Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

 U TRAGANJU ZA SLOBODOM

li 9

Intoniranjem nacionalnih himni Latvije i Bosne i Hercegovine, uz latvijske i bosanskohercegovačke zastave danas je u Sarajevu otvorena izložba  Latvijskog nacionalnog  arhiva  Baltički lanac – aktu u ime slobode.  Organizator ove izuzetno posjećene izložbe bio je Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine koji je šest mjeseci prije toga u Rigi organizovao svoju međunarodnu izložbu „Srebrenički inferno“ kojom je predstavio genocid nad Bošnjacima Srebrenice počinjen od strane Vojske Republike Srpske.

Govoreći o izložbi Latvijaca, prof. dr. Adamir Jerković, direktor Arhiva Federacije je istakao da ona govori o traganju baltičkih naroda za slobodom. U predvečerje raspada Sovjetskog saveza narod tri baltičke republike je organizirao 23. 8. 1989. lanac od dva miliona ljudi dug 600 kilometara kako bi povezali tri glavna grada u Latviji, Litvaniji i Estoniji.“  Dvije godine kasnije Litvanija se oslobodila nakon pola stoljeća  sovjetske okupacije.

O tim teškim godinama za Latviju je govorila direktorica Nacionalnog arhiva Mara Sprudža, koja je istakla da je „baltički lanac bio potvrda da vjera u demokratskje ideale ujedinjuje stanovnike baltičkih zemalja te da je ovaj događaj pouka da se mnogo toga može postići bez nasilja, uz dobru volju i plemeniti cilj“, kaže se u saopćenju Arhiva Federacije BiH.

 

Press Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine

 • li_10Čast da otvori izložbu Baltički lanac - akt u ime slobode, pripao je direktorici LNA Mari Sprudži
 • li_11Direktorica LNA Mara Sprudža (lijevo) sa saradnicima
 • li_12Gledalisšte je bilo veoma pažljivo
 • li_13Ispraćaj na aerodromu Sarajevo, direktor prof. dr. A. Jerković pokazuje tekst u Oslobođenju
 • li_14Iz daleke Latvije su došli predstavnici LNA
 • li_15Maštovito postavljena izložba
 • li_16Na kraju izložbe pozdrav prijatelja
 • li_17Naravno, Oslobođenje ide u LNA
 • li_18O Baltičkom lancu govori Mara Sprudža
 • li_19Organizator sa Arhivom Federacije BiH bilo je Udruženje arhivskih i administrativnih radnika FBiH
 • li_2Slične sudbine malih naroda
 • li_20Prijatelji arhiva iz Ekonomske i Elektrotehničke škole
 • li_21Razgledanje izložbe
 • li_3Slika za uspomenu i dugo pamćenje
 • li_4U Centru za djecu i omladinu održana je izložba LNA
 • li_5Velika posjeta
 • li_6Zanimanje učenika
 • li_7Zanimanje za ovu izložbu LNA bilo je veliko
 • li_8Amir Dizdar iznosi utiske sa izložbe prijatelju
 • li_9Baltički lanac smo donijeli u Sarajevo kaže Mara Sprudža

 

Otvorena izložba  Estonskog nacionalnog arhiva u organizaciji Arhiva federacije BiH

 

Intoniranjem nacionalnih himni Estonije i Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu u predvečerje Dana oslobođenja glavnog grada otvorena reprezentativna izložba „Okrutno proljeće“.

Estonski nacionalni arhiv, koji uzvraća posjetu kolegama iz Arhiva Federacije BiH, predstavio se publici sa originalnim viđenjem događaja iz svoje historije kada je 20.000  Estonaca bilo internirano u sovjetske gulage u Sibiru iz kojih se mnogi nisu vratili.

Prema riječima Priita Pirska direktora Estonskog nacionalnog arhiva „glavni cilj je bio da se uništi individualna farmerska poljoprivreda i da se slomi otpor kolektivizaciji većine ruralnog stanovništva. Plan Rusa je bio da se uguši otpor okupacionim vlastima tako što će se eliminisati njegova baza i zaplašiti ljude terorom i učiniti ih pokornim.

Pripreme za deportacije počele su sredinom januara 1949. godine nakon susreta partijskih lidera triju baltičkih republika sa Staljinom. Savjet ministara Sovjetskog Saveza je 29. januara utvrdio broj lica za deportaciju, oblasti i glavne operativne zadatke. Prema tajnoj odluci, za deportaciju su određeni bogati seljaci (kulaci u sovjetskom žargonu) i njihove porodice, kao i porodice pripadnika pokreta otpora, „banditi“, prema sovjetskoj terminologiji. i porodice njihovih simpatizera.

Brojnim posjetiocima izložbe prof. dr. Adamir Jerković, direktor Arhiva Federacije BiH objasnio je da su „Estonci bili zatočenici Moskve punih 50 godina kada su se raspadom Sovjetskog saveza oslobodili i 1991. godine postali nezavisna država i danas članica Evropske unije i NATO-a kojima teži i Bosna i Hercegovina“.

Dr. Jerković je podsjetio da Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine ima institucionalne odnose sa Estonskim nacionalnim arhivom koji podrazumijevaju organizaciju izložbi, učešće oba arhiva na konferencijama, okruglim stolovima. Arhiuv Federacije Bosne i Hercegovine je prošle godine  u Tallinnu organizirao izložbu „Srebrenički inferno“.

 • 1Arhivisti Nacionalnog arhiva Estonije i Arhiva Federacije BiH
 • 2Izložba u Zemaljskom muzeju BiH
 • 3Izložba
 • 4Priit Pirsko i dr. Adamir Jerković otvaraju izložbu
 • 5Priit Pirsko i prof. dr. Adamir Jerković
 • 6Velika posjećenosto izložbe
 • 7Velika zainteresovanost