Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Broj: : 01-05-1-314/1-2018
Sarajevo, 16. 4. 2018.

Na osnovu člana 60. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 35/05)  i člana 12. st. 1 Uredbe o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti  (2018.), direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine formira

 

KOMISIJU ZA SAČINJAVANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA

 

I

U Komisiju za sačinjavanje prijedloga za dodjelu priznanja se imenuju:

 1. Taiba Mehmedbegović, direktorica Bosansko-podrinjskog arhiva Goražde, predsjednica
 2. Ivanka Taraba, predjednica Skupštine Udruženja arhivskih i administrativnih radnika Federacije BiH, Vijeće ministara BiH,  član
 3. Samir Bajramović, Arhiv Federacije BiH, član
 4. Zapisničar je Ferida Tabaković, knjižničar

 II

Zadatak Komisije je da razmotri sve podnesene prijedloga za dodjelu priznanja, utvrdi koji prijedlozi ispunjavaju propisane kriterije za dodjelu priznanja i utvrdi konačnu listu kandidata za dodjelu priznanja.

III

Komisija će listu sa predloženim kandidatima dostaviti direktoru.

IV

Za priznanja konkurišu domaće ili inozemne ličnosti, državni organi, pravna lica i institucije, a predlažu se za njihov doprinos u afirmaciji  arhivističke djelatnosti. Priznanje se mogu dodjeliti  također licu ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali izuzetno važan doprinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u različitim oblastima društvenog života od značaja za Federaciju BiH i Bosnu i  Hercegovinu, kao i za njihovu afirmaciju zemlji i svijetu.

Mogu se dodijeliti sljedeća priznanja:

 1. Plaketa „Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić“
 2. Plaketa Povelja Kulina bana
 3. Plaketa „Bosanski stećak“
 4. Pismena pohvala Arhiva Federacije
 5. Zahvalnica

                                                                                                            D I R E K T O R

                                                                                                   Prof. dr. Adamir Jerković

 

Dostavljeno:

        - Taiba Mehmedbegović, predsjednica

        - Ivanka Taraba, član

        - Samir Bajramović, član

        - Ferida Tabaković, zapisničar

        - Oglasne ploče

        - WEB Arhiva Federacije

        - Facebook Arhiva Federacije

        - a/a

Arhiv Federacije BiH domaćin izložbi Poljskog državnog arhiva

U organizaciji Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine u Zemaljskom muzeju je 13. aprila 2018.  na nacionalni praznik Poljske otvorena veoma posjećena izložba Državnog arhiva „Zločin u Katinskoj šumi“, kada je po nalogu sovjetskog partijskog i državnog vođstva u aprili u maju 1940. godine izvršen masovni zločin streljanja zarobljenih poljskih oficira i intelektualaca.

U ovom zločinu sovetski NKVD je ubio oko 23.000 zarobljenika u periodu april –maj 1940. godine. Ova ubistva su se desila za vrijeme njemačko-sovjetske okupacije Poljske u II svjetskom ratu, kada su Rusi zarobili između 250 i 450 hiljada pripadnika oružanih snaga te zemlje.

Izložbu je otvorio direktor Arhiva Federacije BiH prof. dr. Adamir Jerković koji je rekao da ona ima poveznicu sa postavkom „Srebrenički inferno“ koju je Arhiv Federacije organizirao 2013. godine u Warszawi i a otvorio na njegovu ličnu molbu prvi nekomunistički premijer demokratske poljske Tadeusz Mazowiecki.Tada je uspostavljena saradnja dva arhiva koji su u Warszawi potpisali Memorandum o saradnji.

„Riječ je je o državnom terorizmu koji je sovjetrska strana dugo krila, dok se zločin srpskih snaga nije mogao sakriti i za njega se odmah saznalo. Po surovosti ova dva zločina su ista“, zaključio je prof. dr. Adamir Jerković.

Isti strav su imali generalni direktor Poljskog državnog arhiva dr. Wojciech Wozniak i poljski ambasador u Bosni i Hercegovini gdin Andrzej Krawczyk, koji su govorili na ovoj izložbi.

Poljski direktor se zahvalio direktoru Arhivu Federacije BiH jer je „urezao u poljsko sjećanje na događaje iz naše povijesti. (Srebrenicu)“.

 • 1Izvjave daju dr. Wozniak i dr. Jerković
 • 2Bivši član Predsjedništva BiH Stjepan Kljujić čestita dr. Jerkoviću za priređenu izložbu
 • 3Izvjava dr. Wozniak
 • 4Arhiv Federacije je imao dobar plakat za ovu izložbu
 • 5Ambasador Andrzej Krawczyk
 • 6Poljaci u Bosni i Hercegovini (Oslobođenje,14. 4. 2018.)
 • 7Veliko interesovanje publike