Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, iz domena čuvanja, zaštitite i sređivanje arhivske građe, uposlenici Arhiva Federacije su završili dugotrajan proces arhivističke i tehničke obrade pet fondova u količini od 267,5 d/m, te izradili naučno informativna sredstva – sumarno-analitičke inventare za iste. Objavom sumarno-analitičkih inventara, smo arhivsku građa od neprocjenjive vrijednosti učinili dostupnom široj javnosti.

Urađeni su sumarno-analitički inventari za slijedeće fondove:

  • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jedinice za implementaciju projekata  socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja „PIU SESER“
  • „ Agencija za obnovu stambenog fonda Federacije BiH - PIU HOUSING“
  • „Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Središnji ured u Sarajevu“
  • Fabrika rublja „OLA“ d.d. Olovo
  • Novinsko-izdavačko duštvo „ZAJEDNICA“ d.o.o. Sarajevo                                                    

Povodom obilježavanja 9. juna, Međunarodnog dana arhiva i Dana Arhiva Federacije u Bošnjačkom institutu Fondacija Adil Zulfikar Pašić predstavljena je knjiga “Vodič Arhiva Federacije” autora Admira Hadrovića, direktora ove institucije. Vodič objašnjava šta to Arhiv čuva u svojim fondovima i zbirkama.

Arhiv Federacije za gotovo dvije i po decenije svog postojanja izrastao je u ustanovu koja se danas može pohvaliti činjenicom da posjeduje oko hiljadu i petsto metara arhivske građe, dvije hiljade bibliotečkih jedinica i stotinu pedeset metara periodike. Knjiga “Vodič Arhiva” Federacije za cilj ima olakšati korištenje bogate građe kako uposlenicima Arhiva tako i korisnicima arhivske građe.

Direktor Arhiva Federacije Admir Hadrović

“Arhiv Federacije predstavlja institucionalni, upravni i društveno kulturni stup entiteta i države Bosne i Hercegovine. Sa historijskog stanovišta Arhiv Federacije fundusom koji ima i koji posjeduje Arhiv Federacije je ustanova bez čijeg je fundusa nezamislivo proučavanje političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prilika u Bosni i Hercegovini krajem dvdesetog i početkom dvadeset i prvog stoljeća.”

Arhivski savjetnik u Historijskom arhivu Sarajevo Sejdalija Gušić:

“Ono što jeste značajno jeste da arhivi se sve više i više otvaraju, da su oni otvorene institucije i da su otvoreni za sve, za istraživače, naučnike, studente kao i za ljude ili za javnost građana koji imaju određenu vrstu potreba za dokazivanjem nekih pravnih činjenica iz arhivkse građe.”

Knjiga je kompletan vodič kroz cjelokupnu arhivsku građu i knjižni fond Arhiva Federacije, što predstavlja njenu osnovnu vrijednost kako je istaknuto na promociji.

Profesor na Filozofskom fakultetu UNSA Amir Duranović:

“Dakle svako onaj ko se odluči za dolazak u arhiv Federacije Bosne i Hercegovine bilo kojim povodom prvo što treba uraditi je konsultirati ovu knjigu, dakle Vodič Federacije BiH jer je zapravo putokaz za svaki naredni korak koji se poduzima u ostvarivanju svojih prava,odnosno traženju određenih vrsta usluga od arhivske ustavove.”

Od 2008. godine 9. juni se obilježava kao Međunarodni dan arhiva. Arhivi u svijetu na ovaj dan javnost upoznaju sa svojom stručnom, kulturnom, naučnom, upravnom i uslužnom djelatnošću, kao i sa vrijednim historijskim izvorima o kojima brinu.

www.bhrt.ba