĆ IVAN, Mrkonjić Grad, Mrkonjić Grad, 1973.

LUČIĆ MELINA, Osobni arhivski fondovi, Zagreb, 2014.

LUČIĆ MELINA, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2004.

LUČIĆ RADOVAN, Vodič Arhiva Brčko distrikta BiH, Brčko, 2019.

MAGLIĆ ABDULAH, Sjećanje na susrete s Ivom Andrićem, Travnik, 2010.

MALCOM NOEL, Bosna kratka povijest, Sarajevo, 2011.

MARKOVINA DRAGAN, Između crvenog i crnog Splita i Mostara u kulturi sjećanja, Zagreb, 2014.

MATKOVIĆ, MILOŠEVIĆ, Povijest za 2 razred, Mostar, 2001.

MATKOVIĆ, MILOŠEVIĆ, Povijest za 4 razred, Mostar, 2003.

MEHMEDOVIĆ AHMED, Mostar s okolinom BiH, Mostar, 2007.

MERC JANEZ, Ptuj In leto 1991, Ptuj, 2006.

MIĆIĆ LIDIJA, Naše starine, Sarajevo, 2008.

MIČIĆ LIDIJA, Naše starine, knjiga XXIII, Sarajevo, 2015.

MIĐIĆ FIKRET, Kostajnica 2017. godine, Cazin, 2017.

MILIŠIĆ SENIJA, Prilozi / Contributions, broj 45, Institut za historiju, Sarajevo, 2016.

MILIŠIĆ SENIJA – Prilozi / Contributions, broj 46, Institut za historiju, Sarajevo, 2017.

MIROSLAVLJEV RADOSLAV, Tiova poslednja bitka, Narodna knjiga, Beograd, 1981.

MIROŠEVIĆ FRANKO, Radićev sabor 1927–1928, Zagreb, 1993.

MIŠANOVA O, Staljinski ustav i sovjetska omladina, Beograd, 1946.

MOLNAR BRANKA, Elektronički zapis, Zagreb, 2003.

MORAČA PERO, Glamoč u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji 1914–1945, knjiga I, Glamoč, 1985.

MRAVLJA MIJA, Arhivsko društvo Slovenije – Zborovanje, Koper, 2003.

MULAHASANOVIĆ ADMIR, Bihaćki kraj 1971–1991, utjecaj politike elita na privredu, Sarajevo, 2010.

MUSIĆ ŠEMSUDIN, Bosna i Bošnjaci, Sarajevo, 1995.

MUSLIĆ FATIMA, Vodič kroz prošlost starine i prirodno nslijeđe travničkog kraja, Travnik, 2006.

MUŠETA AŠĆERIĆ VESNA, Sarajevo i njegova okolina u XV stoljeću, između zapada i istoka, Sarajevo, 2005.

MUTAPČIĆ EDIN, Baština sjeveroistočne Bosne, Tuzla, 2010.

MUŽIĆ IVAN, Hrvati i autohtonost, Split, 2001.

NAMETAK MUHAMED, Bosanski trougao u Crvenoj zvijezdi, Institut za historiju, Sarajevo, 2017.

NAMETAK MUHAMED, Historijska traganja, broj 17, Institut za Historiju, Sarajevo, 2018.

NAZOR ANTE, Oluja pobjede / The storm Of Victory, Zagreb, 2007.

NAZOR ANTE, Davor Marija – Oluja, Zagreb, 2009.

NAZOR ANTE, Grad je bio meta bolnica, Zagreb 2010.

NAZOR ANTE, Izravni demografski gubici Karlovačke županije u Domovinskom ratu, Zagreb, 2008.

NEPOZNATO, Archives in the social Enveronment of the 21ST Century, Waršava, 2015.

NEPOZNATO, Ladis Lituvos Valstybes istorijos Archyvas, Latvija, 2006.

NEPOZNATO, Atrask Lietuvos Archyvus discover Lithuantan Archives, Litvanija, 2013.

NEPOZNATO, Treasures of st Andrews University Librry, Slovenija, 2010.

NEPOZNATO, Online Services Republic of Estonija, Estonia, 2013.

NEPOZNATO, Sul Laulana Tallinn cd Estonija, Estonia, 2014.

NEPOZNATO, Istorija Warszawa, Nacionalni državni arhiv, Warszawa, 2016.

NEPOZNATO, Vodič kroz arhivsku građu Srbije, vodič istorijskog arhiva Novi Pazar, Novi Pazar, 2008

NEVILA NIKA, Guidebook a reference to records about jews in Albania, Tirane, 2006.

NIKOLIĆ SVETISLAV, Nemirni osinjak hronika NOB-e sela Lipca predjela Karabegovića Bosanskog Suvog polja, Sarajevo, 1975.

NOVAK VIKTOR, Autologija jugoslovenske misli i narodnog jedinstva, Beograd, 1930.

NTEK KAREL, Države svijeta, Zagreb, 2005.

NOVAK MIROSLAV, Hraniti in ohraniti, Maribor, 2003.

NURKOVIĆ RAHMAN, Geografski pregled – Geographical reyiew, Sarajevo, 2015.

OBAD STJEPO / MARTINOVIĆ SUZANA, The Southern bordes OF Dalmatia, Zadar, 2005.

OBRADOVIĆ DŽAFIR, Alija Izetbegović dostojanstvo ljudskog izbora, Sarajevo, 2005.

OMEROVIĆ SALIH, Sjećanja na cara Sulejmana Omerovića narodnog heroja, Tuzla, 2012.

OSMANAGIĆ SEMIR, Sve piramide svijeta i Bosanska dolina piramida, Sarajevo, 2012.

OSMANI JUSUF, Vjetar, Prishtine Arhivi Koseves, Prishtine, 2005.

OSMANI JUSUF, Vjetar, Prishtine Arhivi Koseves, Prishtine, 2005.

OSTOJIĆ LJILJANA, Odjel javnih radova i zapošljavanja „LORA”, Sumarno-analitički inventar, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo, 2007.

PAPADOPULOS DUŠAN, AVNOJ i Narodnooslobodilačka borba u BiH, Beograd, 1974.

PASAYEV ATAHAN, Jermensko-azarbejdžanski sukob, Azerbejdžan, 2013.

PAŠIĆ AMIR, The Old Bridge (stari most) In Mostar, Istanbul, 1995.

PAVER JOSIPA, Narodno vijeće Slovenaca Hrvata i Srba, Inventar, Zagreb, 1993.

PELIDIJA ENES, Historija za 2 razred gimnazije, Sarajevo, 2000.

PERKOVIĆ TOMISLAV, Livanjska katolička prezimena, knjiga 2, Matica Hrvatska-ogranak Livno, Livno, 2015.

PETKOVIĆ V. KOSTA, Istoriska geologija, Sarajevo, 1957.

PETRANOVIĆ BRANKO, Istorija Jugoslavije 1918–1978, Begrad, 1981.

PETRANOVIĆ BRANKO, Istorija Jugoslavije 1918–1988, knjiga 3, Beograd, 1988.

PETROVIĆ DRAGOLJUB, Jugoslavija u antifašističkom ratu 1941–1945, pred sudom istorije, Beograd, 2001.

PISAREVA I, EKMEČIĆ M, Osloboditelinar borba narodov Bosni i Hercegovini i poccr 1850–1864, Moskva, 1985.

PIRENNTE HENRI, Povijest Europe od seobe napada do XVI stoljeća, Split, 2005.

PLENČA DUŠAN, Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku drugog svjetskog rata, Institut društvenih nauka, Beograd, 1962.

PRENANT MARCEL, Biologija i marksizam, Zagreb, 1947.

PRELOG MILAN, Povijest Bosne u doba Osmanlija Vlade 1463–1739, Forturno d.o.o Tisak, Zagreb – Sarajevo, 2009.

PRLJAK SLOBODAN, Pomoć Republike Hrvatske muslimansko-bošnjačkom narodu i Armiji BiH tijekom 1991–1995, činjenice, Zagreb, 2007.

PRLJAK SLOBODAN, Pad bosanske posavine 1992, Zagreb, 2007.

POPOVIĆ JOVAN, Zbirka propisa iz arhivske djelatnosti, Beograd, 1987.

POPOVIĆ MILENA, Arhivski anali časopisi društva arhivskih radnika Vojvodine, Novi Sad, 1993.

RADIĆ VASO, Ljudi smo zapis ranjenika sa Sutjeske, Sarajevo, 1988.

RADOJEVIĆ MIRA, Srbija u velikom ratu 1914–1918, Novi Pazar 1988.

RADOSAVLJEVIĆ EDITA, Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo 1878–1890, Sarajevo, 1989.

RADOSAVLJEVIĆ EDITA, Moguli se još spasiti – konzervacija i restauracija pisanog blaga, Sarajevo –Tuzla, 2006.

RADOVIĆ MOMČILO, Revolucionarni radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u Konjičkom kraju, Svjetlost, Konjic 1986.

RADOVIĆ MIODRAG, Efendina sjećanja i kazivanja, Novi Pazar, 1988.

RALJEVIĆ DŽEMAL, Mostarski bez muke, Mostar, 2001.

RASTIĆ MARIJAN, Arhivi i arhivsko gradivo – zbirka pravnih propisa 1828–1997, Zagreb, 1998.

RAVLIĆ ALEKSANDAR, Banja Luka razdoblja i stoljeća, Sarajevo, 1979.

RIDLI DŽASPER, Tito – Biografija, Novi Sad, 1998.

RIMAC MARKO, MLADINEO GORAN, Zadarsko okruženje na Mletačkom katastru iz 1709. godine, Zadar, 2009.

RISTOVIĆ LJUBIŠA, Robija, Beograd, 1968.

RIZVANBEGOVIĆ AMINA, Iz mape Faginović, Sarajevo, 2010.

RIZVANOVIĆ SAMIJA, Semberija u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1944/45, Tuzla, 1981.

REDŽIĆ ENVER, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo, 1998.

REDŽIĆ ENVER, Zbornik radova povodom 75. godišnjice života akademika Envera Redžića, Sarajevo, 1990.

REDŽIĆ ENVER, Anto Babić: Čovjek i djelo (1899–1974), Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2003.

REDŽIĆ ENVER, Bosna i Hercegovina 1941–1945. u njemačkim i talijanskim dokumentima, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1996.

REDŽIĆ ENVER, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1987.

REDŽIĆ ENVER, Anto Babić Čovjek i djelo (1899–1974), Sarajevo, 2001.

REDŽIĆ ENVER, Branislav Đurđev – ličnost i djelo, Sarajevo, 2003.

REPIĆ MATE, Republika Hrvatska i domovinski rat 1990–1995, dokumenti, Zagreb, 2007.

RESU NARIN, Serdivan Tahiri (povijest Turske) – Istambul, 2013.

RODINIS ANDREJ, Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe, Sarajevo, 2004.

SALIHOVIĆ ALEN, Trgovačke prilike u Bosanskom ejaletu (1793–1831), Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2014.

SALKOVIĆ FADIL, Rešetnica kroz prošlost, Fojnica, 2016.

SAMARDŽIĆ RADOVAN, Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, 1978.

SAMARDŽIJA D. DUŠAN, Bosansko dubičko područje u NOR-u 1941–1945, Bosanska Dubica, 1984.

SARIĆ SAMIJA, Bugojno i njegova okolina i Donji Vakuf, Prusac, Gornji Vakuf, Kupres u vrijeme Austro-Ugarske uprave, Sarajevo, 2009.

SCHEINIR MARTIN, International human Rights norms in the Nordic and Baltic Contries, London, 1996.

SELMANOVIĆ SELMA, Mostar za sjećanje, Mostar, 2004.

SINANI SHABAN, Fermanlar Tahiri hosgoruyle Yazmak, Tirana, 2005.

SIROTKOVIĆ HODIMOV, JOSIP KOLANOVIĆ, Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske Dalmacije, Zagreb, 1998.

SKASKIN DANILOVIĆ SERGEI, Istorija srednjeg veka, Beograd, 2011.

(S. N.), Josip Broz Tito I, Zagreb, 1973.

(S. N.), Josip Broz Tito II, Zagreb, 1973.

(S. N.) Istorija Egipta, tom 1, Egipat, 2011.

(S. N.) Istorija Egipta, tom 2, Egipat, 2011.

(S. N.), Arhiv Komunističke Partije, Sarajevo, 1951.

SPAHIĆ MURIZ, Geografija za 8. razred osnovne škole, Sarajevo, 2000.

SRŠAN STJEPAN, Povijest Petrijevečke župe, Osijek, 2012.

STAJIĆ SLOBODAN, Od Kine do Evrope, Rabic, Sarajevo, 2014.

STINBERG RICHARD H, Procjena nasljeđa MKSJ, Sarajevo, 2011.

STRČIĆ PETAR, Hrvatske Kraljevinske konferencije, Zagreb, 1988.

STULLI BERNARD, Povijest Dubrovačke republike, Dubrovački Arhiv, Dubrovnik, 1989.

STULLI BERNARD, Priručnik za arhivistiku, Zagreb, 1977.

SULZBURGER. C. L, Drugi svjetski rat, Split, 2009.

SULJIĆ ALIJA, Stanovništvo i naselja općine Srebrenica – antropogeografska monografija, Tuzla, 2011.

ŠABOTIĆ IZET, Arhivska praksa, broj 9, Tuzla, 2005.

ŠABOTIĆ IZET, Arhivska praksa broj 10, Tuzla, 2007.

ŠABOTIĆ IZET, Arhivska praksa, broj 11, Tuzla, 2008.

ŠABOTIĆ IZET, Arhivska praksa, broj 12, Tuzla, 2009.

ŠABOTIĆ IZET, Arhivska praksa broj 14, Tuzla, 2011.

ŠABOTIĆ IZET, Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954–2004, Tuzla, 2005.

ŠANTIĆ SLAVKO, Grad i riječ Sarajevo u poeziji, Šahinpašić, Sarajevo, 2008.

ŠEHIĆ ZIJAD, Povjesni atlas Bosne i Hercegovine – BiH na geografskim i historijskim kartama, Sarajevo, 2002.

ŠEHOVIĆ AMIRA, Zbirka arhivskih propisa BiH 1947–2007, Sarajevo, 2007.

ŠEHOVIĆ AMIRA, Vodič Arhiva Federacije, Sarajevo, 2005.

ŠEVO LJILJANA, Godišnjak baština, Komisija za očuvanje spomenika BiH, Sarajevo, 2005.

ŠIŠIĆ FERDO, Povjest Hrvata – pregled povijesti hrvatskog naroda, 600–1.526, I dio, Split, 2004.

ŠIŠIĆ FERDO, Povijest Hrvata – pregled povijest hrvatskog naroda 600–1.526, II dio, Split, 2004.

ŠLJIVO GALIB, Bihać u novijoj istoriji, Banja Luka, 1987.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina 1788–1812, knjiga 1, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina 1813–1826, knjiga 2, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina 1827–1849, knjiga 3, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina 1849–1853, knjiga 4, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina 1854–1860, knjiga 5, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina 1861–1869, knjiga 6, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina 1869–1878, knjiga 7, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću, knjiga 8, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću, knjiga 9, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću, knjiga 10, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina Omer Lutfi-paša (Mihailo Latas), knjiga 11, Tešanj, 2016.

ŠLJIVO GALIB, Bosna i Hercegovina – izlaz na Jadran, knjiga 12, Tešanj, 2016.

ŠOLOHOV MIHAIL, Tihi Don, knjiga I, Beograd, 1946.

ŠOLOHOV MIHAIL, Tihi Don, knjiga III, Beograd, 1946.

ŠTIMAC VERA, 50 godina Arhiva BiH kroz arhivske dokumente, Zagreb, 1998.

ŠTIMAC VERA, KUJOVIĆ MINA, 50 godina Arhiva Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina kroz arhivske dokumente, izložba Arhiva Federacije, Zagreb, 1998.

TADIĆ ŽIKA, Vojvodina u Borbi, Novi Sad, 1963.

TANIĆ BRANKA, Who is who Among Bosnia CS, Sarajevo, 2001.

TANOVIĆ ARIF, Jubilarni simpozij Sedemdesetpet godina Arifa Tanovića, Sarajevo, 2001.

TANOVIĆ BAKIR, Historija Bosne u okviru Osmanskog carstva, Sarajevo, 2008.

TANOVIĆ EMIRA, Margaret Oliphant – stari svijet, Sarajevo, 1998.

TEPIĆ IBRAHIM, Historija za 3 razred gimnazije, Sarajevo, 1996.

TEPAVČEVIĆ BORIVOJE, Crveni Major, Sarajevo, 1991.

THEODHOSI ELENI DUKA, Arhivi Shqiptar Arhiva Albanija, Albanija, 1999.

THEODHOSI ELENI DUKA, Arhivi Shqiptar Arhiva Albanija, Albanija, 2001.

TOKAČA MIRSAD, Bosanska knjiga mrtvih / The Bosnian book of the dead, knjiga 1, Sarajevo, 2012.

TOKAČA MIRSAD, Bosanska knjiga mrtvih / The Bosnian book of the dead, knjiga 2, Sarajevo, 2012.

TOMAŠEVIĆ MELITA, Povijest svijeta, Split, 2005.

TRIČKOVIĆ RADMILA, Begradski pašaluk 1687–1739, Beograd, 2013.

TURSUNOVIĆ VAHID, Srebrenik kroz historiju, Tuzla, 1997.

UDALJCOV DIMITRIJEVIĆ ALEKSANDAR, Isrtorija srednjeg veka, knjiga 1, Beograd, 2011.

VARAJIĆ JAKUB, BRANKOVIĆ HAMD, Projektna dokumentacija objekata u kojima su organi i tijela FBiH (1974–1997), Sumarno analitički inventar, Arhiv Fedracije, Sarajevo, 2005.

VARAJIĆ JAKUB, Humanitarna organizacija udruženje penzionera Sanus 1993–2004, Sumarno-analitički inventor, Arhiv Federacije, Sarajevo, 2004.

VARTA ION, Batalia Pentru Bucovina in Ajunul Unirii cu Romania (1913–1917), Republika Moldavija, 2008.

VARTA ION, Moldova si Tara Romanesca in Timpul Domiilon Regulamentare, R. Moldavija, 2002.

VARTA ION, Prizonterii de Razbol Istorie in dokumente volumul, R. Moldavia, 2014.

VELAGIĆ ADNAN, Historija monarhističke Jugoslavije (1918–1941), Fakultet Humanističkih nauka, Mostar, 2015.

VELAGIĆ ADNAN, Istraživanja, časopis Fakulteta Humanističkih nauka broj 8, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2013.

VELAGIĆ ADNAN, Istraživanja, historija, rasprave i članci naučnih i stručnih tekstova, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2012.

VIDIĆ PETAR PERICA, Članovi Akademije nauka i umjetnosti BiH – likovni umjetnici i arhitekti, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2013.

VUJIČIĆ MIJOMIR, Arhiv časopis arhiva Srbije i Crne Gore, broj 1–2, Beograd, 2005.

VUJOŠEVIĆ LJUBIŠA, Istorija saveza Momunista Jugoslavije, Beograd, 1985.

WILLER MIRNA, KATIĆ TINKA, 9. seminar arhivi, knjižnice, muzeji – mogućnost suradnje u okruženju, Zagreb, 2002.

ZAGORAC MILAN, Rijeka nikad ista Immer vider anders sempre diversal Neverthe same, Rijeka, 2011.

ZAHIROVIĆ ŠABAN, 60. godina arhiva BiH (1947–2007), Sarajevo, 2007.

ZAHIROVIĆ ŠABAN, Zbornik radova Arhiva BiH, Sarajevo, 2006.

ZAHIROVIĆ ŠABAN, Glasnik arhiva i društva arhivskih radnika, broj XXXV, Sarajevo, 2000.

ZAHIROVIĆ ŠABAN, Arhiv Hercegovine – 45 godina rada (1954–1999), Sarajevo

ZAIMOVIĆ HARIS, Analitički inventar gradskog poglavarstva grada Sarajeva za godinu 1879, Sarajevo, 2008.

ZAIMOVIĆ HARIS, Analitički inventor gradskog poglavarstva grada Sarajevo za godinu 1880, Sarajevo, 2009.

ZEKIĆ IVAN, 9. seminar, arhivi, knjižnice, muzeji, Zagreb, 2004.

ZGODIĆ ESAD, Filozofski pisac u tami amnezije, Sarajevo, 2000.

ZILIĆ ADIS, Stećci Podveležja/The Međie val Tombstones of Podveležje, Mostar, 2016.

ZLATAR BEHIJA, Opširni popis kliškog Sandžaka iz 1550. godine, Sarajevo, 2012.

ZLATAR BEHIJA, Gazi Husrev-beg, Sarajevo, 2013.

ZUBČEVIĆ ORHAN, Geografija za 1. razred gimnazije, Sarajevo, 1994.

ŽIGON EVA, Slovenija zakoni, prepisi s područja arhivističkih djelatnosti Slovenija, Ljubljana, 2001.

ŽIVKOVIĆ PAVO, Studije iz povjesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, Osijek, 2000.

ŽONTAR JOŽE, Arhivska Veda 20. Stoletja, Ljubljana, 2003.

ŽUMER VLADIMIR, Arhivski predpisi Republiki Sloveniji, Ljubljana, 2007.

JEZIK, LINGVISTIKA I KNJIŽEVNOST

AGIĆ JASMIN, Terezinski sužanj – drama, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

AJANOVIĆ IRFAN, Draga moja majko Bosno, Indas, Sarajevo, 1996.

AKMADŽIĆ HAZIM, Gazi Isa-beg, Sarajevo, 2007.

ALAĐUZ VAHID, Hadžička toponimija, Općina Hadžići, Hadžići, 2016.

ALAGIĆ HAZIM, Pad Bihaća grada, Arhiv Unsko-sanskog kantona, Bihać, 2002.

ALIKADIĆ BISERA, Odmotavanje do kalema – izbor pjesama, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

ALI-PAŠA MUHAMED, Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, Institut za istoriju – Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008.

ANDROJIĆ MIRKO, Rječnik arhivske terminologije Jugoslavije, Zagreb, 1972.

ARNAUT MUHAMED, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici, Univerzitet u Zenici, Zenica, 2014.

ARNAUTOVIĆ OSMAN, Latinski jezik 1–2, Svjetlost, Sarajevo, 2012.

AVDIĆ DŽEVAD, Moj osmijeh je moja osveta, Institut za Istraživanje, Sarajevo, 2017.

BABIĆ MILE, Temeljna pitanja savremene filozofije, Zagreb, 2017.

BABOVIĆ DŽILA, Recepcija arapske književnosti u BiH u periodu 1950–2005, Sarajevo, 2011.

BALZAK DE ONORE, Čiča Gorio Balzak, Svjetlost, Sarajevo, 1969.

BALZAK DE ONORE, Rođak Pons Balzak, Svjetlost, Sarajevo, 1969.

BANDIĆ ESMA, Nadnaravna sufijska riječ, Udruženje građana Vizionari, Travnik, 2017.

BAŠIĆ VEZUV, Izbjeglička soba, Maglaj, 2011.

BAŠIĆ VEZUV, Ne prestaje boljeti – pjesme i poeme, Bosanska riječ, Tuzla, 2018.

BAŠIĆ VEZUV, Prazna duša Rahmanova, Bosanska riječ, Tuzla, 2015.

BEĆIRBAŠIĆ MIRSAD, 11. septembar, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

BEĆIROVIĆ HAJRIZ, Kultura izražavanja, Travnik, 2016.

BEGMAN KARABEG SAMIRA, Tristanović, akardi poezija, Fojnica, 2009.

BEGOVIĆ DŽAVID, Derman, Edukativni centar za žene i djecu, Sarajevo, 2015.

BEGOVIĆ- LIČINA ŠEFKA, Vrisak krvi, Centar za žene i djecu, Sarajevo, 2016.

BELJAN IVA, Na rubu književnosti i rasprave o hrvatskim piscima u BiH, Zagreb – Sarajevo, 2014.

BERNARD HENRY LEVY, Ljiljan i pepeo dnevnik jednog pisca u doba rata u Bosni, Svjetlost, Sarajevo, 2004.

BEŠLIJA MILICA, Ivo Andrić i grad utvara – roman, Sarajevo – Beč, 2015.

BEŠOVIĆ MILICA, Iz domovine u tuđine, Sarajevo, 2017.

BIJELIĆ TATJANA, Krta više za pikarski trans, Kreševo, 2015.

BIKIĆ ABEDIN, Jakeš, Fojnica, 2017.

BRIGIĆ DUBRAVKO, Alfabet mrtvih ljudi, Bosanska knjiga, Sarajevo, 1996.

BRKA AMIR, U mom atelijeru šesnaest tešanjskih pjesnika, Centar za kulturu, Tešanj, 2009.

BOŠNJAK NIKO, Moja zapamćenja gvozdanska kotlina, Fojnica, 2018.

BOTANJIĆ OSMAN, Put do Manjače, Savez Logoraša BiH, Sarajevo, 2016.

BUBALOVIĆ TADIJA, Pravni lijekovi u kaznenom postupnom pravu, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2015.

BULIĆ REFIK, Naš jezik – udžbenik za prvi razred srednje škole, Bosanska riječ, Tuzla, 2001.

BURIĆ AHMED, Devet i po, Planjax komerc, Tešanj, 2016.

BURIĆ AHMED, Maternji jezik, Šahinpašić, Sarajevo, 2013.

BUTUROVIĆ LADA, Treptaj žanra u poetici usmene književnosti, Svjetlost, Sarajevo, 2010.

ĆUTURIĆ LEONARDO, Autobiografija – ljetopis Franjevačkog samostana u Fojnici – kronika župe Brestovske, Fojnica 2016.

ČERKEZ V, Ruže u oluji, Svjetlost, Sarajevo, 1951.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Zapisi iz oslobodilačkog rata I, Svjetlost Sarajevo, Sarajevo, 1966.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Memoari Rodoljuba Čolakovića, Zapisi iz oslobodilačkog rata II, Prosvjeta Beograd, Beograd, 1966.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Memoari Rodoljuba Čolakovića, Zapisi iz oslobodilačkog rata III, Prosvjeta Beograd, Beograd, 1966.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Memoari Rodoljuba Čolakovića, Zapisi iz oslobodilačkog rata IV, Prosvjeta Beograd, Beograd, 1966.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Memoari Rodoljuba Čolakovića, Zapisi iz oslobodilačkog rata V, Prosvjeta Sarajevo, Sarajevo, 1966.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Zapisi iz oslobodilačkog rata, knjiga treća, Nakladni zavod, Zagreb, 1950.

ČOLAKOVIĆ RODOLJUB, Memoari Rodoljuba Čolakovića – Kuća oplakana, Prosvjeta Beograd, Beograd, 1966.

ČOLAKOVIĆ RODOLJIB, Kuća oplakana, Beograd, 1947.

ČUBELIĆ TOMO, Matica – pregled historije NOB, Matica Hrvatske, Zagreb, 1953.

DEDOVIĆ DRAGOSLAV, Unutrašnji istok, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

DEDOVIĆ MEHMED, Legionar, Planjax grup, Tešanj, 2010.

DEMIROVSKI HATIDŽA, Klica je u korijenu stabla – zbirka poučnih priča iz života slijepih ljudi, Udruženje – Obrazovanje gradi BiH, Sarajevo, 2010.

DIZDAR ELMA, Stilski potencijal atributa u arapskom jeziku, Orijentalni institut, Sarajevo, 2011.

DIZDAREVIĆ ZLATKO, Istina iza vrata, Rabic, Sarajevo, 2014.

DMITROVIĆ MILAN, Moji Fokusi, Sarajevo, 2014.

DOLEČEK VLATKO, Od đaka pješaka do akademika, Udruženje – Obrazovanje gradi BiH, Sarajevo, 2014.

DOLIĆ, Guantanamo, Bosanska rječ, Tuzla, 2010.

DUČIĆ FERIDA, O tempora! O mores!, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

DUKIĆ ZLATKO, Tri Haška druga, Kujundžić Lukavac, Lukavac, 2002.

ĐELILOVIĆ EMINA, Ovaj put bez historije, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

ĐURASOVIĆ SLOBODAN ĐANI, Svjetla za daljine Mirza Delibašić – Vahid Musemić, AS Public, Sarajevo, 1998.

ĐURIČKOVIĆ DEJAN, Svjedočanstva vremena, Srpsko prosvjetno kulturno društvo, Sarajevo, 2006.

DŽAMONJA DARIO, Ako ti jave da sam pao, Sarajevo – Zagreb, 2014.

DŽANKO MUHIDIN, Safvet-beg Bašagić, Publishing, Sarajevo, 2006.

EFENDIĆ NIRHA, Kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja, Zemaljski muzej, Sarajevo, 2015.

ENGELS FRIEDRICH, Porijeklo porodice privatnog vlasništva i države, Napredak, Zagreb, 1945.

ENGELS FRIEDRICH, O istorijskom materijalizmu, Kultura, Beograd, 1947.

ENGELS FRIEDRICH, Ludvig Fojerbah i kraj klasične Njemačke filozofije, Kultura, Beograd, 1947.

ENGELS FRIDRIH, MARKS KARL, O književnosti i umjetnosti, Kultura, Beograd, 1946.

FEDEJEV A, Poraz, Kultura, Beograd, 1947.

FEKOVIĆ-KULOVIĆ MIHRIJA, Manjača, Svjetlost, Sarajevo, 2000.

FISCHER LOUIS, Ljeninov život, Globus, Zagreb – Ljubljana, 1987.

GAČANIN SABAHETA, Lirica Persica antologija poetskog pamćenja, Orijentalni Institut, Sarajevo, 2016.

GAČANIN SABAHETA, Sve na zemlji sjena je ljepota, ontološka poetika jednog sufijskog divana, Šejh Hatemov Divan, Sarajevo, 2011.

GALBRAITH ROBERT, Svilena buba roman o cormorant strikeu, Šahinpašić, Sarajevo, 2015.

GALIJAŠEVIĆ MUGDIN, Izgubljene duše, Šamparija Fojnica, Sarajevo, 2015.

GALIJAŠEVIĆ MUGDIM, Tajna, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2016.

GALIJAŠEVIĆ MUGDIM, Ipod duge, Gradska biblioteka, Kakanj, 2014.

GAMARRA PIERRS, Europe revus litteroire mensuelle Bosnie Herzegovine literature ei ARTS – By Europe etles, Paris, 1979.

GARSIJA GABRIJEL MARKES, Sto godina samoće, Beograd, 1978.

GAVRIĆ SAŠA, Jezička epolitika u BiH i njemačkom govornom području, Sarajevo, 2011.

GAZIĆ LEJLA, Naučno i stručno dijelo Safvet-bega Bašagića, Orijentalni institut, Sarajevo, 2010.

GRATZ DENNIS, Deblokada, Šahinpašić, Sarajevo, 2015.

GRAZIA DELEDDA, Požar u masleniku, Zenica, 2015.

GRAZIA DELEDDA, Trske na vjetru, Zenica, 2016.

GRBAC VITOMIR, U Titovoj pratnji, Adamić, Rijeka, 2001.

GREEN JOHN, Gradovi na papiru, Šahinpašić, Sarajevo, 2015.

HADŽIALIĆ SABAHUDIN, Zemlja bez svijesti proza, Štamparija Fojnica, Sarajevo, 2010.

HADŽIOSMANOVIĆ ALIJA BRACO, Pedesetogodišnja historija Vrbanjuše, Sarajevo, 2017.

HADŽIZUKIĆ HARIS, Naša izvođačka priča, Odred izviđača, Kakanj, 2016.

HAFIZOVIĆ FAZILETA, Prilozi za orijentalnu filologiju, broj 64, Orijentalni institut, Sarajevo, 2014.

HAFIZOVIĆ FAZILETA, Prilozi za orjentalnu filologiju, broj 65, Orijentalni institut, Sarajevo, 2015.

HAJDAREVIĆ RAŠID, Defteri sarajevskog saračkog eshafa 1726–1823, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1998.

HAJDAREVIĆ HADŽEM, Gdje si ti ovih godina, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

HALILOVIĆ SENAHID, Bosanski jezik, Vojna biblioteka, Sarajevo, 1995.

HALILOVIĆ SENAHID, Pravopis Bosanskog jezika, Grafotisak – Grude, Sarajevo, 2017.

HAMZIĆ MIRZET, Školski riječnik književnih izraza, Dobra knjiga, Sarajevo, 2007.

HASANBEGOVIĆ FATMA, Sunce i suton – književno djelo Alije Nametka, Tešanj, 2006.

HASKOVIĆ HUSEIN, Korice i okorci, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

HAŠEK JAROSLAV, Doživljaji dobrog vojnika Švejka u Prvom svjetskom ratu, Humoristička biblioteka Ježe, Beograd, 1947.

HILSENRATY EDGAR, Nacisti & frizer – August Cesarec, Zagreb, 1981.

HODEL ROBERT, Andrić i Selimović forme aktuelnosti, Dobra knjiga, Sarajevo, 2011.

HODŽIĆ HARUN, Sedžda na čistoj zemlji bosanskoj, Udruženje građana Pravda, Sarajevo, 2018.

HODŽIĆ JASMIN, Telegrami za Angela Palmerasa, priče iz ratnog djetinstva, Institut za istraživanje, Sarajevo, 2017.

HORMANN KOSTA, Narodne pjesme Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Svijetlost, Sarajevo, 2001.

HUKIĆ NELA, Zbirka pjesama i umjetničkih radova – štićenika privatnog centra Duje, Međunarodni forum solidarnosti – EMMOUS, Doboj – Istok, 2009.

IBRAHIMOVIĆ NEDŽAD, Mala povijest smrti i pisanja, poezija, Planjax Komerc, Tešanj, 2016.

IBRAHIMAGIĆ OMER, Knjigom o knjigama drugih, Monos, Gračanica, 2016.

IBRIĆ ALMIR, Zabrana figurativne umjetnosti u Islamu, Zalihica, Sarajevo, 2007.

IBRIŠIMOVIĆ MIRZET, Providan dan, Printcoy, Tuzla, 2001.

IDRIZBEGOVIĆ AMIRA, Književnici o Titu – Izbor, Veselin Masleša, Sarajevo, 1984.

ILIĆ JAGODA, Pjesma ribareve žene, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Knjige i zbivanja, Mastrat, Sarajevo, 2008.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Knjiga pamćenja, University Press, Sarajevo, 2013.

IVANKOVIĆ ŽELJKO, (Ne)Mirna Bosna, Rabic, Sarajevo, 2014.

IVANKOVIĆ ŽELJKO, Hod rubovima sjetova, Ex Libris, Rijeka – Sarajevo, 2015.

IVANOVIĆ JOSIP, Biblioteka Badem, Kreševo, 2014.

IVKOVIĆ ŽELJKO, Sablazan jezika, Nacionalno sveučilište, Zagreb, 2014.

IZETBEGOVIĆ ALIJA, Kujt i me, Prishtine, 2008.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 1, A–C, Bošnjačka asocijacija, Sarajevo, 2010.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 2, D–F, Bošnjačka asocijacija, Sarajevo, 2010.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 3, G–J, Bošnjačka asocijacija, Sarajevo, 2011.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 4, K–Kor, Bošnjačka asocijacija, Sarajevo, 2012.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 5, Kos–LJ, Bošnjačka asocijacija, Sarajevo, 2012.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 6, M, Bošnjačka asocijacija Sarajevo, 2014.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 7, N–NJ, Bošnjačka asocijacija Sarajevo, 2014.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 8, O–OP, Dobra knjiga, Sarajevo, 2019.

JAHIĆ DŽEVAD, Riječnik bosanskog jezika 9, Or–Pa, Dobra knjiga, Sarajevo, 2019.

JAHIĆ DŽEVAD, Školski riječnik Bosanskog jezika, Sarajevo, 1999.

JANČAR DRAGO, Kratki izvještaj iz dugo opsjednutog grada, P.E.N. Centar, Sarajevo, 1999.

JANUZ SMAIL, Švedske priče, S.O.R. Mentori, Sarajevo, 2018.

JONASSON JONAS, Djevojčica koja je spasila kralja Švedske, Džepna knjiga Šahinpašić, Sarajevo, 2015.

JOVANOVIĆ BILJANA, Buntovnica s razlogom, Beograd, 2016

JOZEL LADA, HAŠEK JAROSLAV, Doživljaji dobrog vojnika Jaroslav Hašek Švejka, Humoristčka biblioteka Jež, Beograd, 1947.

JUKIĆ MILO, Od koložega do snežnika poezija, Planjax komerc, Tešanj, 2016.

JUKIĆ MILO, Samo jednom se gubi, Klepsidro, Kreševo, 2014.

KADRIĆ ADNAN, Uvod u stilistiku divanske književnosti, analiza poezije, Orijentalni institut, Sarajevo, 2015.

KADRIĆ HALID, Dugo svitanje, tom 1, Šahinpašić, Sarajevo, 2010.

KADRIĆ HALID, Dugo svitanje, tom 2, Šahinpašić Sarajevo, 2010.

KADRIĆ HALID, Dugo svitanje, tom 3, Šahinpašić Sarajevo, 2010.

KADRIĆ HALID, Dugo svitanje, tom 4, Šahinpašić, Sarajevo, 2010.

KALENDA RAHMAN, Ljubav i snovi, Općina Hadžići, Novi Sad, 2013.

KALIĆ OSMAN, Trag jednog prolaznika, Štamparija Fojnica, 2017.

KALIĆ OSMAN, Trag jednog prolaznika, Šamparija Fojnica, 2018.

KANTIĆ-BAKARŠIĆ MARINA, Stilistika dramskog diskursa, University press, Sarajevo, 2013.

KAPETANOVIĆ MEHMED-BEG LJUBUŠAK, Narodno blago – Istorijski arhiv Užice, Istorijski arhiv Užice, Sarajevo, 2007.

KAPETANOVIĆ NIJAZ, Mutne rijeke – Istine o Bosanskom Novom 92/95, Štamparija Fojnica, Sarajevo, 2010.

KARIĆ DŽENITA, Palestinski postkolonijalni roman i novela u djelima Čabre Ibrahima i Gassan Kanafanija, Orijentalni institut, Sarajevo, 2011.

KARIĆ ENES, Čekajući Evropu, Synopsis biblioteka Sarajevo, Zagreb, 2015.

KARIĆ ENES, Priče od sjene, Biblioteka vrtovi, Sarajevo, 2015.

KARPINSKI B, Šta su kolhozi, Sarajevo, 1945.

KAZAZ ENVER, Na razvalinama, Synopsis, Sarajevo, 2014.

KEDROV B, Edinstvo dualektuku loguku i teoruu poznanur, Moskva, 1963.

KLJUČANIN ZILHAD, Ne dolazi više roman, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

KNUT HAMSUN, Po zaraslim stazama, zapisi, Dobra knjiga, Sarajevo, 2014.

KONSTATINOVIĆ RADOMIR, Duh umjetnosti, Univerrsitty Press, Sarajevo, 2016.

KONSTATINOVIĆ RADOMIR, Filosofija palanke, University press, Sarajevo, 2018.

KONJHODŽIĆ AMAR, Prvo poluvrijeme, Općina Hadžići, Hadžići, 2014.

KORDIĆ IVANA, Višak radosti, Planjax Komerc, Tešanj, 2016.

KORDIĆ IVAN, Kao priče, kao pjesme, Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1995.

KOVAČ FUAD, Daleko od moje vode, Futur Art, Sarajevo, 2012.

KREHIĆ SANJA, Nasrudin-hodža priče i dosjetke, Libris, Sarajevo, 2015.

KRLEŽA MIROSLAV, Deset krvavih godina i drugi politički eseji, Biblioteka Žarišta, Sarajevo, 1990.

KRNJIĆ ISMET, Katalog izdavačke djelatnosti, Federalno Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta, Sarajevo, 1994.

KRUGER MICHAEL, Jedanaesta zapovijed – izabrane pjesme, Bosanski stećak, Sarajevo, 2018.

KULENOVIĆ TVRTKO, Natural History of a disease, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2012.

LARGEN KAJ, The Danish Ombudsman, Copenhagen, 1955.

LEŠIĆ ZDENKO, Naučni skup – književno djelo Ćamila Sijarića, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 2003.

LEŠIĆ ZDENKO, Međunarodni naučni skup Ivo Andrić 50 godina kasnije, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 2012.

LEŠIĆ ZDENKO, Saga o autoru, Biblioteka 21, Zagreb, 2015.

LUČAREVIĆ KERIM, Osuđeni na pobjedu, Sarajevo, 2004.

MAGLAJLIĆ MUNIB, Bošnjačka usmena balada, Zemaljski muzej, Sarajevo, 2018.

MAHIĆ ADMIRAL, I gurat ću vinograd kroz mariborske ulice, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

MAHMIĆ ENESA, Na mjestu koje izaziva uzdah, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

MAHMUTEFENDIĆ KEMAL, Pjesme nepoznatog autora, Planjax Komerc, Tešanj, 2016.

MAHMUTEFENDIĆ KEMAL, Mrtvi, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, Tešanj, 2000.

MARIĆ SENKA, Do smrti naredne, Planjax Komerc, Tešanj, 2016.

MARIJANOVIĆ DRAGAN, Lijanov san, Mostar, 2002.

MARKOVSKI VLADIMIROVIĆ VLADIMIR, Izbrane pronzbedennr, Moskva, 1967.

MATKOVIĆ MARIJA, Forum pjesnikova ispovijest uoči smrti, Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1982.

MEIĆ PERINA, Izazovi – hrvatska književnost u BiH i druge teme, Sarajevo, 2015.

MEMIĆ NEDAD, Riječnik germanizma i austrijalizma žene u bosanskome jeziku, Sarajevo, 2014.

MEŠANOVIĆ ZINETA, Glas tisane, Modriča, 2015.

MIĆUNOVIĆ VELJKO, Moskovske godine 1956–1958, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1977.

MIHAILOY H.H, Sovjetska zemlja, Kultura, Beograd, 1947.

MILANOVIĆ NEDŽAD, Čovjek koji je pratio bubamare, Teatar Fedra, Bugojno, 2016.

MILIČEVIĆ NIKA, Ogledi – književni prilozi, Sarajevo, 2007.

MIKULIĆ GORAN, Sarajevo moj grad, knjiga 1, Ribac, Sarajevo, 2013.

MIKULIĆ GORAN, Sarajevo moj grad, knjiga 2, Ribac, Sarajevo, 2013.

MIKULIĆ GORAN, Sarajevo moj grad, knjiga 3, Ribac, Sarajevo, 2014.

MUJAGIĆ NUSRET, Prostorno uređenje i građevinski poslovi, Tuzla, 2011.

MUJIĆ MUNIR, Tropi i figure u arapskoj stilistici, Orijentalni institut, Sarajevo, 2011.

MUJKIĆ MUHAMED S, Logor smrti Luka Brčko 1992, Brčko, 2016.

MURATOVIĆ EDINA, Umjetnost pripovjedanja Branka Ćopića, Sarajevo, 2016.

MUSAGIĆ MUJO, Na kraju umornog vijeka, Planjax komerc, Tešanj, 2016.

MUSTAFIĆ IBRAN, Srebrenica 1993–1995 ratni dnevnik, Udruženje građana majke Srebrenice i Podrinja, Sarajevo, 2009.

NAMETAK FEHIM, Historija Turske Književnosti, Orijentalni institut, Sarajevo, 2013.

NELSEN KASPOR COLLING, Danski građanski rat 2018, Šahinpašić, Sarajevo, 2015.

NEPOZNATO, The Word Book Encyolopedia A, volume 1, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyolopedia B, volume 2, Chicago 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyolopedia, volume 3, Chicago 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia CI–CZ, volume 4, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia D, volume 5, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia E, volume 6, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia F, volume 7, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia G, volume 8, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia I, volume 10, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia L, volume 12, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia M, volume 13, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia N-O, volume 14, Chicago 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia P, volume 15, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia Q-R, volume 16, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia S–Sn, volume 17, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia SO–SZ, volume 18, Chicago 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia T, volume 19, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia U–V, volume 20, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia W–Z–Y–Z, volume 21, Chicago, 1994.

NEPOZNATO, The Word Book Encyclopedia Research Guide index, volume 22, Chicago, 1994.

NESBO JO, Đavolja Zvijezda, Buybook, Sarajevo, 2015.

NEZIROVIĆ ELVEDIN, Boja zemlje, roman prema porodičnom albumu, Synopsis Biblioteka 21, Sarajevo – Zagreb, 2015.

OLJAČA MLADEN, RADOVIĆ ČEDO, Književnici o Titu – Izbor, Veselin Masleša, Sarajevo, 1984.

ORAŠČANIN-KANURIĆ RAMZIJA, Eho Sarinog osmijeha, Udruženje za kulturu, Sarajevo, 2013.

ORAZ ZORAN, U Sjeni anđela, HKD Napredak Fojnica, Zagreb, 2017.

OSMANBAŠIĆ ĆOSIĆ BORA, Vražji nakot, University Press, Sarajevo, 2017.

OSTOJIĆ LJUBICA, Žena među svjetovima poezije, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

OVČINA DAMIR, Kad sam bio Hodža, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

OVČINA ISMET, Književna i politička djelatnost Jovana Kršića između dva svjetska rata, rukopisna građa, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2013.

PALIĆ ISMAIL, Pismo časopis za jezik i književnost II/1, Sarajevo, 2004.

PALIĆ ISMAIL, Pismo časopis za jezik i književnost XII, Sarajevo, 2015.

PAPO LAURA, Rukopisi knjiga 1, Historijski arhiv, Sarajevo 2015.

PAPO LAURA, Rukopis knjiga 2, Historijski arhiv, Sarajevo 2016.

PAŠIĆ-KODRIĆ MIRZANA, Lirska Subjekta (O flertu i odanosti) poezija, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016,

PAVELIĆ DRAGAN, Knjiga o krilatom Fratru, knjiga 411, Biblioteka Ambrozija, Zagreb, 2015,

PECO ASIM, Govori istočne i centralne Hercegovine, broj I, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2007,

PECO ASIM, Govori istočne i centralne Hercegovine, broj II, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2007.

PECO ASIM, Ikavskošćakovski govor Zapadne Bosne, broj III, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2007.

PECO ASIM, Ikavskošćakovski govor Zapadne Bosne, broj IV, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2007.

PECO ASIM, Radovi o turcizmima, broj V, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2007.

PECO ASIM, Jezik književnog teksta bibliografija, broj VI, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2007.

PEPIĆ RADIVOJE, Mostarsko savjetovanje o književnom jeziku, referati, diskusije i zaključci, Oslobođenje, Sarajevo, 1974.

POJSKIĆ MEHMED, Istina pred vratima smrti, Zenica, 2017.

POPOVIĆ MILORAD, Njegošovo naslijeđe, Biblioteka 21 Sarajevo, Zagreb, 2015.

PREGELJ DIJANA, Solo za Sarajevo, Svjetlost, Sarajevo, 2002.

RALJEVIĆ DŽEMAL, Mostarski bez muke (orđinali), Mostar, 2001.

RALJEVIĆ SELMA, Faulkner i Selimović su bili ovdje – modernizam otuđenje i dezintegracija, Univerzitet u Mostaru, Mostar, 2016.

RAMADAN HAJRUDIN, Contes Choisis, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2018.

REBRONJA NADIJA, Flamenko utopija, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

RIZVIĆ MUHSIN, Čovjek uspravnog hoda, Vijeće kongresa, Sarajevo, 1994.

SARAJKIĆ MIRZA, Gazeli Ahmeda Hatema Bjelopoljaka na arapskom jeziku, Orijentalni institut, Sarajevo, 201.1

SARAJKIĆ MIRZA, Poetika otpora u djelu Mehmeda Derviša, Orijentalni institut, Sarajevo, 2019.

SARIĆ SAFET, Infactuo, Mostar, 2012.

SEFEROVIĆ MENSUR, Zvijezde stajačice zapisi o djevojkama i majkama iz dva rata 1941– 1945 / 1991–1995, Bosanska biblioteka, Sarajevo, 2009.

SEJDIĆ HARIS, Hadži Osman, Futur ART, Sarajevo, 2017.

SELIMOVIĆ EMINA, Genocid u crazy horseu, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

SIMIĆ GORAN, Treći zub, Planjax komerc, Tešanj, 2016.

SMAILOVIĆ SALIH, Islam i Bosna i Bošnjastvo, odabrani intervju, El Kamel, Sarajevo, 2015.

SOFTIĆ AIŠA, Zbornik bošnjačkih usmenih predaja, Publishing, Sarajevo, 2005.

SOLAK EDINA, Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini od 1850 do 1914, Institut za jezike, Sarajevo, 2014.

SOLAKOVIĆ MIRSAD, The Boy Who Said Nothing, Sarajevo, 2016.

STALJIN J.V, Marksizam i nacionalno kolonijalno pitanje, Beograd, 1947.

STANIĆ ANTO, I Bogu treba pomoćim, Štamparija Fojnica, Kreševo, 2016.

STANIĆ ANTO, Na djedovom grobu, Šamparija Fojnica, Fojnica, 2018.

STANIĆ ANTO, Zalazak sunca, Šamparija Fojnica, Kreševo, 2017.

SUHANOV PANTELEJMON, Ruski prema najnovijoj metodi s oznakom naglaska i prema novom pravopisu, Prosvjeta, Zagreb, 1946.

SVETISLAV TISA, Milosavljević Svetislav Tisa, Udruženje arhivskih radnika, Banja Luka, 2005.

SVETISLAV TISA, Memoari – banovanje, tom 2, Banja Luka, 2005.

ŠAMIĆ JASNA, Predjeli lutajućih duša poezija, Planjax Komerc, Tešanj, 2016.

ŠANTAK BRANIMIR, Neispričane priče, Nova Svijetlost, Sarajevo, 2017.

ŠANTIĆ FERKO, Ime je znak o Bošnjacima istočno od Drine – Monografska nomen est omen Bošnjaci, Biblioteka korijeni, Beograd, 2012.

ŠIBER STJEPAN, Prevare, zablude, istine, ratni dnevnik 1992, Rabic, Sarajevo, 2000,

ŠILJAK AMINA, Prilozi za orijentalnu filologiju, broj 66, Orijentalni institut, Sarajevo, 2016.

ŠILJAK-JASENKOVIĆ AMINA, Prilozi za orijentalnu filologija, broj 67, Orjentalni institut, Sarajevo, 2018.

ŠOLAN IVO, Okovi i sloboda – Šekspir u doba klasicizma, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1990.

ŠTEGE ALEŠ, Ptujska knjiga pesmi, zgodbe in pričevanja, Slovenska matica, Slovenija, 2006.

ŠTETA SAID, Batunove price, Fondacija atlas, Zenica, 2017.

ŠTETA SAID, Tragom čaja od papaje, Fondacija Atlas, Zenica, 2017.

TADIJANOVIĆ D, Hrvatska misao, Dobra knjiga, Sarajevo, 1996.

TALJIĆ ISNAM, Brdo svjetlosti zašto volim Muhameda, Roman isira, Sarajevo, 2008.

TALJIĆ ISNAM, Srebrenica najtanja nit na ovom svijetu, Bemus, Sarajevo, 2009.

TALJIĆ ISNAM, Roman o Srebrenici, 6 izdanje na bosanskom jeziku, Općina Srebrenica, Srebrenica, 2007.

TALJIĆ ISNAM, Duga je noć kada se čeka da prođe, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

TAUBER ELI, Jevrejsko-španski jezik u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik labenovalencija, Sarajevo, 2015.

TODOROVIĆ LJUBO, Dani grijeha – Dani smijeha, Fineks, Sarajevo, 2004.

TOHOLJ MIROSLAV, Iz savremene turske poezije u Jugoslaviji, Međunarodna književna manifestacija, dani poezije, Sarajevo, 1987.

TOMA SLAVICA, Enciklopedija slika i grafike, Akia M.Prink, Beograd, 2006.

TOMOVIĆ MIRIJANA, Pred zidom ćutanja, Nova svjetlost, Sarajevo, 2016.

TRAVANČIĆ MELIDA, Tešanj u usmenoj književnosti, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj, 2009.

TUTNJEVIĆ STANIŠA, Zbornik radova o Isaku Samokovliji, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 1986.

UJKANOVIĆ ENVER, Alhamijado literatura kao kulturno nasljeđe teđvid Kurana, Istorijski arhiv Ras, Novi Pazar, 2014.

VEJZOVIĆ HANKA, Književni jezik, broj 21, Sarajevo, 2003.

VORONCOV-VELJAMILOY, Heroji i mučenici nauke, Novo pokoljenje UOPOK, Beograd, 1946.

VUKADIN ANTE, Sto godina škole u Mandinu selu 1911–2011, Parvus, Zagreb, 2011.

ZBARSKI I. B, Spomenik naroda Ljenjinu, Privredni pregled, Beograd, 1946.

ZGODIĆ ESAD, Dobojski radovi iz arheologije nestalog svijeta, Centar za kulturu, Tešanj, 2003.

ZELENIKA STJEPAN, Most Svjetova, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2018.

ZIRDUM ANTO, Svjetlost u sumraku – Panorama Hrvatske lirike srednje Bosne, HKD Napredak Podružnica Vitez, Vitez, 1997.

ZOGOVIĆ RADOVAN, Prkosne strofe, Kultura, Beograd, 1947.

ŽETICA ADNAN, Skica za bajku, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

ŽIKIĆ LJUBICA, Slike raspuklog vremena, Srpsko prosvjetno kulturno društvo, Sarajevo, 2005.

ŽUNA EMINA, Linija života, Planjax komerc, Tešanj, 2016.

 

UMJETNOST, ARHITEKTURA, FOTOGRAFIJA, MUZIKA, RAZONODA, SPORT

ARNAUTOVIĆ AMIRA, Sanacija i obnova sakralnih objekata i oštećenih u ratu 1992/95, Umjetnička galerija, Sarajevo, 1999.

BEJDIĆ MAJA, 10 godina poslije obnova zgrade HAD, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2007.

BOROVNJAK ĐURDŽIJA, Verski objekti u Beogradu, Istorijski arhiv, Beograd, 2013.

BUBLIN MEHMED, Gradovi Bosne i Hercegovine, milenij razvoja i godine urbicida, Publising, Sarajevo, 2005.

BUSULAJDŽIĆ ADNAN, Bosanske brvnare, drvo čuvari najstarijih graditeljskih vještina stanovnika Bosne, Zemaljski Muzej, Sarajevo, 2009.

BUSULAJDŽIĆ ADNAN, Rimske vile u BiH / Ronnan Villas in Bosnia and Herzegovina, Zemaljski muzej, Sarajevo, 2011.

ČENGIĆ NIHAD, Likovni fenomen Hadži Sinanove Tekije i njegova konzervacija, Publising, Sarajevo, 2009.

ČELIĆ-ČEMERLIĆ VALIDA, Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naselja, Kanton Sarajevo, Sarajevo, 2010.

ČABARAVDIĆ JANUZ, Vječito neprolazne sevdalinke narodne i starogradske pjesme, Tuzla, 2017.

ČUSTO AMRA, Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941–1945 i 1992–1995, Sarajevo, 2013.

DAUTOVIĆ SMAIL A, 65 godina šaha u Travniku, BZK Preporod, Travnik, 2013.

DEMOKOVA HELENA, Lilaks Miers, Mazaks Mieis, Nacionalna biblioteka, Riga, 2016.

DRAGULJ EMIR, Retrospektivna izložba, Sarajevo, 1989.

ĐEDOVIĆ DAMIR, Organiziranje u sportu, Univerzitet u Mostaru, Mostar, 2016.

ĐURIĆ OLIVERA, Vodić kroz istoriju muzeja, Beograd, 1999.

EHM JOSEF, Panorama Praha, Prag, 1985.

FULURIJA HAMDIJA, Retrovizor karikature i ilustracije, Publishing, Sarajevo, 2006.

GRAHOVAC GAVRILO, Zaštita baštine 2003–2009, FMKS, Sarajevo, 2009.

GUDELJ ANTONIJA, Časopis za umjetnost i kulturu Široki Brijeg, Akademija nauka Široki Brijeg, Široki Brijeg, 2008.

HADROVIĆ AHMET, Hadre – evolucija bioklimatske arhitekture, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2009.

HADROVIĆ AHMET, Architectural pliyusics (Second Edition), Sarajevo, 2010.

HADROVIĆ AHMET, Studije o arhikteturi i ogledi arhitekti, Sarajevo, 2010.

HADŽIAHMETOVIĆ ISMAIL, Narodna uzdanica u kulturnom i društvenom životu muslimana BiH, Historijski arhiv Tuzla, Tuzla, 1998.

HALILBEGOVIĆ NIHAD, Ferhadija džamija u Sarajevu, Vijeće kongresa, Sarajevo, 2007.

HIMMELREICH BOJAN, Vhiši mojega očeta je mnogo bivališć (Janezov evangelij, 14,2), Zgodovski arhiv Celje, Celje, 2003.

HRENOVICA MUHAMED ZLATAN, Slovo o Zaimu, Vidam, Sarajevo, 1997.

JANKOVIĆ ŽIVORAD, Muhamed Kadić – život i djelo, Akademija nauka i ujetnosti, Sarajevo, 2007.

JEMENDŽIĆ NEVRES, Jednoj izgubljenoj mladosti, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2006.

JOKIĆ GOJKO, Nacionalni park – turistički vodič, NIP Turistička šampa, Beograd, 1978.

KAPOR ČEDO, Španska revolucija u slici 19. juli 1936, Istorijski muzej, Sarajevo, 2002.

KAZAZOVIĆ ELVIR, ČAPLAR ALAN, Planine i planinarstvo, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2017.

KOLOŠKA VLADIMIR, Slovenska mesta skazi čas Slovena Touns Thiough time, Arhiv Slovenije, Ljubljana, 2005.

KOS MIRJANA, U zdravom tijelu zdrav duh – turizam i sport na Opatijskoj revijeri, Hrvatski muzej, Rijeka, 2012.

KUDELA JIRI, Čeh koji je gradio evropsko Sarajevo, Muzej, Sarajevo, 2007.

KURTAGIĆ RIFAT, Alte Brucke in Mostar, Mostar, 2004.

MAEGERLEIN, Olimpia 1968, Mexico, 1985.

MAJEEN VJEKOSLAV, Filmska djelatnost škole narodnog zdravlja Andrija Štampar 1926–1960, Hrvatski državni Arhiv, Zagreb, 1995.

MERDŽANOVIĆ SAMIRA, Vokalni ansambl Bugojno 1996–2016, Teatar Ferda, Bugojno, 2017.

MUMINOVIĆ AHMED, Valter brani Sarajevo, Agarthic Comics, Sarajevo, 2014.

MUŠETA-AŠĆERIĆ VESNA, Spomenici revolucije grada Sarajeva, Gradski zavod za zaštitu i korištenje, Sarajevo, 1989.

NEPOZNATO, Odmor na selu, Bosna i Hercegovina, Nepoznato, 1984.

NEPOZNATO, Trebinje – turistika organizacija, Opština Trebinje, Trebinje, 2009.

PAVER JOSIP, Dokumenti zagrebačkih sportskih organizacija od kraja 18. stoljeća do 1941, Arhiv Hrvatske, Sarajevo, 1987.

PUNOVIĆ ĐORĐE, Spomen park Kragujevački oktobar, Ljubljana, 1970.

RADUNOVIĆ STEVAN, Novac u Crnoj Gori, Državni arhiv, Cetinje, 2007.

RIZVIĆ ISMET, Akvareli Ismeta Rizvića, Svjetlost, Sarajevo, 2004.

SAMARAH TARIK, Srebrenica fotografije, Srebrenica, 1999.

SELIMOVIĆ SELMA, Mostar urbicid, Centar za mir i multietničku saradnju, Mostar, 2004.

SERDAREVIĆ ŠEMSUDIN, The old brudge in Mostar / Stari most u Mostaru, Mostar, 2004.

SKENDER NIJAZ, Transformacioni procesi – Antropološka obilježja pod uticajem posebnog kinezološkog programa, Pedagoški fakultet, Bihać, 2008.

SMOKVINA MILJENKO, Snimiti nevidljivo razvitak ultra brze fotografije u Rijeci, Državni Arhiv u Rijeci, Rijeka, 2004.

ŠANIĆ SALKO, Pozorišni repertoar u Mostaru 1879–2001, Mostar, 2001.

ŠARIĆ SALKO, Narodno pozorište u Mostaru, Mostar, 1999.

ŠARIĆ SALKO, Likovna pozornica, Mostar, 2001.

ŠEBIĆ LEJLA, Aerobik aerobna gimnastika, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo, 2012.

ŠTRAUS IVAN, Arhitekt, Akademija nauka, Sarajevo, 2002.

VIDIĆ PETAR PERICA, Članovi akademije nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2013.

VUJANOVIĆ RADOVAN, Na vječnoj stazi spomenici i spomen obilježja, Opšinski odbor Pljevlja, Pljevlja, 1988.

VUŠKOVIĆ BORIS, Split fotomonografija, Split, 2006.

TAHIROVIĆ NESIM, Respektativna izložba, Colegium artristicium, Sarajevo, 2010.

TRAKO ŠUKRIJA, Saz u Bosni, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2014.

ŽILIĆ ERIKA, Dokumentarna fotografija katalog izložbe, Državni Arhiv u Osijeku, Osijek, 2012.

ŽULJIĆ VLASTA JELENA, Sarajevo metropola model razvoja, Arhitektonski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2015.

NAUKA I ZNANJE UOPĆE

ADEMOVIĆ FADIL, Almanah, Vijeće Kongresa, Sarajevo, 2003.

ADŽOVIĆ RUŽDIJA Č, Merhamet 100 godina 1913–2013, Sarajevo, 2012.

ANTONIĆ ZDRAVKO, Partizansko savjetovanje u Ivančićima 1942, Institut za Istoriju, Sarajevo, 1983.

BEGOVIĆ NEDIM, Zbornik radova Vakufi u BiH, Islamska zajednica, Sarajevo, 2013.

BEGOVIĆ NEDIM, Zbornik radova Vakufi u BiH, Islamska zajednica u BiH, Sarajevo, 2015.

BEJDIĆ MAJA, 10. godina poslije – obnova zgrade HAD, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2007.

BEUS SPOMENKA, Ljudska prava / Human Rights, odabrani međunarodni dokumenti, Nezavisni biro za humanitarna pitanja, Sarajevo, 1996.

BIJEDIĆ ALMIR, Bilten – 125. godina meteorologije u Bosni i Hercegovini, FHMZ, Sarajevo, 2017.

BIJEDIĆ ALMIR, Bilten, FHMZ, Sarajevo, 2018.

BRANKOVIĆ JASMIN, Zbornik radova nastali kao rezultati istraživačkih projekata koje finansira Federalno Ministarstvo obrazovanja i znanosti, Mostar, 2015.

BRATANIĆ MAJA, Pojmovnik EUROVOC 2, Zagreb, 2000.

BROZ JOSIP TITO, VII Kongres SKJ 1942, Kultura, Beograd, 1958.

BUDO ALEKS, Kodiket e shqiperise, Tirane, 2003.

CERO MUSTAFA, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH u 2001. godini – dokumenti, Helsinški komitet, Sarajevo, 2002.

COGO IKBAL, Muzejsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini 1945–2012. godine, Muzej grada Zenica, Zenica, 2016.

CRNKOVIĆ GORAN, 120 godina riječke željeznice, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka, 1998.

CRNKOVIĆ GORAN, Statuti urbani notary, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka, 1998.

CVIKOVIĆ IVAN, Bibliografije članova odjeljenja društvenih nauka ANUBiH, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 2015.

ĆEMAN SENAD, Zbornik radova o vakufima – Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini, Vakufi u Banja Luci Turali – Begov Vakuf u Tuzli, Islamska zajednica u BiH, Sarajevo, 2012.

ĆOSIĆ STJEPAN, ISDF međunarodna norma za opis funkcija, Zagreb, 2009.

ĆOSIĆ STJEPAN, Stalni postav, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2006.

ČAKLOVICA FARUK, Bibliografija univerzitetskih i naučnih publikacija 1949–2009, 60 godina postojanja i rada Univerziteta u Sarajevu, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2010.

ČAMO EDHEM, Spomenica 1951–1976, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1976.

ČAMPARA SALKO, Museum of contemporary art Sarajevo, Direkcija Internacionalnog kulturnog projekta, Sarajevo, 1998.

ČEKIĆ SMAIL, Nastanak razvoj i funkcionisanje instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti 1992–2013, Institut za istraživanje, Sarajevo, 2014.

ČENGIĆ MUSTAFA, Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca 1992–1997, Vijeće Kongresa, Sarajevo, 1998.

ČOVIĆ BORIVOJ, Pod kod Bugojna naselje bronzanog i željeznog doba u Centralnoj Bosni, Zemaljski muzej, Sarajevo, 1991.

DANIČIĆ TATJANA, Bibliografija priloga časopisa značenja 1982/2004, Narodna biblioteka, Doboj, 2004.

DAUTBEGOVIĆ ALMAZ, Spomenica stogodišnjice rada Zemaljskog muzeja BiH 1888–1988, Zemaljski muzej, Sarajevo, 1988.

DEDIJER VLADIMIR, Beleške iz Amerike, Kultura, Beograd

DELIBAŠIĆ ESAD, Osnovi kulturne politike, Vrijeme, Zenica, 2012.

DILBEROVIĆ ELVIRA, Zbornik radova nastali kao rezultati istraživačkih projekata koje finansira Federalno Ministarstvo obrazovanja i znanosti, Mostar, 2015.

DIMITRIJEVIĆ BRANKA, Arhitekta u Bosni i Hercegovini 1857–1942, Zemaljski muzej, Sarajevo, 2007.

DIZDAR SREBREN, Oblici i umjeća akademskog pisanja, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2015.

DOBRAČA KASIM, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2000.

DOBRAČA KASIM, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak II, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2002.

DURIĆ PAŠAGA, Carpe Diem, JU Narodna i univerzitetska biblioteka, Tuzla, 2000.

ĐELILOVIĆ ASIM, Muzej u egzilu Bosne i Hercegovine u modernom dobu, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

ĐERIĆ NADA, ISAD (G), Opšti međunarodni standard za opis arhivske građe, Novi Sad, 2006.

ĐURAŠKOVIĆ ĐURO, Nacrt dokumenata za deveti kongres Saveza komunista Jugoslavije, Kultura, Beograd, 1989.

ĐURĐEVIĆ ZIJADA, Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2006.

FAJIĆ ZEJNIL, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak V, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 1999.

FAJIĆ ZEJNIL, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak XI, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2003.

FILIPOVIĆ MUHAMED, Metodologija znanosti i znanstvenog rada, Svjetlost, Sarajevo, 2004.

GELO JOSIP, Cleura časopis Franjevačkoga Muzeja Gorica – Livno, Franjevački muzej Livno, Livno, 2014.

GERC ANA, Biblioteka u digitalnom okruženju, Priručnik za predmet informatizacije bibliotečke djelatnosti, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2009.

GREBO ZDRAVKO, Trideset godina KPBiH – SKBiH, Marksistički studijski centar, Sarajevo, 1978.

GRINFELDER P, Četvrti kongres Saveza komunista Bosne i Hercegovine – Oslobođenje – Sarajevo, 1965.

GUŠIĆ SEJDALIJA, Izložba biseri iz osmanskih fondova i zbirki Istorijskog arhiva, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2007.

GUŠIĆ SEJDALIJA, Pečati sa bujuruldija Bosanskih i Hercegovačkih namjesnika, JU Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008.

HASANBEGOVIĆ MUHAREM, Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, svezak III, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 1991.

HASANI MUSTAFA, Naučni skup Vakufi u Bosni i Hercegovini, zbornik radova, Sarajevo, 2011.

HEDVIKA EDOVC, Mojster izdelek na ogled postavi Celjske obrtne razstave nekoč in danas, Celjski Arhiv, Celje, 2007.

HERSTAD JOHN, Janus International council on Archives, Francuska, 1997.

HODNIK ZLATKO, Nova muzejska akvizicija Maketa Vezirskog konaka u Travniku, Kantonalni arhiv u Travniku, Travnik, 2012.

HORVAT DANICA, Hidra Croation Information documentation Referrat Agency, Zagreb, 2002.

HOZIĆ EDO, Biografija Sarajeva 92–93, Bemus, Sarajevo, 2008.

HUMO ESAD, Stari most spomenik mira / The bridge – Monument of Peace, Centar za mir i nultietničku saradnju, Mostar, 2004.

HUREM MIRJANA, ISAD (G) Opća Međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva, Zagreb, 2001.

HUSIĆ ALADIN, Orijentalni institut u Sarajevu 1950–2015, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015.

HUSIĆ ALADIN, LAVIĆ OSMAN, Bosanske Vakufname – katalog izložbe, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2013.

HUSIĆ ALADIN, Orijentalni institut u Sarajevu 1950–2015. / The Orjental instituten in Sarajevo 1950–2015, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015.

ILIĆ MIODRAG, Mićo Sokolović – povodom 100. godišnjice rođenja, Vijeće Saveza sindikata, Sarajevo, 1983.

INĐIĆ MILAN, Djeca heroji, Dom štampe, Zenica, 1985.

IŠEK TOMISLAV, Mjesto i uloga HKD Napredak u kulturnom životu Hrvata Bosne i Hercegovine 1902–1918, Institut za Istoriju, Sarajevo, 2002.

JAHIĆ MUSTAFA, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak VI, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 1999.

JAHIĆ MUSTAFA, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak VIII, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2000.

JAHIĆ MUSTAFA, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak XII, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2002.

JOVANOVIĆ VERA, Ombdusmeni, Sarajevo, 1999.

JURIŠIĆ JAKOV, XI Kongres SK BiH SDP dokumenti 1991, Redakcijskih odbor, Sarajevo, 1991.

KADENIĆ RAHMIJA, Zbornik radova – razaranje spomenika kulture na tlu nekadašnje Jugoslavije 1991–1995, Društvo za istinu, Beograd, 1997.

KAJAN IBRAHIM, Život – časopis za književnost i kulturu, Društvo pisaca, Sarajevo, 2010.

KALENDER FAHRUDIN, Radničke biblioteke i čitaonice u BiH do 1941. godine, Društvo bibliotekara, Sarajevo, 1998.

KAPETANOVIĆ KEMAL, Metalurški Institut, Zenica, 2012.

KAPETANOVIĆ KEMAL, Svečana sjednica i naučni skup, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1977.

KAPOR ČEDO, Četvrti kongres udruženja Jugoslovenskih dobrovoljaca Španske republikanske vojske, Udruženje jugoslovenskih dobrovoljaca, Beograd, 1973.

KARDAŠ MEHMED, Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafije, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015.

KARDELJ EDVARD, Desetogodišnjica organizacije Ujedinjenih nacija, Politička biblioteka, Beograd, 1955.

KARDELJ EDVARD, Nacrt dokumenata za deveti kongres Saveza komunista Jugoslavije, Komunist, Beograd, 1968.

KEMURA IBRAHIM, Značaj i uloga Narodne uzdance u društvenom životu Bošnjaka 1923–1945, Bošnjački institut, Sarajevo, 2002.

KEMURA IBRAHIM, Četvrta i peta konferencija KPJ za BiH u istorijskom razvitku, Institut za istoriju, Sarajevo, 1980.

KETELAAR ERIC, Comma 2016/-1/2 International journal on Archives, 2013.

KLARIĆ SLAVICA, Srpska kulturno i prosvjetno društvo Prosvjeta 1902–1949, Sumarno-analitički inventor, Arhiv BiH, Sarajevo, 2004.

KOLESARIĆ VLADIMIR, Zbornik radova sa skupa nasilje nad djecom 2008, I dio, Filozofski fakultet, Osijek, 2010.

KOLESARIĆ VLADIMIR, Zbornik radova sa skupa nasilje nad djecom 2008, II dio, Filozofski fakultet, Osijek, 2010.

KOLESARIĆ VLADIMIR, Zbornik radova sa skupa nasilje nad djecom 2008, III dio, Filozofski fakultet, Osijek, 2010.

KOŠTIĆ MUJO, Bibliografija zakona i drugih pravnih akata Bosne i Hercegovine, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2009.

KOŠTIĆ MUJO, Bibliografija Bosniace objavljene od 1941. do 1945. godine izdane u vrijeme Nezavisne države Hrvatske, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 2007.

KOVAČEC DEANA, Radovi Hrvatsko arhivističko društvo – 41. savjetovanje arhivska služba na pragu pristupa, Karlovac, 2006.

KRISTIĆ ALEN, Znakovi i vremena prognani u zaborav – Fragmenti o pozitivnom potencijalu religioznog, Synopsis, Sarajevo, 2016.

KRKIĆ SAFET, Zapadna civilizacija uzor razvoja u 21. vijeku da ili ne, Vijeće Kongresa, Sarajevo, 1999.

KRSTIĆ MILAN, Trinaesti kongres SKJ, NIGRO Privredni pregled, Beograd, 1986.

KUJOVIĆ MINA, Katalog izložbe Arhiva Federacije 12. 12. 2007, Arhiv Federacije BiH, Sarajevo, 2007.

KUJUNDŽIĆ ENES, Akademska periodika i naučno istraživački rad, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2013.

KUJUNDŽIĆ ENES, Biblioteka na početku trećeg milenija, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2018.

KULENOVIĆ ZLATAN, Grb familije Kulenović, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2008.

LADISLAV DOBRICA, Rat je, braćo, rat junaci, posljednja velika insurekcija o feudalnoj Hrvatskoj 1805, Zagreb, 2009.

LASIĆ MILAN, EU nastanak strategije nedoumice i integracijskih dometi, Publishing, Sarajevo, 2009,

LAVIĆ OSMAN, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak X, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2002,

LAVIĆ OSMAN, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak XV, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2006,

LAVIĆ OSMAN, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak XVII, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2010,

LAVIĆ OSMAN, Bilten Gazi Husrev-begove biblioteke, broj 3, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2017.

LEMIĆ VLATKA, Arhives Arhivski informacijski sustav, Državni arhiv, Zagreb, 2008.

LEMIĆ VLATKO, Državni arhiv u Hravatskoj, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2009.

LJUBOS JANKO, BILETIĆ SANDRA, Sarajevski atentat 1914. godine i Prvi svjetski rat u dokumentima arhiva Samostana u Fojnici, Kreševo, 2008.

MAHMUTEFENDIĆ KEMAL, Časopis za kulturu JU Javna biblioteka Alija Isaković, JU Javna biblioteka Gradačac, Tešanj, 2009.

MANĐERALO STIPO, Pismo za puk i gospodu, Zagreb, Sarajevo, 2015.

MASLIĆ FATIMA, Travnička zbirka / collection of Artworf for Travnik, Zavičajni muzej Travnik, Travnik, 2013.

MASLIĆ FATIMA, Vodič kroz memorijalni muzej Ive Andrića – život i literatura, Zavičajni muzej Travnik, Travnik, 2009.

MASLIĆ FATIMA, Vodič kroz izložbene postavke Zavičajnog muzeja Travnik, Zavičajni muzej Tavnik, Travnik, 2012.    

MASLIĆ FATIMA – Tvrđava Stari grad Travnik, Zavičajni muzej Travnik, Travnik, 2010.

MASTILOVIĆ ANJA, Kulturnohistorijska zaostavština Silvija Strahimira Kranjčevića, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2018.

MASTILOVIĆ ANJA, Kulturnohistorijska zaostavština Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka – bibliografija, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2018.

MIKULIĆ BRANKO, Rasprave, NIŠRO Oslobođenje, Sarajevo, 1978.

MILIŠIĆ SENIJA, Nauka i naučne ustanove u Bosni i Hercegovini 1945–1958, Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2015.

MILOŠEVIĆ M, Falsifikatori istorije, Beograd 1948, Beograd, 1948.

MILJANOVIĆ BORO, Stazama šeste proleterske, Magenta, Beograd, 2002.

MITRAŠEVIĆ VESELIN, Peti kongres Saveza komunista BiH stenografske bilješke, Centralni komitet SK BiH, Sarajevo, 1978.

MITRAŠEVIĆ VESELIN, Sedmi kongres Saveza komunista BiH – dokumenti, Sarajevo, 1978.

MITRAŠEVIĆ VESELIN, Osmi kongres Saveza komunista BiH – dokumenti, Sarajevo, 1982.

MUMINOVIĆ ALIJA, Organizacija Islamske konferencije i agresija na RBiH 1992–1995, Vijeće Kongresa, Sarajevo, 1998.

MUTAPČIĆ DŽEMALUDIN, Notarska Komora FBiH, Bilten broj 1, Notarska Komora FBiH, Sarajevo, 2017.

MUŠOVIĆ NEDIM, Petar Kočić 1877–1916, Krajiške legend – izložba povodom sto tridesete godišnjice rođenja 1877–2007, Sarajevo, 2007.

NAMETAK FEHIM, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak IV, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 1998.

NEPOZNATO, V Kongres komunističke partije Jugoslavije – izvještaji i referati, Kultura, Beograd, 1948.

NEPOZNATO, Lietuvos Nacionalines Martyno Mazuydo Bibliotekas inkunabulai, Litvanija, 2014.

NUMIĆ SUADA, Informatika zbirka zadataka i vježbi od 5 do 8 razreda osnovne škole, Sarajevo, 2004.

NUMIĆ SUADA, Informatika za učenike za 7–8 razred osnovne škole, Bosanska riječ, Sarajevo, 2004.

OBRADOVIĆ DŽAFER, Godišnjak slovo gorčina, broj 25, Stolac, 2003.

ORLIĆ HAZIM, Windows XP profesional brzi kurs, Sarajevo, 2005.

OVČINA ISMET, Bosniaca časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, godina 9–10, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2005.

OVČINA ISMET, Bosniaca časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2006.

OVČINA ISMET, Bosniaca časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2007.

OVČINA ISMET, Glasnik NUBBIH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sarajevo, Sarajevo, 2007.

PAVIĆ VJEKOSLAV, Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske, Published By, Zagreb, 2001.

PAVLOVIĆ VESNA, Žene u crnom, Standard, Beograd, 2015.

PEJIĆ MARINKO, Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost (XVII–XVII), Sarajevo, 2001.

PIJADE MOŠA, Izabrani govori i članci 1948–1949, Kultura, Beograd, 1950.

POPARA HASO, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak VII, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2000.

POPARA HASO, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak IX, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2001.

POPARA HASO, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak XIII, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2004.

POPARA HASO, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak XIV, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2005.

POPARA HASO, Katalog Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak XVI, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2008.

POPARA HASO, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak XVIII, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2013.

PREMAC VLADIMIR, Filozofija i sociologija – bibliografija S.R. Hrvatske od 1945–1962, Sarajevo – Zagreb, 2009.

PRGUDA EDIN, Muslimansko kulturno i prosvjetno društvo Gajret 1921–1941, Arhiv BiH, Sarajevo, 2004.

PRIBIČEVIĆ DUŠANKA, Nevladine organizacije i europski standardi ljudskih prava, Zagreb, 1998.

PRSTOJEVIĆ MIROSLAV, Deveti kongres Saveza komunista BiH – dokumenti, Centralni komitet SK, Sarajevo, 1987.

PRSTOJEVIĆ MIROSLAV, Kritičari o djelu Rodoljuba Čolakovića, NIŠRO Oslobođenje, Sarajevo, 1983.

RADŽEVIČIENE RAIMUNDA, Lietuvos Valstybes istorijos Archyvas, Litvanija, 2006.

RAHMANOVIĆ AHMET M, Black Soul, Conectum, Sarajevo, 2016.

RAMADANOVIĆ BRANKA, Pekinška deklaracija i platforma za akciju – četvrta svjetska konferencija o ženama, OSCE Odjel za administraciju, Sarajevo, 1995.

RAŠIDBEGOVIĆ AMRA, Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2006.

RIZVANBEGOVIĆ FAHRUDIN, Mladi i naslijeđe – izložba učenika osnovnih i srednjih škola, Sarajevo, 1997.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak 2004, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2004/2007.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak 2005, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2005/2008.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak 2006, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2006/2009.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak 2007, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2007/2011.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak 2008, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2012.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak 2009, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2013.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak 2010, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2014.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak, Hidrologija 2011, knjiga 1, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2015.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak, Meteorologija 2011, knjiga 2, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2015.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak, Hidrologija 2012, knjiga 1, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2016.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak, Meteorologija 2012, knjiga 2, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2016.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak, Hidrologija 2013, knjiga 1, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2017.

RIMAC NINO, Hidrološki godišnjak, Meteorologija 2013, knjiga 2, Federalni hidrometeorološki zavod, Sarajevo, 2017.

RODINIS ANDREJ, Matica Hrvatska Sarajevo: 130 godina, 1879–2009, Sarajevo, 2011.

RODINIS ANDREJ, Napretkova kulturno-historijska zbirka analitičkih inventara, Arhiv BiH, Sarajevo, 2004.

RODINIS ANDREJ, Španski građanski rat (1936–1939) u ostavštini Čede Kapora, Arhiv BiH, Sarajevo, 2006.

ROŽAJAC-ZULČIĆ MIRELA, Građa za bibliografiju Mustafe Imamovića, University press, Sarajevo, 2009.

RUBIČIĆ DARKO, 100 godina Arhiva, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2007.

SARIĆ SAMIJA, Izložba projekti (skice i planovi) sakralnih objekata u fondovima Arhiva BiH 1878–1918, Arhiv BiH, Sarajevo, 2005.

SARIĆ SAMIJA, ŠTIMAC/ VERA, Sinagoge u Bosni i Hercegovini dokumenti, planovi i fotosi, Arhiv Federacije, Sarajevo, 1998.            

SEKULIĆ BOŽIDAR, Četvrta sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, Oslobođenje, Sarajevo, 1966.

SEKULIĆ BOŽIDAR, Smjernice o najvažnijim zadacima SKJ u razvijanju sistema društveno-ekonomskih i političkih odnosa, Oslobođenje, Sarajevo, [s.a.]

SEKULIĆ BOŽIDAR, Republičko savjetovanje Saveza komunista o nekim obilježima političke situacije u BiH, Oslobođenje, Sarajevo, 1968.

SEKULIĆ BOŽIDAR, XX sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Oslobođenje, Sarajevo, [s.a.]

SEKULIĆ BOŽIDAR, XXI sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Centralni komitet BiH, Sarajevo, [s.a.]

SEKULIĆ BOŽIDAR, XXII sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Oslobođenje, Sarajevo, [s.a.]

SEKULIĆ BOŽIDAR, XXIII sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Politička biblioteka, Sarajevo, [s.a.]

SEKULIĆ BOŽIDAR, XXIV sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Politička biblioteka, Sarajevo, [s.a.]

SEKULIĆ BOŽIDAR, Govor druga Tita na VI kongresu Saveza sindikata Jugoslavije, Politička biblioteka, Sarajevo, [s.a.]

SEKULIĆ BOŽIDAR, Govor druga Tita na VI kongresu Saveza, Politička biblioteka, Sarajevo, [s.a.]

SEKULIĆ BOŽIDAR, Treći plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, Oslobođenje, Sarajevo, 1966.

SIMOVIĆ MIODRAG, Bibliografija krivičnog prava Bosne i Hercegovine 1914–2014, knjiga CLXII, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 2015.

SMAJIĆ MESUD, Biblioteka grada Sarajevo – 60 godina biblioteke grada Sarajeva 1947–2007, JU biblioteka grada, Sarajevo, 2007.

S. N, Osnivački Kongres komunističke partije BiH, Sarajevo, 1950.

S. N, Museum of contemporary art Sarajevo – Direkcija Internacionalnog kulturnog projekta, Sarajevo, 1999.

S. N, Deveti kongres Saveza komunista Jugoslavije, Komunist, Beograd, 1968.

S. N, Deveti Kongres Saveza komunista Jugoslavije, Oslobođenje, Beograd, 1969.

S. N, Njegovanje tradicija NOP-a Socijalističke revolucije, Gradska konferencija SSRBiH, Sarajevo, 1986.

S. N, Josip Broz Tito – govor na sedmom Kongresu Saveza sindikata Jugoslavije, Riječ na drugoj sjednici CKSKJ, Komunist, Beograd, 1975.

S. N, Nepoznato – Godišnje izvješće o djelatnostima Ombudsmana FBiH za 2002. godinu i ocjena stanja ljudskih prava u Federaciji BiH, Ombudsmani FBiH, Sarajevo, 2003.

S.N, ATRASK LITUVOS ARCHYVUS, Arhiv Latvije, Latvanija, 2013.

SPASIĆ B. ŽIVOJIN, Tako je rođena Jugoslavija, Jajce, 1969.

STOJANOVIĆ SLAVICA, Žene za mir, Beograd, 2012.

SUDŽUKA MUHAMED M, Naš problem, Štamparija Omer Šehić, Sarajevo, 1933.

SYVIA MADER, International congress catasy rophes and – zbornik radova s međunarodnog skupa, Sarajevo, 2011.

ŠARAČEVIĆ NARCIS, Šezdeset godina biblioteke grada Sarajeva 1947–2007, Biblioteka grada, Sarajevo, 2007.

ŠAREVIĆ ABDULAH, Istina i sloboda / Filozofija umjetnosti / Suvremena povijest, Svjetlost, Sarajevo, 2004

ŠARIĆ SALKO, Šantićeve večeri poezije, Muzej Mostar, Mostar, 2010.

ŠARIĆ SALKO, Centar za kulturu u Mostaru – pregled djelatnosti, Centar za kulturu, Mostar, 2010.

ŠTETIĆ RIZAH, Retrospektiva 1991, Umjetnička galerija, Sarajevo, 1991.

TOLIĆ FRANJO, XI Kongres SKJ referat rezolucije, završna riječ, NIŠRO Oslobođenje, Sarajevo, 1978.

TOPIĆ FRANJO, Znakovi i vremena teologija povijesti i Nans urs von Balthasar, Napredak, Sarajevo, 2014.

TURKER ADNAN, Zanimljivi vakufi u historiji Generalne direkcije vakufa, Ankara, 2013.

TURNHER TONE, Osmi kongres SUBNOR-a Jugoslavije, Savezni odbor SUBNOR-a, Beograd, 1978.

UJKANOVIĆ ENVER, Štampana djela na arapskom jeziku u orijentalnoj zbirci arhiva RAŠ, Istorijski arhiv, Novi Pazar, 2012.

VASILJEVIĆ BORO, Socijalistički savez zbornik dokumenata 1945–1969, Esport pres, Beograd, 1969.

VELJOVIĆ SRĐAN, Žene u crnom u kontekstu grada fotografija, Simbol, Beograd, 2012.

VLAISILJEVIĆ UGO, Skica za portret Arifa Tanovića, Akademija nauke i umjetnosti, Sarajevo, 2011.

VUJOŠEVIĆ UBAVKA, Izvori za istoriju SKJ – Drugi (Vukovarski) kongres KPJ, Komunist, Beograd, 1983.

ZAHIROVIĆ ŠABAN, Mujaga komadina (1839–1925), Arhiv Hercegovine, Mostar, 2001.

ZAIMOVIĆ SENAID, Nekad i sada vakufi s područja općina Stari grad i Centar Sarajevo, Islamska zajednica u BiH, Sarajevo, 2014.

ZAIMOVIĆ SENAID, Zbornik radova – Vakufi u Bosni i Hercegovini, naučni skup, Vakufska direkcija, Sarajevo, 2011.

ZAIMOVIĆ SENAID, Zemlja Vakufa u BiH DVD dokumentarni film, Vakufska direkcija, Sarajevo, 2014.

ZAIMOVIĆ TARIK, Sistem ranog upozoravanja, Bosna i Hercegovina, kvartalni izvještaj januar–mart, Pravni fakultet, Sarajevo, 2002.

ZAJOVIĆ STAŠA, Ženski sud o događaju u Sarajevu o nastavku procesa, ART Print, Beograd, 2015.                                                                                                                                                                                                                  

ZULFIKARPAŠIĆ ADIL, Kalendar događanja u Bošnjačkom institutu 2005. godine, Bošnjački institut, Sarajevo, 2006.

FILOZOFIJA I PSIHOLOGIJA

BAOTIĆ MATO, Altercatines et disputationes Sapientiae et Stultitae yaris de rebus factae, Franjevačka klasična gimnazija, Visoko, 2018.

BEGOVIĆ ŠEFKA, LIČINA BREZĐETKA, Edukativni centar za žensku djecu, Sarajevo, 2016.

BERBREROVIĆ JELENA, Racionalnost i jezik ogledi iz savremene filozofije, Svjetlost, Sarajevo, 2004.

FILIPOVIĆ MUHAMED, Filozofski eseji, Prosperitet, Sarajevo, 2007.

FOČO SALIH, Rasprava o etici i moralu, Publishing, Sarajevo, 2011.

ILIĆ VLADIMIR LENJIN, Materijalizam empiriokrimizma, Kultura, Beograd, 1948.

KIKOVIĆ MILANKO, Psiho-socijalni poremećaj djece izazvan ratom u BiH, Drugo izdanje, Studentska štamparija Univerziteta Sarajevo, Sarajevo, 1997.

MURATOVIĆ RASIM, Šta je etika, Institut za istraživanje zločina, Sarajevo, 2014.

MURATOVIĆ RASIM, Zlo i ljudsko dostojanstvo u djelu Arnea Johana Vetlescna, Institut za istraživanje zločina, Sarajevo, 2014.

ŠARČEVIĆ ABDULAH, Politička filozofija i multikulturalni svijet / Istina o istini / Svijet moderne i postmoderne / U sjeni nihilizma, Svjetlost, Sarajevo, 2003.

ŠARČEVIĆ ABDULAH, Filozofija i svijet života Moderna Versud post moderna – Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1991.

ŠARČEVIĆ ABDULAH, Filozofija i nauka u modernom svijetu, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1990.

ŠKULJEVIĆ ŽELJKO, Ogledi iz grčke filozofije, Minex, Zenica, 2003.

TANOVIĆ ARIF, Dijalog časopisa za filozofska i društvena pitanja Sarajevo, JP Geodetski zavod, Sarajevo, 2001.

VETLESEN ARNE JOHAN, Studije o zlu, Institut za istraživanje, Sarajevo, 2017.

ZAREVSKI PREDRAG, Psihologija pamćenja i učenja, Naklada Slap, Zagreb, 1997.

ZUSKO VLASTIMIR, Estetika uvod u sadašnjost tradicionalne discipline, University press, Sarajevo, 2016.

ŽIGA JUSUF, Vrijeme razljuđenih dvonožaca paradigma Bosne koju su izdali, Institut za istraživanje zločina, Sarajevo, 2007.

RELIGIJA I TEOLOGIJA

ABU BAKIR SIRAJ-AD-DŽIN, Muhamed – život njegov osnovan na vrelima najstarijim, Oslobođenje international, Ljubljana, 1995.

ALI IBN ABI TALIB, Staza riječitosti / Govori, pisma, izreke, Islamska zajednica, Zagreb, 1994.

BAŠIĆ ESMIR, Kriza morala mladih, Centar za kulturu i obrazovanje mladih, Tešanj, 2006.

BEĆIROVIĆ DENIS, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Zagreb – Sarajevo, 2012.

BOBAN LUCIANA, Latinske gramatike i bosanskohercegovački franjevci, Filozofski fakultet sveučilišta, Mostar, 2017.

BOJANIĆ LUKAČ DUŠANKA, Maglajski Sidžil 1816–1840, Bošnjački institut, Sarajevo, 2005.

BUGARI SULEJMAN, Izreke za raju iz Raja, Sarajevo, 2015.

CERIĆ MUSTAFA, Islam u Bosni, Vijeće Kongresa, Sarajevo, 1994.

CVITKOVIĆ IVAN, Društvo, religija mladi, Centar za marksizam, Sarajevo, 1974.

CYRIL GLASSE, Enciklopedija Islama A–Ž, Libris, Sarajevo, 2006.

CYRIE GLASSE, Enciklopedija Islama 3, MAŠ–KUY, Libris, Sarajevo, 2014.

CYRIE GLASSE, Enciklopedija Islama 5, S–ŽRT, Libris, Sarajevo, 2014.

ĆOŠKOVIČ PEJO, Crkva Bosanska u XV stoljeću, Institut za istoriju, Sarajevo, 2005.

ČUTURIĆ LEONARDO, Vjera Bosne / vjerski život, obična i pučka pobožnost bosanskih katolika prve polovice XX stoljeća, Fojnica, 2017.

FULLER GRAHAM, Svijet bez Islama, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

GLAZIER MICHAEL, Suvremena katolička enciklopedija A–LJ, Marjan tisak, Split, 2005.

GLAZIER MICHAEL, Suvremena katolička enciklopedija M–Ž, Marjan tisak, Split, 2005.

GROZDANOV ZORAN, Hvali djeva vječnost u vjesničkim otkrivanjima, knjiga 1, Sarajevo, 2011.

GROZDANOV ZORAN, Hvali djeva vječnost u vjesničkim otkrivanjima, knjiga 2, Sarajevo, 2011.

GROZDANOV ZORAN, Hvali djeva vječnost u vjesničkim otkrivanjima, knjiga 3, Sarajevo, 2011.

GUNDUZ TUFAN, Tuzlanski, Bijeljinski i Srebrenički sidžil (1641–1883), Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2008.

HADŽIMEHMEDAGIĆ SEADA, Pregled stanja arhivske građe u registraturama pod nadležnošću Arhiva BiH, Arhiv BiH, Sarajevo, 1997.

HADŽIMEJLIĆ MESUD, O čovjeku Mesud Šejh Hadžimejlić, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

HAFIZOVIĆ REŠID, Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova povodom obilježavanja 800 godina, Orijentalni institut, Sarajevo, 2011.

HAJDARPAŠIĆ RAIF, Begovi, age i spahije, Sarajevo, 2009.

HALILOVIĆ SAFVET, Širi živopis posljednjeg Allahovog poslanika, El Kalem Zenica, Sarajevo, 2010.

HASANDEDIĆ HIVZIJA, Sidžil Blagajskog kraja 1728–1732, Islamski kulturni centar, Mostar, 2009.

HASANDEDIĆ HIVZIJA, Sidžil Nevesinjskog Kadije 1767–1775, Arhiv HNK, Mostar, 2009.

HASANDEDIĆ HIVZIJA, Sidžil Blagajskog Kadije 1767–1775, Islamski kulturni centar, Mostar, 2009.

HASANDEDIĆ HIVZIJA, Muslimanska baština u Istočnoj Hercegovini, Kulturna baština, Sarajevo, 1990.

HAUPTMANN FERDO, Borba muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku vakufsko-mearifsku autonomiju, Arhiv Socijalističke Republike BiH, Sarajevo, 1967.

HUSIĆ ALADIN, Sidžil Tešanjskog kadiluka iz druge polovine XVIII vijeka 1165–1204/ 1752–1790, Orijentalni institut, Sarajevo, 2019.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Bosnia and the Bosnian muslims the genocide, broj 2, Sarajevo, 1991.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Bosnia and the Bosnian muslims the genocide, broj 3, Sarajevo, 1991.

IMAMOVIĆ MUSTAFA, Bosnia and the Bosnian muslims the genocide, broj 4, Sarajevo, 1991.

KAMBEROVIĆ HUSNIJA, Fenomen Kristani u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Institut za istoriju, Sarajevo, 2005.

KARIĆ AMIR, Muslimani u Evropskoj uniji, Dobra knjiga, Sarajevo, 2015.

KARIĆ ENES, Crni tulipan – Putopis hodočasnika iz Bosne, Tugra, Sarajevo, 2008.

KARIČIĆ HIKMET/DURANOVIĆ ELVIR, Vakufi u Bosni i Hercegovini – Zbornik radova vakufi na području Trebinja, Islamska zajednica u BiH, Vakufska direkcija, Sarajevo, 2018.

KOSIDOVSKI ZENON, Biblijske legend, Agencija Trivić, Beograd, 2002.

KRALJEVIĆ SVETOZAR, Hodočašće, Fram Ziral, Mostar, 2015.

LATIĆ DŽEMALUDIN, Svjetske religije – priručnik za nastavnike i učenike II razreda srednjih škola, Sarajevo, 1999.

LUKINOVIĆ ANDRIJA, Povijesni spomenici zagrebačke biskupije 1395–1420, Arhiv Hrvatske, Zagreb, 1992.

LUKINOVIĆ ANDRIJA, Povijesni spomenici zagrebačke biskupije 1421–1440, Arhiv Hrvatske, Zagreb, 1994.

MALKIĆ MENSUR, Hafiz Ćamil Silajdžić život i djelo, Tugra, Sarajevo, 2014.

MARJANOVIĆ ANTO, Viteški kalendar 1998, Napredak, Vitez, 1998.

NAKAŠ LEJLA, Vrutočko bosansko četveroevanđelje, Međunarodni forum Bosne, Sarajevo, 1990.

OGURIĆ GORAN, Stepinac neustrašivi borac za prava svakog čovjeka mučenika i blažena kardinala Alojze Stepinac, Večernji list, Zagreb, [s.a.]

OHRIDSKI KLIMENT, Spomenica Kliment Ohridski 916–1966, Skoplje, 1966.

PETROVIĆ RADMILA, Bogumili Visoko, Mak, Novi Sad, 2010.

RAMAZANI REZA, Etički stavovi Allame Tabatabaija, Sarajevo, 2014.

SALKOVIĆ AMELA, Foto Pregled u periodu od 4. 1. 2014. do 22. 12. 2018. aktivnosti islamske zajednice u Srbiji muftije Mevlud ef. Dudića, Medija centar Islamske zajednice u Srbiji, Novi Pazar, 2018.

SMAJKIĆ SEID, Mostarsko muftijstvo od 1992. do 2012. godine, Značaj Islamske zajednice u odbrani Bošnjaka, Sarajevo, 2015.

S. N, Preporod Almanah – Kalendar, Glavni odbor Preporoda, Sarajevo, 1946.

SPAHIĆ MUSTAFA, Od hilafeta do rijaseta, Sarajevo, 2015.

ŠETA DŽERMANA/KARIĆ ENES, Kultura suživota / A Culture of Peaceful Coexistence, Connectum, Sarajevo, 2006.

TAUBER ELI, Ilustrovani leksikon judaizma – istorija, religija i običaji, Magistrat, Sarajevo, 2007.

VIDIĆ SLAVEN, Gornja Lovnica kroz povijest (povodom 25. godišnjice osnutka župe), Žepče, 2014.

VOLF MIROSLAV, Allah – Kršćanski odgovor, Libris Rijeka i Synopisis, Sarajevo, 2015.

 

PRIMJENJENE NAUKE I MEDICINA

ADEMOVIĆ FADIL, Bosanskohercegovačka štampa (1918–1941), Sarajevo, 1998.

AHMIĆ AMRA, Uvod u stomatologiju s historijom i etikom, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2018.

ANDRIĆ IVO/ĐURIĆ LJUBOMIR, 100 godina tkaonice ćilima Sarajevo, Sarajevo, 1979.

BANJIN MAJA, Melanom, Udruženje onkologa, Sarajevo, 2018.

BEĆIREVIĆ FIKRET, Rudnik Kakanj 1902–2002, Dom štampe, Kakanj, 2010.

BESIROVIĆ HAJRUDIN, International congress veterinary, Veterinary faculty, Sarajevo, 2015.

BIŠĆEVIĆ MIRZA, Dajak Vrbaska lađa / Dayak punting boat of the Vrbas River, TDP, Sarajevo, 2012.

BOŽIĆ MARINKO, Transferi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Federaciji BiH, Sarajevo, 2005.

DEMIROVIĆ ADNAN, Savremeni borbeni avioni, Sarajevo, 2007.

DURIĆ KEMAL, Fototerapija od tradicionalne do medicine bazirane na naučnim dokazima, Institut za naučnoistraživački rad i razvoj, Sarajevo, 2016.

GASAL MUHAREM, Znak sjećanja, Dom štampe, Zenica, 2005.

GRUJIĆ RADOSLAV, Upravljanje rizicima u procesima proizvodnje hrane, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Sarajevo, 2016.

HADŽIMUSIĆ MENSUR, Kancelarijsko poslovanje, Fakultet za javnu upravu, Sarajevo, 2009.

HALILOVIĆ VELID, Karakteristike i upotreba motornih pila, Šumski fakultet, Sarajevo, 2017.

HARRIS AMY BJORK, Ostani ok, Biblioteka MI, Zagreb, 1998.

JAHIĆ HARIS, Finansijsko izvještavanje, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2014.

JAHIĆ MUHAMED, Finansijsko računovodstvo, Udruženje revizora FBiH, Sarajevo, 2012.

JAHIĆ MUHAMED, Finansijsko računovodstvo, III izmjenjeno dopunjeno izdanje, Udruženje revizora FBiH, Sarajevo, 2018.

JAŠAREVIĆ FARUK, Osnove socijalne gerontologije, Keli, Sarajevo, 2016.

JURIŠIĆ TOMISLAV, Sto petnaest godina Poljoprivrednog dobra Butmir, Poljoprivredno dobro Butmir, Sarajevo, 2008.

KAPIDŽIĆ SUAD, Englesko-bosanski-hemijsko-tehnološki-enciklopedijski leksikon A–B, Dom štampe, Zenica, 2005.

KORJENIĆ SENAD, Biologija pasa, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2016.

KOŽAR AZEM, Arhivistika u teoriji i praksi, Filozofski fakultet Tuzla, Tuzla, 1995.

KOŽAR AZEM, Regionalni Istorijski Arhiv Tuzla (1954–1994), Tuzla, 1995.

KULOVIĆ MIRSAD, Uvod u saobraćajno inžinjerstvo, Internacionalni univerzitet u Travniku, Travnik, 2011.  

KURTANOVIĆ SENADA, Računovodstvo, Univerzitet u Bihaću, Bihać, 2015.

KURTANOVIĆ SENADA, Revizija, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2015.

KURTOVIĆ SAFET, Osnovi marketinga, Sarajevo, 2018.

LEPUŠINA MILENKO, Priručnik iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja, Sarajevo, 2007.

MEKIĆ FARUK, Uzgajanje šuma ekološki osnovi, Šumarski fakultet, Sarajevo, 1998.

MEMIĆ NURIJA, Zaštita od neeksplodiranih ubojitih sredstava i vatrenog oružja, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo, 1997.

MIKOVIĆ MILANKA, Samoubistva u okruženom Sarajevu prilozi socijalnoj patologoji, Studentska štamparija Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 1998.

MILANOVIĆ ANTE, Prehrana Sarajeva u opsadi 1992–1995, Institut za istraživanje zločina, Sarajevo, 2007.

MORNJAKOVIĆ ZAKIRA, Praktikum za vježbe, Medicinski fakultet, Sarajevo, 2011.

MUJEZINOVIĆ NERMINA, Kamen – material kontinuiteta i izražajnih mogućnosti – Federalno ministarstvo culture, Sarajevo, 2009.

MULIĆ SULEJMAN, Zdravstvo Konjica od najstarijih vremena do danas, Štamparija Fojnica, Konjic, 2010.

MURATOVIĆ SAMIJA, Farmakološki i nefarmakološki tretman kardiovaskularnih bolesti, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2018.

MURATOVIĆ RASIM, Bosnia i Bergens Trdende Bosna u Bergenskim vremenima 1994–1995, Institut za istraživanja, Sarajevo, 2012.

MUSIĆ MIRALEM, Patofiziologija 1 praktikum, Medicinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2013.

NAKAŠ-IĆINDIĆ EMINA, Labaratorijski vodič za vježbe iz fiziologiju čovjeka, Medicinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2006.

OBRADOVIĆ ZARENA, Priručnik za sticanje osnovnih znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe o ličnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 2013.

OVČINA ISMET, Književna i politička djelatnost Jovana Kršića između dva svjetska rata, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo, 2013.

OZARSLAN MUSTAFA, Cukurova da Tarimin Tarihi 1913–2013, Turska, 2013.

OŽEGOVIĆ LADISLAV, Četvrti simpozijum o mikrotosinima, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1996.

PEZO ISMET, Karcinom i biljke, Megamedic, Sarajevo, 2004.

POPOVIĆ VUKA, 30 godina socijalističke poljoprivrede, Beograd, 1947.

PRPIĆ BRANIMIR, Šumski list, Savez inžinjera i tehničara, Zagreb, 1985.

RADULOVIĆ BOŽIDAR, Finansije u NOR-u, NIŠRO, Beograd, 1981.

RESIĆ HALIMA, Dijaliza moj način života, Magistar, Sarajevo, 2011.

S. A, Zakon o javnim nabavkama BiH, Fojnica, 2010.

S. A, Podzakonska akta i zakon o javnim nabvkama, Fojnica, 2010.

SKENDER AZRA, Opće voćarstvo, Univerzitet u Bihaću, Bihać, 2014.

SMAJIĆ AHMED, Prerada mesa, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2012.

SOKOLOVIĆ DŽEVAD, Šumska transportna infrastruktura, Šumarski fakultet, Sarajevo, 2018.

SPAHIĆ IZUDIN, Poslovni sektor i kultura službenog i poslovnog ponašanja, Sarajevo, 1998.

SUJOLDŽIĆ ENVER, Stari vodovodi i vodogradnje u Travniku, Zavičajni muzej Travnik, Travnik, 2012.

SULJEVIĆ DAMIR, Fiziologija Homeostaze, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014.

SULJIĆ ŠEFIK, Kreka stotinu dvadeset godina, Bosnia Ars, Tuzla, 2006.

ŠABIĆ MUHAREM, Zrakoplov i zrakoplovni sistemi, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, 2016.

TEPIĆ IBRAHIM, Savjetovanje o informisanju u ratu, Uprava za politička pitanja, Vojna biblioteka, Sarajevo, 1995.

TOBOROVSKI ZORAN, Zbirka propisa za kancelarijsko i arhivsko rasotenje, Skopje, 1999.

TUCAKOVIĆ ŠEMSO, Kulturocid na Drini – Materijalni spomenici kulture Bošnjaka – muslimana, Futur art, Sarajevo, 2012.

VLAHINIĆ MIHOVIL, Zemljište kao prirodni resurs i faktor razvoja, Sarajevo, 1991.

VUJIĆ SAŠA, VUJIĆ SLOBODAN, Društveno odgovorni marketing, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2016.

VUJOVIĆ IVAN, Revizija, Ekonomski fakultet Split, Split, 2004.

ZOLJ ASIM, Zaštita od požara i vatrogastva u Federaciji BiH – propisi i pravila struke, Dobra knjiga, Sarajevo, 2016.

ŽUJO VALERIJAN, 105 godina radiologije u Sarajevu, Udruženje radiologa u BiH, Sarajevo, 2005.