Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

U službenoj posjeti Arhivu Federacije boravila je delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine predvođena direktoricom Danijelom Mrda, zamjenicima Fuadom Ohranovićem i Šimunom Novakovićem.

Na sastanku je bilo govora o formiranju Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine, te o obilježavanju predstojećeg Dana Arhiva BiH i arhivske službe u BiH. Također je razgovarano o aktuelnim pitanjima u vezi međuarhivske saradnje.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo razvojem odnosa između ova dva arhiva, koji su veoma dobri, a razmotrene su mogućnosti daljeg poboljšanja.

Međunarodno arhivističko savjetovanje „Novi Sad 2021“ pod nazivom „Arhivi - prošlost koja traje“ održano je u periodu od 6-8. oktobra 2021. godine u organizaciji Arhivističkog društva Srbije i Arhiva Vojvodine.

Savjetovanju je prisustvovalo tridest i osam izlagača koji su pripremili radove u okviru tema: „Izvori za povjesnicu“, „Arhivske zgrade i arhivska građa - sadašnjost i budućnost“, te „Nova arhivska stvarnost“.

Među 38 izlagača iz: Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, svoj stručni rad pod nazivom „Iskustva na sređivanju fondova iz oblasti javne uprave i javne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine“ je u ime Arhiva Federacije predstavila Sađida Balta.

mhs 2