Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Arhiv Federacije je dana 11.12.2020. godine od strane JU Federalne novinske agencije preuzeo arhivsku građu nastalu radom BH PRESS-a.

Preuzeta arhivska građa je nastala radom BH PRESS-a kao i JU Federalne novinske agencija. Ukupno je preuzeto 122 arhivske kutije (cca 12 m¹) i 1 knjiga djelovodnog protokola.

Najznačajniji dio preuzete arhivske građe odnosi na vijesti BH PRESS-a iz perioda 1992.-1998. godine.

Navedena građa predstavlja veoma važan izvor informacija za proučavanje političkih, društveno-ekonomskih i kulturnih prilika u našoj zemlji i inozemstvu u zadnjoj deceniji XX stoljeća, a posebno iz perioda 1992.-1995. godine.

U cilju obilježavanja predstojećeg Dana Arhiva BiH i arhivske službe BiH, izradi zajedničkih projekata na digitalizaciji arhivske građe i razmjene arhivskih iskustava, Arhiv Federacije su 04.12.2020. godine posjetili direktori Arhiva Bosne i Hercegovine, direktor Saša Klepić sa zamjenicima Hadžijom Hadžiabdićem i Šimunom Novakovićem.

Tom prilikom razmijenjena su iskustva po pitanju osavremenjavanja arhivske djelatnosti, mogućnostima digitalizacije arhivske građe. Razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i problematici očuvanja arhivske građe.

U tom pravcu predloženi su nacrti buduće saradnje, koja se ogleda na planu uspostavljanja zajedničkih projekata saradnje, razmjene digitalizovane arhivske građe, razmjene znanja i iskustava u dosadašnjem radu na digitalizaciji arhivskih fondova.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo razvojem odnosa između ova dva arhiva, koji su veoma dobri, a razmotrene su i mogućnosti daljeg poboljšanja.
Rukovodstvo Arhiva Bosne i Hercegovine je izvršilo obilazak arhivskih prostorija i depoa.