Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

U uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije održan radni sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Vukadina s direktorom Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, Admirom Hadrovićem. Tema sastanka bila je mogućnost osnivanja i rada Arhiva Hercegbosanske županije.

Direktor Arhiva Federacije BiH, Admir Hadrović upoznao je predsjednika Vlade sa radom i trenutnim područjima djelovanja Arhiva Federacije BiH. Kako je istaknuo direktor Arhiva FBiH, Admir Hadrović Hercegbosanska županija jedna je od tri preostale županije na prostoru Federacije BiH koja nema svoju arhivsku ustanovu. Osnivanje arhivske ustanove u Hercegbosanskoj županiji bilo bi od neprocjenjive društveno – ekonomske važnosti za sve organe uprave, javna poduzeća, pravne i fizičke osobe s područja same županije. Trenutno nadležnost nad arhivskom građom Hercegbosanske županije obavlja Arhiv Federacije, a kako navodi Hadrović neprirodno djeluje činjenica da se po isteku zakonskog roka arhivska građa nastala u radu stvaralaca s područja Hercegbosanske županije predaje u Arhiv Federacije, tako da već sada imamo slučajeve gdje potražitelji arhivske građe s područja Hercegbosanske županije istu moraju potraživati u Sarajevu umjesto na prostoru svoje županije. Istaknuo je također spremnost na pružanje svakog vida stručne pomoći pri osnivanju Županijskog arhiva.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin istaknuo je neospornu spremnost Vlade Hercegbosanske županije za buduće djelovanje i suradnju koje će voditi ka osnivanju Arhiva Hercegbosanske županije. Potrebno je poduzeti daljnje korake koji bi išli u smjeru izrade elaborata o društveno – ekonomskoj isplativosti osnivanja Arhiva Hercegbosanske županije, a nakon toga i zakonskom regulativom riješiti pitanje osnivanja i rada Arhiva Hercegbosanske županije.

Iz štampe je izašla stručna publikacija pod nazivom „Vodič Arhiva Federacije“, autora Admira Hadrovića, direktora Arhiva Federacije.

Vodič Arhiva Federacije kao naučnoinformativno sredstvo ima svrhu pružiti sistematizirane informacije o Arhivu Federacije, o arhivskim fondovima i zbirkama koje posjeduje, čuva, stručno sređuje i obrađuje, te izdaje na korištenje u razne svrhe.

S obzirom na količinu arhivske građe koju posjeduje (35 fondova i zbirki sa cca 1.500 m¹ arhivske građe, 2.000 bibliotečkih jedinica i 150 m¹ periodike), a u posljednje vrijeme i sve veću zainteresiranost korisnika za arhivskom građom „Vodič Arhiva Federacije“ , će u znatnoj mjeri olakšati korištenje arhivske građe, kako uposlenicima Arhiva Federacije, tako i korisnicima arhivske građe.

Promocija knjige, zbog situacije prouzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), će biti održana naknadno, o čemu će javnost biti blagovremena obaviještena.