Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Tekuća godina je u Arhivu Federacije proglašena godinom kvaliteta, a to podrazumijeva kadrovsko jačanje i podizanje svakodnevnih aktivnost na najviše profesionalne standarde.

Arhiv Federacije se u tom smislu nastoji i kadrovski ojačati pa je 26. maja održana prigodna svećanost na kojoj su novopostavljeni državni službenici, u skladu sa zakonskim normama, pred direktorom Arhiva Adamirom Jerkovićem položili Zakletvu vjernosti. I potpisom su se obavezali da će u svom radu poštivati Ustav BiH i Ustav Federacije BiH, zakone i druge propise države BiH i Federacije BiH, vrijednosti meðunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode te da će savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati zadatke predviðene opisom radnog mjesta.

 


 

 

 
 

Direktor Arhiva Federacije Adamir Jerković u razgovoru sa zamjenikom ambasadora Švajcarske Gilles Roduit-om

Direktor Arhiva Federacije Adamir Jerković primio je 20.maja zamjenika ambasadora Švajcarske Konfederecije u Bosni i Hercegovini  g. Gilles Roduit-a, čime je nastavljen kontinuitet u saradnji ove Ustanove sa švajcarskom diplomatskom misijom u Sarajevu.

Razgovor se odnosio na  unapreðenju arhivske saradnje izmeðu Arhiva Federacije i švajcarskih arhiva, pri čemu je istaknuto da za to postoji obostrani interes.

Gospodin Roduit je izrazio podršku naporima  koje čini Arhiv Federacije da se vrijedna arhivska graða sačuva kao važno svjedočanstvo o razvoju Federacije Bosne i Hercegovine.