Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Posjeta predsjednika Međunarodnog udruženja za razmjenu ideja „Alija“ direktoru Arhiva FederacijePosjeta predsjednika Međunarodnog udruženja za razmjenu ideja „Alija“ direktoru Arhiva Federacije

ZAHVALNOST DR. ADAMIRU JERKOVIĆU ZA ČUVANJE LIKA ALIJE IZETBEGOVIĆA


Direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine prof. dr. Adamir Jerković primio je predsjednikaMeđunarodnog udruženja za razmjenu ideja „Alija“ Ahmeta Serta sa saradnicima. Ovo društvo razvijasjećanja na predsjednika Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića kao veliku istorijsku ličnost.

Oni su se zahvalili dr. Jerkoviću za dosadašnju dugogodišnju saradnju i njegovo predavanje u Bursiprije nekoliko mjeseci kada je govorio o doprinosu Alije Izetbegovića nezavisnosti Bosne i Hercegovine i učvršćivanju tekovina slobode. Dogovoreni su konkretni oblici nove saradnje na planučuvanja lika i djela prvog predsjednika Bosne i Hercegovine.

Adamir Jerković je obavljao dužnost savjetnika predsjednika Alije Izetbegovića.